Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

2,5 mld euro na energetykę z programu "Infrastruktura i Środowisko"

W latach 2014-2020 na inwestycje związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, efektywnością energetyczną i OZE trafi ponad 2,5 mld euro z programu "Infrastruktura i Środowisko".

   Powrót       01 grudnia 2014       Energia   

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało w piątek Komisji Europejskiej uzgodniony z nią program "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020. Jego budżet sięga ponad 27,4 mld euro.

W nowej perspektywie unijnej w ramach sektora energetyki będziemy koncentrować się m.in. na inwestycjach w bezpieczeństwo energetyczne kraju, w tym m.in. na budowie i rozbudowie magazynów gazu, a także projektach dotyczących budowy i dalszej przebudowy sieci przesyłowych, dystrybucji gazu oraz energii elektrycznej - powiedział PAP wicedyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MIR Jarosław Orliński.

Ocenił, że w latach 2007-2013 najwięcej funduszy UE, przeznaczonych na projekty energetyczne, trafiło do Gaz-Systemu i jego spółki córki Polskiego LNG oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Kluczowe przedsięwzięcia, współfinansowanie z pieniędzy unijnych na lata 2007-13, to budowa terminalu LNG w Świnoujściu i mostu elektroenergetycznego Polska - Litwa - dodał.

Bezpieczeństwo energetyczne i gospodarka niskoemisyjna

Orliński zapowiedział, że na przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju trafi z programu "Infrastruktura i Środowisko" - ok. 1 mld euro. Polska jako jedyny kraj członkowski podniosła kwestię umożliwienia wsparcia takich inwestycji ze środków UE w trakcie negocjacji unijnych rozporządzeń UE. Dzięki temu udało się nam uzyskać zapisy, które umożliwią kontynuację wsparcia tego sektora z pieniędzy unijnych - zaznaczył.

Drugi obszar - który jest równie ważny z punktu widzenia wyzwań, jakie nakłada na nas pakiet energetyczno-klimatyczny - dotyczy przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Na to przeznaczono w programie "Infrastruktura i Środowisko" ponad 1,5 mld euro. Chodzi o inwestycje związane z efektywnością energetyczną oraz OZE - wyjaśnił. Wśród nich wymienił projekty dotyczące modernizacji energetycznej budynków publicznych oraz mieszkalnych, a także budowę i rozbudowę sieci ciepłowniczych oraz chłodniczych.

Dofinansowanie UE trafi też na przedsięwzięcia dotyczące wysokosprawnej kogeneracji - dodał.

Wsparcie dla przedsiębiorstw i OZE

Orliński zauważył ponadto, że fundusze UE będą przeznaczone na inwestycje związane z efektywnością energetyczną w dużych przedsiębiorstwach. Jest to trudne do osiągnięcia, ale mamy nadzieję, że negocjacje w tym zakresie zakończą się pomyślnie. Komisja dosyć restrykcyjnie podchodzi do możliwości wspierania dużych przedsiębiorstw nie tylko z programu "Infrastruktura i Środowisko". KE widzi duży potencjał w tym zakresie dla małych i średnich firm. My również widzimy taką potrzebę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, ale one będą mogły uzyskać dofinansowanie UE z regionalnych programów - wyjaśnił.

Chcemy kontynuować też wsparcie dla inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Większy jednak nacisk chcielibyśmy położyć przyłączenia tych źródeł do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Naszym zdaniem jest to główna bolączka związana z rozwojem OZE w Polsce - dodał.

Wicedyrektor zwrócił uwagę na nowe uregulowania unijne dotyczące pomocy publicznej. Została ona zaostrzona w sektorze środowiska i energetyki. My również będziemy musieli bardziej restrykcyjnie podchodzić do możliwości finansowania niektórych inwestycji. W przypadku niektórych projektów mamy już nawet notyfikację, czyli zgodę Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej - podkreślił.

Zapowiedział, że w pierwszej połowie 2015 r. Komitet Monitorujący powinien zatwierdzić kryteria wyboru projektów, które będą mogły liczyć na dofinansowanie UE z programu "Infrastruktura i Środowisko".

Orliński poinformował ponadto, że projekty energetyczne będą wybierane nie tylko w drodze konkursów, ale też w trybie pozakonkursowym. (PAP)

©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony