Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierowca-Operator (śmieciarki) kat. C SUEZ Polska Sp. z o.o.
Systemy IT do gospodarowania odpadami firmy darsoft.pl

24 rekomendacje, które mają uleczyć system

a+a-    Powrót       18 marca 2019       Odpady   

Ministerstwo Środowiska przedstawiło 24 rekomendacje dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wśród nich m. in. rozdzielne przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera opublikowane zostały zmiany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dotyczące założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ministerstwo Środowiska, jako organ odpowiedzialny za opracowanie projektu, przygotowało 24 rekomendacje, które miałyby usprawnić system gospodarowania odpadami na poziomie gminnym.

Osobno odbiór, osobno zagospodarowanie

Pierwszym proponowanym przez resort rozwiązaniem jest rozłączne przeprowadzanie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jak argumentuje resort, działanie to miałyby być „sposobem na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu”. Inne zdanie na ten temat ma jednak np. Związek Gmin Wiejskich RP, który - odnosząc się do takiego rozwiązania w styczniu br. - stwierdził, że konieczność rozdzielenia przetargów zwiększy biurokrację i wpłynie na kapitałochłonność systemu. Więcej o stanowisku Związku tutaj.

Kolejnym zaproponowanym rozwiązaniem jest uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne. Płatność za odbiór odpadów odbywałaby się wyłącznie w odniesieniu do faktycznej masy przekazanych do przetworzenia odpadów. Zdaniem MŚ „wzmocni to kontrolę gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne”.

Mechanizmy ograniczające wzrost cen

Wśród pozostałych resortowych rekomendacji znalazły się zapisy mówiące o wprowadzeniu mechanizmów mających na celu ograniczenie wzrostu cen gospodarowania odpadami. Mechanizmy te miałby m.in. znieść obowiązek regionalizacji zagospodarowania bioodpadów, odpadów zmieszanych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania. – Informacje o instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych będą znajdować się na BIP urzędu marszałkowskiego, a nie w uchwale ws. wykonania WPGO – czytamy. Proponowane mechanizmy miałby ponadto umożliwić łatwiejsze powstawanie instalacji oraz wprowadzić „możliwość stosowania przez gminę dopłat ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży surowców do stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych”.

Nowe konto w banku i kontrola raz na 2 lata

Ministerstwo planuje ponadto zobowiązać gminy do gromadzenia środków finansowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym. Proponuje się także wprowadzenie obowiązku kontroli przez gminy podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości co najmniej raz na dwa lata oraz wprowadzenie możliwości zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających kompostownik przydomowy i kompostujących w nim odpady.

Projekt ustawy zawierający przedstawione rekomendacje nie został jeszcze opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Pełny wykaz proponowanych rozwiązań dostępny jest na stronie BIP(1) Kancelarii Prezesa.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Wykaz 24 rekomendacji Ministerstwa Środowiska z dnia 7 marca br.
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/rejestr178474523,dok.html?czas=1551957850

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ząbkowskie wodociągi wdrożą innowacyjny system monitoringu (11 września 2019)Darmowe kompostowniki wkraczają do miast (10 września 2019)Infografika: odpady biodegradowalne w 2017 r. (09 września 2019)Na Dolnym Śląsku KAS i SG zatrzymali transport odpadów z Niemiec (09 września 2019)Wykorzystujemy potencjał bioodpadów w zbyt małym stopniu (09 września 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony