Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

17-proc. wzrost liczby przydomowych oczyszczalni ścieków

W latach 2007–2014 długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 35,4 tys. km, a sieci kanalizacyjnej – o prawie 53,4 tys. km. Z wodociągów korzysta w Polsce ok. 92 proc. ludności, a z kanalizacji - 68,7 proc. Rośnie liczba przydomowych oczyszczalni.

   Powrót       26 listopada 2015       Woda   

W Polsce w ostatnich latach można było obserwować znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. Jest to związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, a rok 2014 jest jednym z ostatnich, w którym dokonywano tych inwestycji.

Jak czytamy w najnowszej publikacji GUS „Infrastruktura komunalna w 2014 r.”, w latach 2007–2014 długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 35,4 tys. km, w tym ponad 26,5 tys. km sieci wybudowano na obszarach wiejskich. Liczba przyłączy wzrosła o ponad 749 tys., w tym ok. 486 tys. na wsiach. W tym samym okresie sieć kanalizacyjna wydłużyła się o prawie 53,4 tys. km, w tym na obszarach wiejskich powstało prawie 32 tys. km. Przełożyło się to na ponad 946 tys. nowych przyłączy kanalizacyjnych (ponad 562 tys. na wsiach).

92 proc. mieszkańców Polski podłączonych do wodociągów

W 2014 r. do sieci wodociągowej było podłączone ok. 92 proc. ogółu ludności, przy czym odsetek ten był większy w miastach (ponad 96 proc.), a mniejszy na wsiach (ponad 84 proc.).

W porównaniu z rokiem 2013 długość sieci wodociągowej wzrosła w miastach o ponad 1 tys. km, a liczba przyłączy zwiększyła się o prawie 32 tys. sztuk. Na terenach wiejskich przybyło ponad 3,3 tys. km nowej sieci, a liczba przyłączy wzrosła o prawie 68 tys. szt. Jeśli chodzi o podłączenie do tego rodzaju sieci, najsłabiej sytuacja wyglądała w województwach małopolskim i podkarpackim.

Pomimo wzrostu w liczbie ludności korzystającej z sieci wodociągowej, zużycie wody przez gospodarstwa domowe nieznacznie spadło, tj. o 0,2 m sześc. - w 2014 r. wyniosło ono 31,1 m sześc. na jednego mieszkańca.

Tylko 37,4 proc. mieszkańców wsi korzysta z kanalizacji

Z sieci kanalizacyjnej korzystało w 2014 r. 68,7 proc. ludności. W miastach było to 88 proc. ludności, na wsiach - 37,4 proc. Najsłabiej pod względem dostępu do kanalizacji sytuacja wyglądała w woj. lubelskim.

W 2014 r. długość sieci kanalizacyjnej wyniosła prawie 143 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków wynoszącej ok. 2,9 mln. szt. Na obszarach wiejskich usytuowane było prawie 57 proc. długości sieci kanalizacyjnej i ok. 44 proc. wszystkich przyłączy.

W stosunku do 2013 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ponad 9,9 tys. km przy równoczesnym wzroście liczby przyłączy o ok. 149 tys. sztuk. W porównaniu z 2013 r. długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o ponad 6 tys. km i prawie 97 tys. szt. przyłączy. W analogicznym okresie w miastach położono prawie 3,9 tys. km sieci i prawie 52 tys. szt. przyłączy.

17-proc. wzrost liczby przydomowych oczyszczalni

Na obszarach kraju o niewystarczająco rozwiniętej infrastrukturze kanalizacyjnej część mieszkańców korzysta z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. Są to głównie zbiorniki bezodpływowe (popularnie mówiąc szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków. W w 2014 r. funkcjonowało 2 373 tys. takich urządzeń, z czego ok. 92 proc. stanowiły zbiorniki bezodpływowe. Większość, bo prawie 84 proc. przydomowych urządzeń do odprowadzania nieczystości, zlokalizowanych było na wsiach. Znajdowało się tam ok. 83 proc. szamb i ok. 91 proc. przydomowych oczyszczalni. Od kilku lat obserwowany jest systematyczny spadek liczby zbiorników bezodpływowych, przybywa natomiast przydomowych oczyszczalni ścieków.

Liczba szamb zmniejszyła się ostatnio o prawie 3 proc. - z około 2257 tys. w 2013 r. do 2192 tys. w 2014 r., podczas gdy liczba przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła o 17 proc. - z około 155 tys. w 2013 r. do około 181 tys. w 2014 r.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Apel szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Toaleta to nie śmietnik (02 kwietnia 2024)W ubiegłym roku rekordowa liczba zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód. Wielka Brytania (28 marca 2024)Działają dwa nowe kolektory retencyjne. Warszawa (13 marca 2024)Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony