Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

187 państw i jeden cel: walka z katastrofami

   Powrót       19 marca 2015       Ryzyko środowiskowe   

Czy można zapobiegać klęskom żywiołowym? Jak ograniczać ich skutki? Jak skutecznie współpracować? O tym m.in. dyskutowano w trakcie 3. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Redukcji Ryzyka Katastrof (Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction). O polskich doświadczeniach w tym obszarze mówił minister środowiska Maciej Grabowski.

Polskie doświadczenia

W trakcie konferencji minister wziął udział w posiedzeniu plenarnym oraz w obradach okrągłego stołu w sprawie kwestii ograniczania ryzyka katastrof w miastach oraz ich adaptacji do postępujących zmian klimatu. Tylko w Polsce straty wywołane ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi, takimi jak powodzie czy susze, w latach 2001-2010 wyniosły 54 miliardy złotych. Zgodnie z prognozami, w przypadku niepodjęcia odpowiednich działań adaptacyjnych mogą wynieść odpowiednio 86 mld zł w latach 2011-2020 oraz ponad 120 mld zł w latach 2021-2030.

Podczas konferencji minister Grabowski podkreślał, jak istotna jest adaptacja na poziomie lokalnym. Zaprezentował także polskie doświadczenia dotyczące zarządzania ryzykiem katastrof oraz zamierzenia w zakresie tworzenia planów adaptacyjnych dla miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

W trakcie wizyty w Japonii minister Grabowski spotkał się również z Christianem Friis Bachem, Sekretarzem Wykonawczym Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG), z którym rozmawiał o stanie prac EKG z zakresu środowiska i potencjalnych obszarach współpracy, a także z Paolą Albrito, Regionalnym Koordynatorem UNISDR (Biura ONZ ds. Redukcji Ryzyka Katastrof).

Światowe porozumienie

Konferencja odbyła się w dniach 14-18 marca br. w Sendai w Japonii. Było to najważniejsze od 10 lat spotkanie wysokiego szczebla, skupiające przedstawicieli państw, organizacji międzynarodowych i pozarządowych działających na rzecz zwalczania i zapobiegania skutkom katastrof. W trakcie spotkania przyjęto dwa dokumenty kluczowe dla dalszego ograniczania ryzyka katastrof. W Deklaracji Politycznej z Sendai(1) sygnatariusze zobowiązują się do zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof, dążenia do zmniejszenia związanych z nimi strat w ludziach i surowcach, a także implementacji drugiego z przyjętych dokumentów - Ramowego Programu Działań na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof(2). Dokument ten z kolei określa siedem globalnych celów do osiągnięcia w ciągu najbliższych 15 lat. Są to:

  1. Istotne zmniejszenie śmiertelności wskutek katastrof.
  2. Zmniejszenie liczby dotkniętych katastrofami osób.
  3. Zmniejszenie strat gospodarczych w stosunku do światowego PKB.
  4. Zmniejszenie szkód infrastrukturalnych i zakłóceń w dostawie podstawowych usług, w tym opieki zdrowotnej i edukacji.
  5. Wzrost liczby krajów posiadających krajowe i lokalne strategie ograniczania ryzyka katastrof do roku 2020.
  6. Zacieśnienie współpracy międzynarodowej.
  7. Zwiększenie dostępu do systemów wczesnego ostrzegania i informacji dotyczących ryzyka klęsk żywiołowych.

Program przyjęli przedstawiciele 187 państw członkowskich ONZ, w tym Polski.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Przypisy

1/ Treść Deklaracji Politycznej z Sendai:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/650-deklaracja-polityczna-sendai.pdf
2/ Ramowy Program Działań na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/650-ramowy-program-dzialan-ograniczenie-katastrof.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ichtiolog o sytuacji w Odrze: „Czeka nas długotrwały proces odbudowy populacji". NGO krytykują działania rządu (12 sierpnia 2022)Adaptacja do zmian klimatu w 7 województwach z dofinansowaniem (14 stycznia 2022)Miasta płoną, miasta toną. Konsekwencje zmiany klimatu odczuwamy już dziś (24 listopada 2021)Oświęcim: Powstał kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej miasta i jego okolic (17 listopada 2021)Pruszcz Gdański: Rusza budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego (17 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony