Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

2,6 mld ton stałych odpadów komunalnych w 2025 r.?

Podczas zakończonego w tym tygodniu kongresu Envicon towarzyszącego Targom POLEKO, szczególne miejsce przypadło zagadnieniu odpadów. Specjaliści z branży i świata nauki zgodzili się w kwestii konieczności ograniczenia odpadów już na starcie.

   Powrót       17 października 2014       Odpady   

Jeśli 7 mld ludzi żyjących na Ziemi wyprodukowało w 2012 roku 1,3 mld ton odpadów stałych, to – według szacunków Worldwatch Institute – w 2025 roku 8-miliardowa populacja wytworzy tych odpadów dwukrotnie więcej. Dlaczego aż dwukrotnie? Ponieważ stale rośnie konsumpcja. Przoduje w tym zakresie Ameryka Północna. Dr László Alexa, kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami, pracownik Szent István University na Węgrzech zaprezentował podczas kongresu Envicon dane, z których wynika, że w Ameryce Północnej wytwarza się ponad 650 kg stałych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca rocznie. Tuż za nią plasują się kraje skandynawskie, a na trzecim, niechlubnym miejscu, kraje Europy Zachodniej produkujące nieco ponad 560 kg odpadów stałych w ciągu roku w przeliczeniu na mieszkańca. Oczywiście im wyższe osiągamy dochody, tym więcej odpadów stałych jesteśmy w stanie wytworzyć. Obliczono, że przy niskich dochodach jest to od 0,6 do 1 kg dziennie na jednego mieszkańca, przy średnich – od 0,8 do 1,5 kg, a wysokie dochody to bodziec do produkcji od 1,1 do nawet 4,5 kg odpadów tego typu w ciągu jednego dnia.

Cel: gospodarka o obiegu zamkniętym

Obecnie 80 proc. tego, co wykorzystujemy, jest wyrzucane po jednokrotnym użyciu. Potrzebujemy zatem zupełnie nowego modelu myślenia i gospodarowania zasobami, co stara się nam uzmysłowić Unia Europejska. Komisja Europejska w lipcu 2014 r. przedstawiła komunikat: "Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy". Ma on na celu ustanowienie wspólnych i spójnych ram prawnych w UE, tak by promować taki właśnie nowoczesny model gospodarki.

W planach UE znajduje się zwiększenie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (PdPU) odpadów komunalnych do 70 proc. w 2030 roku, a odpadów opakowaniowych do 80 proc. Ponadto Unia chce zakazać składowania odpadów nadających się do recyklingu począwszy od 1 stycznia 2025 roku, jak również ograniczyć wytwarzanie odpadów żywnościowych i zapewnić selektywne zbieranie bioodpadów.

Recykling to nie wszystko

Jeśli nawet pojęcie recyklingu wydaje się w planach unijnych dominujące, to jednak - jak podkreślił podczas Forum Recyklingu Piotr Barczak, koordynator polityki odpadowej w European Environmental Bureau w Brukseli - obieg zamknięty nie może być kojarzony jedynie z recyklingiem. Największy nacisk powinniśmy kłaść na bezodpadowy proces produkcji czy przedłużony cykl życia produktu, tym samym ograniczając ilość odpadów już na starcie. Konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów w całej piramidzie sposobów postępowania z nimi starał się naświetlić podczas kongresu Envicon także prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przedłużony cykl życia produktu oznacza nic innego jak jego powtórne wykorzystywanie, naprawę, odnowienie i dopiero w dalszej kolejności recykling. Ważne jest także zapewnienie lepszego gospodarowania wszystkimi zasobami w całym cyklu ich życia. Zwalczając produkcję odpadów u źródła, zmniejsza się ilość i toksyczność odpadów jeszcze zanim recykling, kompostowanie, odzyskanie energii i składowanie mogą być wzięte pod uwagę. Zapobieganie powstawaniu odpadów oznacza w szczególności ograniczenie ilości materiałów zużytych do wytworzenia produktów i zwiększenie efektywności, z jaką wytworzone już produkty są wykorzystywane. Zapobieganie to również ograniczanie zbędnej konsumpcji oraz projektowanie i konsumpcja produktów, które generują mniej odpadów.

Branża motoryzacyjna najbardziej ekologiczna

Już dziś można znaleźć pozytywne przykłady firm, które działają przyszłościowo, starając się zminimalizować swój wpływ na środowisko. Za najbardziej ekologiczną na świecie uważa się obecnie branżę motoryzacyjną – tak wynika z opublikowanego przez Interbrand i współtworzonego przez Deloitte rankingu „Best Global Green Brands”. Przedstawiciele tego sektora zajmują w 2014 roku cztery pierwsze pozycje, stanowią też 20 proc. wszystkich firm, które znalazły się w pierwszej pięćdziesiątce. Jednym z obszarów analizowanych przez autorów rankingu jest działalność operacyjna, na którą składa się energooszczędność produkcji, materiałów czy zarządzanie odpadami. Druga w zestawieniu Toyota chwali się na swojej stronie internetowej tym, że nie jest jej obcy bezodpadowy proces produkcji, przedłużony cykl życia produktu oraz recykling.

Jeśli chodzi o nowości technologiczne przybliżające nas do gospodarki o obiegu zamkniętym, warto wspomnieć o brytyjskiej firmie Worn Again. Pracuje ona nad chemiczną technologią recyklingu tkanin i modelem zamkniętego obiegu zasobów. Technologia ta miałaby w przyszłości umożliwić całkowite wyeliminowanie odpadów włókienniczych.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KONGRES ENVICON 2023 - o środowisku, dla środowiska (29 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)W branży odpadowej droga od CSR do ESG nie jest wcale tak daleka (28 listopada 2023)Interzero i PIOIRO wspólnie wspierają proces wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce (17 listopada 2023)Trudna rola koordynatora ESG – jak przygotować się do raportowania w 2024 r. (14 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony