Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Gaz ziemny - Słownik ochrony środowiska

G

Gaz ziemny

Paliwo kopalne pochodzenia organicznego, stanowiące mieszaninę węglowodorów parafinowych, w skład której wchodzi głównie metan (około 90 proc.), a także inne lekkie węglowodory takie jak etan, propan butan, pentan i heksan. Pokłady gazu ziemnego występują głownie w przestrzeniach wypełniających skorupę ziemską, głównie w porowatych piaskach, piaskowcach, wapieniach i dolomitach, niekiedy także w szczelinach skał magmowych. Towarzyszy zazwyczaj złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego, tworzy także samodzielne złoża.

Ostatnie uaktualnienie: 15.05.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło