Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Polska Platforma Ekologiczna S.A. już działa i oferuje szereg inicjatyw na rzecz ochrony środowiska

Konsolidacja działań na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska to cel powołanej w 2021 r. Polskiej Platformy Ekologicznej S.A. Jakie są główne cele programowe oraz dlaczego warto podjąć współpracę z Platformą - wyjaśnia Mirosław Mackiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej.

   Powrót       08 lutego 2022       Odpady       Artykuł promocyjny   
Mirosław Mackiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Platformy Ekologicznej S.A.

Jakie cele przyświecały powołaniu Polskiej Platformy Ekologicznej S.A. (PPE)?

Mirosław Mackiewicz (MM): Nadrzędnym celem jaki przyświecał powołaniu Platformy jest podjęcie intensywnych działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska. Statutowymi kierunkami działania Polskiej Platformy Ekologicznej S.A. są: promocja ekologicznego stylu życia, organizacja i promocja rynku żywności ekologicznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, działania na rzecz zwiększenia efektywności gospodarki odpadami, działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, a także świadczenie pomocy prawnej. To szerokie spektrum działalności jest wynikiem przemyślanej strategii i doświadczenia życiowego.

O jakim doświadczeniu mówimy?

MM: Z branżą ochrony środowiska jestem związany zarówno zawodowo, jak i społecznie już od ponad 20 lat i z uwagą obserwuję zachodzące zmiany. Przez te wszystkie lata nabyłem szereg doświadczeń w kontaktach branżowych zarówno z sektorem prywatnym, jak i administracją publiczną różnych szczebli. Niejednokrotnie napotykałem na wiele trudności, rozproszenie kompetencji, czy wręcz niechęć do współpracy. Stąd pomysł na stworzenie swego rodzaju platformy, która pozwoli połączyć siły różnych podmiotów z różnych branż.

Czy to był Pana autorski pomysł?

MM: Niezupełnie. Dobrych kilka lat temu spotkałem Adama Knota, rozpoczęliśmy szeroko rozumianą współpracę i co najważniejsze, zaczęła się nasza przyjaźń, która trwa do dzisiaj. Ciągle jednak czuliśmy niedosyt, z czego zrodziła się potrzeba stworzenia czegoś nowego – tak po wielomiesięcznych przygotowaniach, powołaliśmy do życia POLSKĄ PLATFORMĘ EKOLOGICZNĄ (nazwa wymyślona przez Adama Knota), jako Spółkę Akcyjną. Latem 2021 roku zdołaliśmy zmaterializować nasze zamierzenia. Podkreślę więc, że powstanie PPE S.A. to w dużej mierze zasługa Adama Knota, gdyż bez jego determinacji, konsekwencji, a nawet czasami uporu, mogłoby się to nie udać. Finalnie wraz z Adamem Knotem i Przemysławem Niewęgłowskim powołaliśmy Polską Platformę Ekologiczną S.A., natomiast Zarząd Spółki tworzą fantastyczni ludzie: prezes Waldemar Sekściński; oraz wiceprezesi: Bartłomiej Rabenda, Przemysław Niewęgłowski i Andrzej Kunicki. PPE S.A. jest i działa!

Wracając do wyznaczonych celów programowych. Jakie konkretne działania PPE przewiduje?

MM: W ramach promocji ekologicznego stylu życia przewidujemy szereg działań edukacyjnych w szkołach, jak i w ramach szeroko rozumianej edukacji społecznej (m.in. promocja życia w zgodzie z naturą w mediach społecznościowych). Kanałem informacyjnym będzie specjalnie stworzony do tego celu portal informacyjny oraz czasopismo.

Poprzez konsolidację i wsparcie ekologicznych gospodarstw rolnych, przetwórstwo i standaryzację produktów dążymy do organizacji i promocji rynku żywności ekologicznej. W tym celu zostanie powołana giełda żywności w formie tradycyjnej (stworzenie własnego bazaru) jak i cyfrowej (z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dystrybucji).

Rozwój odnawialnych źródeł energii wspieramy między innymi poprzez udział kapitałowy w projektach OZE, doradztwo dla inwestorów oraz prosumentów. Stworzenie profesjonalnej, ale jednocześnie przystępnej bazy wiedzy o mechanizmach funkcjonowania odnawialnych źródeł energii.

Z kolei w gospodarce odpadami chcemy wnieść nową jakość poprzez zrzeszenie wszystkich zainteresowanych interesariuszy rynku odpadowego (wprowadzających, odbierających, magazynujących, przetwarzających etc.). PPE oferuje udzielanie wsparcia kapitałowego, oraz operacyjny udział w rynku poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w kierunku urzeczywistniania zasady „reduce, reuse, recycle”. Świadczymy doradztwo na rzecz samorządów i organizacji branżowych. Działamy na rzecz tworzenia racjonalnego i efektywnego prawa odpadowego.

Natomiast misja ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce PPE przejawia się m.in. w czynnym udziale w likwidowaniu nielegalnych składowisk odpadów. W tym celu podejmujemy współpracę z władzami samorządowymi, powiatowymi, wojewódzkimi i państwowymi, a także z organami kontrolno-nadzorczymi. Likwidacja i unieszkodliwianie nielegalnych składowisk, magazynów, tzw. „bomb ekologicznych” obok wymiaru czysto pragmatycznego powinna mieć też wymiar edukacyjny. Budowanie świadomości społecznej w obszarze zagrożeń, jakie związane są z porzucaniem odpadów, w tym niebezpiecznych, a z drugiej strony budowanie świadomości, że zagospodarowanie i odzysk odpadów to konieczny element budowania gospodarki obiegu zamkniętego.

Wszystkim podmiotom współpracujących z Platformą gwarantujemy pomoc prawną.

Co już PPE udało się zrealizować?

MM: Trudno jednym zdaniem odpowiedzieć, gdyż jest to ciągły proces, poza tym działamy na różnych polach. Jednakże możemy się pochwalić m.in. tym, że we wrześniu 2021 r. zorganizowaliśmy w Warszawie konferencję otwierającą i promującą działalność PPE S.A., na której było obecnych wielu znakomitych gości, posłów, samorządowców, wybitnych ludzi z branży etc. W ramach Platformy zrzeszyliśmy już kilka spółek branżowych, pomogliśmy biznesowo już kilkunastu podmiotom. Jesteśmy też na ukończeniu nowych projektów: e-commerce, e-learning, stale współpracujemy z mediami, organizujemy internetowe i telewizyjne kampanie społeczne oraz programy (jak „Przetrwaj i wygraj” – wkrótce dostępny na platformie cyfrowej). Współpracujemy także z "Kanałem Sportowym".

Na rynku jest sporo firm, które świadczą podobny zakres usług. Czym wyróżnia się Polska Platforma Ekologiczna?

MM: To prawda. Jednak to co nas wyróżnia, to szeroki wachlarz usług oraz innowacyjne i prekursorskie rozwiązania. Dla przykładu w obszarze gospodarki odpadami dysponujemy siecią partnerskich firm, które profesjonalnie trudnią się zagospodarowaniem odpadów – w skali roku jest to wolumen ponad 4 milionów ton odpadów. Zrzeszamy podmioty, które dysponują stosownymi pozwoleniami i decyzjami środowiskowymi, posiadają specjalistyczny sprzęt i linie technologiczne. Mamy jasno wyznaczony kierunek – zamiast składowania – przetwarzanie. Jesteśmy obecni na terenie całego kraju a nasza oferta skierowana jest do szerokiego kręgu podmiotów – dużych i małych na terenie całego kraju.

Podmioty współpracujące z Polską Platformą Ekologiczną S.A. zyskują możliwość podniesienia rangi przedsiębiorstwa, wprowadzania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Proponujemy przystępny model współpracy. Ale zapraszamy do współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Planety. Powołaliśmy „Klub Przyjaciół PPE S.A.” i gwarantujemy doradztwo, pomoc prawną, ale także wiele atrakcji, konkursów, spotkań i szkoleń branżowych. Naszym nadrzędnym celem jest to, aby skonsolidować oraz wzmocnić branżę ochrony środowiska.

Zapraszam do kontaktu i odwiedzenia naszej strony internetowej www.ppe.biz

Polska Platforma EkologicznaArtykuł powstał we współpracy z Polską Platformą Ekologiczną S.A.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Najpierw ROP, potem kaucja? Nie milkną głosy branży, resort trwa przy swoim (12 kwietnia 2024)Inteligentne pojemniki na odpady. Świętochłowice (12 kwietnia 2024)Prawidłowe mieszanie to wyzwanie (11 kwietnia 2024)Do oceanu co minutę trafia ciężarówka plastiku (10 kwietnia 2024)Jak minimalizować biogazowe ryzyka inwestycyjne? (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony