Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

25 lat konwencji CITES w Polsce

   Powrót       18 listopada 2015       Zrównoważony rozwój   

W tym roku obchodzimy 40-lecie wejścia w życie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, tzw. Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) i 25-lecie jej funkcjonowania w Polsce. Wczoraj miała miejsce konferencja jubileuszowa organizowana przez Ministerstwo Środowiska podsumowująca ten okres.

Handel chronionymi gatunkami niezwykle dochodowy

Rocznie międzynarodowy obrót okazami roślin i zwierząt nielegalnego pochodzenia sięga setek milionów sztuk, a jego wartość jest liczona w miliardach dolarów. - Szacuje się, że handel gatunkami CITES jest trzecim pod względem przynoszonych „dochodów”, zaraz po handlu ludźmi i narkotykami, rodzajem przestępstwa. To pokazuje, że pomimo 40 lat funkcjonowania konwencji, nadal jest w tym obszarze dużo do zrobienia - nie tylko w zakresie kontroli w państwach, z których gatunki pochodzą, lecz także tam, gdzie są importowane. Przed nami także olbrzymia praca w zakresie edukacji i propagowania ochrony gatunków CITES – mówił podczas otwarcia konferencji Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody.

Podczas konferencji omówiono historię działań na rzecz ochrony gatunków CITES w Polsce, to jak wygląda CITES w Służbie Celnej oraz jakie problemy stoją przed Państwową Radą Ochrony Przyrody, czyli organem naukowym CITES. Zorganizowano również prelekcje poświęcone wilkom, roślinom objętym konwencją w polskich ogrodach botanicznych oraz obowiązkom ogrodów zoologicznych związanych z realizowaniem postanowień Konwencji Waszyngtońskiej.

Mundurowi w służbie środowisku

Konferencja była też okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dyplomów uznania osobom zaangażowanym w realizację i egzekwowanie przepisów CITES.

- Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy odpowiadają za wdrażanie konwencji. Mamy do czynienia ze szczególnym obszarem, a dzisiejsza obecność na konferencji przedstawicieli Straży Granicznej, Służby Celnej i Policji pokazuje, jak wieloaspektowe są działania związane z CITES – powiedział minister Otawski podczas wręczania odznaczeń.

Służba Celna i Straż Graniczna zajmują się zwalczaniem nielegalnego wwozu i wywozu okazów CITES, kontrolują bagaże podróżnych, przesyłki pocztowe i kurierskie. Policja skupia się z kolei na kontroli rynku wewnętrznego, gdy obiektem działań komercyjnych są okazy gatunków CITES, a gdzie istnieje podejrzenie złamania przepisów. Obszary handlu, zarówno tradycyjnego, jak i internetowego, objęte kontrolą to m.in. rynek produktów skórzanych i futer, produktów paramedycznych, rynek zoologiczny i kwiaciarski, meblarski i wystroju wnętrz.

Większa skuteczność w ochronie bioróżnorodności

Działania kontrolujące handel międzynarodowy niejednokrotnie są skuteczniejsze niż ochrona gatunków w kraju występowania. Wiele krajów o największej różnorodności biologicznej to słabo rozwinięte kraje afrykańskie, azjatyckie lub południowoamerykańskie, gdzie powstrzymanie kłusownictwa i nielegalnego pozyskania jest bardzo trudne.

Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi. Konwencja weszła w życie 1 lipca 1975 r., Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r., a weszła ona w życie 12 marca 1990 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Adoptuj Łąkę: biznes na rzecz ratowania cennych ekosystemów (08 maja 2024)Odnowa bioróżnorodności w Parku Śląskim (07 maja 2024)Energia z morza Cykl edukacyjnych vodcastów Ørsted oraz TOK FM (19 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony