Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Blisko 5 proc. powierzchni Rudy Śląskiej to hałdy

   Powrót       11 czerwca 2015       Planowanie przestrzenne   

3,5 km kwadratowych, czyli blisko 5 proc. powierzchni miasta zajmują w Rudzie Śląskiej hałdy z odpadów pogórniczych, pohutniczych oraz energetycznych – podał w środę Urząd Miasta. Władze Rudy przeprowadziły właśnie inwentaryzację zwałowisk.

- Zebrane dane pozwolą nam na aktualizację miejscowych planów i programów, a w przyszłości także na częściowe zagospodarowanie hałd – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic.

Odpady pogórnicze, pohutnicze i energetyczne

Hałda, zwałowisko (śl. houda, berga)

Antropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi, wysypisko skały płonnej lub stałych odpadów przemysłowych (popiół, żużel) powstających w wyniku eksploatacji kopalin lub przerobu surowców w zakładach przemysłowych wydobycia i przetwórstwa węgla oraz rud metali, a także w zakładach związanych z energetyką.

Hałdy są nieużytkami. Usypane są z nieposzukiwanych surowców i większość z nich stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego przez wiele lat, z tego względu prowadzona jest ich rekultywacja i zagospodarowanie, w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania.

Hałdy – poza negatywnym znaczeniem dla środowiska – z drugiej strony stanowią siedlisko wielu gatunków roślin, w tym dużej liczby chronionych m.in. z rodziny storczykowatych.
Z niektórych hałd prowadzi się eksploatację pierwiastków śladowych lub innych minerałów zawartych w odpadach wydobywczych.
(Źródło: Wikipedia)
Inwentaryzacja zwałowisk w mieście przeprowadzona została w kwietniu i maju tego roku. Dzięki niej na mapę miasta naniesiono ich 35 lokalizacji. Dla każdej założono kartę obiektu, w której znajdują się informacje o stanie własnościowym, przeznaczeniu terenu, powierzchni hałdy, pochodzeniu odpadów, rodzaju zdeponowanego materiału, a w niektórych przypadkach także o jego ilości.

Większość zinwentaryzowanych zwałowisk to hałdy pokopalniane, na których znajdują się odpady pogórnicze. Kolejną grupę stanowią zwałowiska związane z działalnością hutniczą, która przez wiele lat prowadzona była na terenie dzisiejszej Rudy Śląskiej.

- Dotyczy to zarówno szlamów i odpadów pohutniczych związanych z wyrobem stali, jak i odpadów pochodzących z działających jeszcze w XIX w. hut cynku – wyjaśniła naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Ewa Wyciślik.

Ostatnia grupa zwałowisk obejmuje odpady energetyczne, są to głównie mieszanki popiołowo–żużlowe z działającej do niedawna Elektrowni Halemba.

Informacja dla inwestorów

- Inwentaryzacja zwałowisk przede wszystkim pozwoli na aktualizację programu ochrony środowiska, czy planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki zgromadzonemu materiałowi znamy teraz aktualny stan własnościowy poszczególnych zwałowisk. Przede wszystkim jednak jest to ogromna wiedza przydatna potencjalnym inwestorom – powiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Zanieczyszczenie materiału znajdującego się na hałdzie nie jest przeszkodą przy jego zagospodarowaniu. - W przemyśle dziś są dostępne już takie technologie, które pozwalają na bezpieczne eksploatowanie i wykorzystanie takich materiałów jako kruszywo lub jego komponent - zaznaczyła prezydent Grażyna Dziedzic.

Przeprowadzenie inwentaryzacji i badań kosztowało ok. 50 tys. zł i było możliwe dzięki unijnemu projektowi „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MRiRW: środki z KPO na zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich nie wystarczą (05 lipca 2021)Rzeszów: Ponad 316 tys. zł na zieleń w mieście (28 maja 2021)Poznań: Zgłoszenia do akcji „Odmień swoje podwórko” (15 marca 2021)Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – wiele niewiadomych, Wielkopolska Wschodnia robi swoje (03 marca 2021)Nagroda Krajobrazowa przyznana (19 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony