Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.02.2024 26 lutego 2024

350 tys. zł z NFOŚiGW na lokalne inicjatywy prośrodowiskowe

   Powrót       24 października 2016       Zrównoważony rozwój   

Przeciwdziałanie zanikaniu pszczół, pielęgnacja cennego drzewostanu przy cerkwi w Radrużu wpisanej na listę UNESCO czy rewitalizacja terenu zdegradowanego w trakcie budowy autostrady w Nowej Wsi znalazły się wśród lokalnych inicjatyw, które zostaną sfinansowane przez NFOŚiGW.

Projekt „Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia” prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie. Jest on realizowany w ramach programu "Inicjatywy obywatelskie" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To druga edycja programu skierowanego do wszystkich, którzy mają pomysł na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, ale brak im środków finansowych czy wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

Dofinansowanie otrzyma 14 projektów z 11 gmin

Jak wyjaśniła PAP koordynatorka projektu Małgorzata Draganik ze stowarzyszenia „Pro Carpathia”, zgłoszone inicjatywy mają charakter oddolny. Ich pomysłodawcami są osoby fizyczne, lokalni liderzy nieformalnych grup, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych działających lokalnie na rzecz ochrony środowiska.

W tym roku do programu zostało zakwalifikowanych 14 projektów z 11 gmin. Mają zostać zrealizowane w okresie od października br. do września 2017 r. Ich pomysłodawcy otrzymają na ten cel od ponad 17 tys. zł do 20,5 tys. zł ze środków NFOŚiGW. Cała kwota dofinansowania wynosi ponad 348,6 tys. zł.

Kłody bartne zwrócą uwagę na problem wymierania pszczół

Wśród projektów, które zostaną sfinansowane przez Fundusz, znalazła się inicjatywa dotycząca przeciwdziałaniu zanikaniu owadów zapylających „Leśna Pszczoła”. W ramach jej realizacji na terenie Nadleśnictwa Głogów powstanie sześć kłód bartnych, które będą zlokalizowane przy istniejącej już ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Ponadto, przy ścieżce zostaną postawione tablice informacyjno-edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na pszczoły dawniej bytujące w drzewach bartnych, a obecnie są gatunkiem wymierającym.

Pielęgnacja i sadzenie nowych drzew

W ramach innego projektu cenny drzewostan, z przełomu XIX i XX wieku, znajdujący się w obrębie zespołu cerkiewnego w Radrużu, który jest na liście UNESCO, zostanie odtworzony i poddany pielęgnacji. Rosnące tam drzewa to głównie lipy, dęby, klony. Zabiegi pielęgnacyjne pozwolą na zachowanie tego zabytkowego skupiska drzew, poprawią ich stan fitosanitarny, przedłużą żywot, a to z kolei znacząco wpłynie na lokalny krajobraz, bioróżnorodność i jednocześnie na ochronę środowiska.

Z kolei mieszkańcy Nowej Wsi wraz z liderem inicjatywy – sołtysem chcą zająć się usuwaniem skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych podczas budowy autostrady A4. W ramach realizacji projektu zasadzą drzewa, głównie lipy, co pozwoli na przywrócenie naturalnych siedlisk dla zwierząt i roślin. Ponadto, zadrzewienia zadziałają przeciwerozyjnie, poprawią retencję, a dzięki zdolności pochłaniania i rozpraszania fal dźwiękowych zmniejszą hałas spowodowany sąsiedztwem lotniska.

Draganik przypomniała, że poprzednia edycja projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności. Wówczas zrealizowano 19 inicjatyw, w tym takie jak: poprawa bezpieczeństwa zwierząt chronionych w Przemyślu w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt czy zasadzenie alei 800 dębów.

Agnieszka Pipała (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Uniwersytet Radomski z dotacją NFOŚiGW na akcję edukacyjną dla pracowników BHP (26 stycznia 2024)BDO i inwentaryzacja nielegalnych składowisk wśród priorytetów Anity Sowińskiej (17 stycznia 2024)Kalkulator usług ekosystemowych drzew – nowe narzędzie edukacyjne (15 stycznia 2024)OX2: dumni z sukcesów i zaangażowania w akcje społeczne i ochronę bioróżnorodności (27 grudnia 2023)Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI w Babiogórskim Parku Narodowym z dofinansowaniem ponad 49 mln zł (22 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony