Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Sekwencyjne Reaktory Porcjowe (SBR) - Słownik ochrony środowiska

S

Sekwencyjne Reaktory Porcjowe (SBR)

Technologia oczyszczania ścieków, w której zastosowany jest proces osadu czynnego. Idea technologii SBR polega na przeprowadzeniu wszystkich procesów oczyszczania w tym samym zbiorniku, następnie oczyszczone ścieki odprowadzane są z komory w sposób porcjowy. Sposób działania SBR oparty jest na okresowym powtarzaniu następujących kolejno po sobie faz: napełniania, napowietrzania i mieszania, sedymentacji, dekantacji i tzw. fazy martwej (spoczynku). Do głównych zalet reaktorów SBR  należy większa elastyczność pracy układu, możliwość dokonania szybkich zmian parametrów operacyjnych w zależności od ilości i składu dopływających ścieków oraz wysoka odporność na nierównomierność dopływu ścieków i zmienne ładunki zanieczyszczeń.


Reaktory porcjowe są z powodzeniem wykorzystywane do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, odcieków ze składowisk odpadów oraz wód osadowych generowanych podczas przeróbki osadów ściekowych.Ostatnie uaktualnienie: 10.06.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło