Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

23% OZE w europejskiej konsumpcji energii – Eurostat

Luksemburg, Belgia, Malta i Irlandia – to państwa o najniższym udziale OZE w zużyciu energii końcowej brutto w Europie w 2022 r. Z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że liderami w tej kategorii są Szwecja, Finlandia i Łotwa.

   Powrót       27 grudnia 2023       Energia   

Eurostat opublikował dane za 2022 r. o udziale OZE w zużyciu energii końcowej brutto, ogółem i w poszczególnych segmentach rynku. Informacje o skonsumowanej energii w transporcie, elektryczności oraz sektorze ciepła i chłodu wskazują, że w każdym z nich średni udział OZE rośnie (najwolniej w transporcie).

Dyrektywa RED III u bram

„Zaktualizowana Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii zrewidowała unijny cel na 2030 r., podnosząc go z 32% do 42,5% (z celem dalszego podwyższenia do 45%). Stąd, kraje unijne potrzebują wzmocnić wysiłki, by wspólnie przestrzegać nowego celu na 2030 r., który wymaga wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w konsumpcji energii końcowej brutto o niemal 20 punktów procentowych” – czytamy w wiadomości europejskiego urzędu statystycznego. Przypomnijmy, że zrewidowana dyrektywa RED III(1),  o  której mowa weszła w życie 23 listopada br. Na jej wdrożenie kraje członkowskie mają 18 miesięcy, za wyjątkiem przepisów dotyczących tzw. permitingu, czyli procedur administracyjnych niezbędnych do realizowania inwestycji OZE. W tym przypadku, zgodnie z założeniami planu REpowerEU, zmiany mają być szybsze i obowiązywać od lipca 2024 r.

Wiatr, woda i biopaliwa

Wracając do zużycia energii końcowej brutto i danych Eurostatu za 2022 r., prym wśród krajów Unii Europejskiej (UE) wiedzie Szwecja. Niemal dwie trzecie (66,0%) jej końcowego zużycia energii brutto w 2022 r. pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jak podaje Eurostat, Szwecja polegała głównie na energii wodnej, wiatrowej, biopaliwach stałych i ciekłych, a także na pompach ciepła. Druga na podium Finlandia (47,9%) również opierała się na energii wodnej, wiatrowej i biopaliwach stałych, wyprzedzając Łotwę (43,3%), która osiągnęła swój wynik głównie dzięki energii wodnej. „Zarówno Dania (41,6%), jak i Estonia (38,5%) czerpały większość energii odnawialnej z wiatru i biopaliw stałych. Portugalia (34,7%) polegała na biopaliwach stałych, wietrze, energii wodnej i pompach ciepła, podczas gdy Austria (33,8%) wykorzystywała głównie energię wodną i biopaliwa stałe” – czytamy w komunikacie. Najniższy udział OZE w tym zestawieniu odnotowano w Irlandii (13,1%), na Malcie (13,4%) oraz w Belgii (13,8%) i Luksemburgu (14,4%).

Jak wygląda sytuacja z OZE w transporcie?  Odnawialne źródła energii w zużyciu energii końcowej w transporcie w 2022 r. stanowiły jedynie 9,61% (średnia). Ponad przeciętną wybiły się Szwecja (29,16%), Norwegia (23,69%) oraz Finlandia (18,83%).

OZE w elektryczności. Liderami konsumpcji energii elektrycznej z OZE są Norwegia (120,01%), Albania (102,97%) oraz Szwecja (83,34%). To znacznie powyżej średniej, która w 2022 r. wyniosła 41,17% zużycia energii końcowej brutto.

OZE w sektorze ciepła i chłodu. Tu Stary Kontynent wykazał się średnią 24,81% OZE w zużyciu energii końcowej brutto. W czołówce znalazły się Szwecja (69.39%), Estonia (65,44%) oraz Czarnogóra (64,89%).

Polskie podwórko

Podsumowując, w 2022 r. udział OZE w zużyciu energii końcowej brutto w Polsce, zgodnie z europejskim urzędem statystycznym, wyniósł 16,87% (względem 15,61% w 2021). Jeśli chodzi o sektor transportowy, było to 5,79% OZE (względem 5,68% w 2021 r.), przy czym od kilku lat nasz kraj pozostaje na podobnym poziomie. Odnawialne źródła w produkcji energii elektrycznej stanowiły 21,01% (względem 17,17% raportowanych za 2021 r.). Tym samym pierwszy raz przekroczyliśmy poziom 20%. Produkcja ciepła i chłodu z OZE w Polsce wyniosła 22,73%, czyli nieco poniżej europejskiej średniej; od 2018 r. udział ten balansuje na poziomie 21-22%.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Tekst dyrektywy:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023L2413&qid=1699364355105

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (24 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Skąd pozyskać środki na inwestycję biogazową? (05 kwietnia 2024)Ponad 43% udziału OZE w globalnej produkcji energii. Łączna moc to 3870 GW (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony