Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.12.2023 01 grudnia 2023

300 mln zł w puli konkursu dot. zaopatrzenia w wodę gmin powyżej 15 tys. mieszkańców

   Powrót       02 listopada 2023       Woda   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór projektów do dofinansowania w ramach unijnego programu FEnIKS. Wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę gmin o liczbie ludności powyżej 15 tys. mieszkańców.

W ogłoszeniu konkursowym wskazano, że wsparcie dedykowane jest projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody. Nabór przeznaczony dla podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

W puli konkursu realizowanego w ramach działania 2.5 FEnIKS Woda do spożycia (typ projektu Samodzielne projekty dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia) jest 300 mln zł.

Jak zaznaczono, priorytetowo traktowane będą zadania związane z efektywnym gospodarowaniem wodą do spożycia i poprawą jej jakości (np. modernizacja/naprawa sieci, inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja SUW, promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa).

Ponadto wskazano, że zadania związane z rozbudową systemów wodociągowych mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie w projekcie wydatków na działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Celem działania jest wspieranie przedsięwzięć, związanych z budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in. działań związanych z ograniczaniem strat wody, jej odzyskiem, ponownym użyciem, zarządzaniem oraz zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody, mających na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę gmin o liczbie ludności od 15 tys. mieszkańców.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 31 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Źródło:

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)Zmienić polskie rolnictwo na lepsze. NGOsy mówią o nowym pakcie społecznym (07 listopada 2023)Wrocław chce lepiej gospodarować wodami opadowymi. Przedstawia swoją strategię (05 października 2023)Naukowcy z trzech uczelni opracują nowoczesny system monitoringu jakości wód opadowych (27 lipca 2023)Warszawa: Woda z miejskich basenów zostanie użyta do czyszczenia ulic (03 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony