Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

460 mln zł na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Lubuskiem

   Powrót       03 czerwca 2015       Woda   

460 mln zł otrzyma woj. lubuskie z rządowego projektu dot. ochrony przeciwpowodziowej Odry i Wisły, który jest współfinansowany przez Bank Światowy. Pieniądze te zostaną wykorzystane na trzy duże inwestycje w dorzeczu Odry.

We wtorek w Zielonej Górze odbyło się spotkanie marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak z dyrektorem Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry Witoldem Krochmalem, który przedstawił harmonogram oraz termin podpisania umowy - ten zaplanowano na sierpień 2015 r.

W Lubuskiem inwestycje będą dotyczyły ochrony przeciwpowodziowej Słubic, Nowej Soli oraz odcinka Odry Wężyska-Chlebowo.

Odra, Czarny Kanał i Racza Struga

- To bardzo ważne inwestycje. W znacznym stopniu zwiększą zabezpieczenie przeciwpowodziowe regionu. W nowej perspektywie finansowej szacunkowa kwota, którą planuje się przeznaczyć w naszym regionie na melioracje i ochronę przeciwpowodziową to ponad 600 ml zł. Dla porównania w latach 2007-2013 wydano nieco ponad 123 mln zł - powiedziała Polak.

W przypadku ochrony przeciwpowodziowej miasta Słubice zakłada się rozbudowę istniejącego wału rzeki Odry na odcinku prawie 7 km wraz z wałem bocznym oraz budowę nowego wału okrężnego na długości 5,9 km chroniącego Słubice od północy wraz z regulacją Czarnego Kanału i Raczej Strugi. Koszt zadania to ok. 250 mln zł.

- Obecnie posiadamy decyzję na realizację inwestycji na wały przeciwpowodziowe i uzyskiwana jest decyzja pozwolenia na budowę na regulację Czarnego Kanału i Raczej Strugi - dodała marszałek Polak.

Perspektywa do 2020 roku

W przypadku odcinka Odry w rejonie miejscowości Wężyska-Chlebowo planowana jest budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki. Powstanie wał o długości ok. 6 km, który będzie przebiegać przez gminy Maszewo, Gubin i Krosno Odrzańskie. Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. Inwestycja ma pochłonąć 120 mln zł.

Z kolei w rejonie Nowej Soli powstanie lewobrzeżny wału przeciwpowodziowy rzeki Odry o dł. 2,74 km wraz z budowlami z nim związanymi oraz lewobrzeżny i prawobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi wraz z regulacją koryta tej rzeki na odcinku ponad 3 km. W drugim etapie zadania zostanie wybudowana przepompownia odwadniająca i zostaną zmodernizowane istniejące obwałowania na rzece Czarnej Strudze.

Całość zadania w rejonie Nowej Soli to koszt rzędu 90 mln zł. Obecnie został złożony wniosek na uzyskanie decyzji na realizację inwestycji dla etapu I oraz aktualizowana jest dokumentacja projektowa dla etapu II.

Opisane inwestycje mają być zrealizowane w obecnej perspektywie finansowej, sięgającej 2020 r. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kraków: Bieżanów chroniony przed powodzią (10 lipca 2023)Jak zaopiekować się wodą w mieście - strategia włodarzy polskich miast (13 kwietnia 2023)Wielostronne porozumienie dla budowy zbiornika Kotlarnia (07 lutego 2023)Stop Powodzi: Od 22 grudnia konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym (10 grudnia 2020)Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (19 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony