Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. ochrony środowiska ATMOTERM S.A.
EVBox PublicLine - stacja ładowania pojazdów elektrycznych w przestrzeniach publicznych firmy Engie

51 mln euro rekompensat wodno-środowiskowych dla hodowców karpia

a+a-    Powrót       12 stycznia 2018       Woda   

Zakończono spór rybaków śródlądowych z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczący przesunięcia środków finansowych pomiędzy priorytetami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Do dyspozycji hodowców karpia pozostanie kwota 50,99 mln euro.

Planowane w ubiegłym roku przesunięcie środków finansowych pomiędzy Priorytetami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w tym redukcja systemu rekompensat wodno-środowiskowych na rzecz wsparcia rybołówstwa morskiego wywołała kontrowersje w środowisku rybackim. Podstawę decyzji o ograniczaniu systemu rekompensat stanowił pogarszający się od lat stan zasobów Morza Bałtyckiego, niskie ceny rynkowe produktów rybołówstwa, wynikające ze złej kondycji poławianych ryb, co w efekcie spowodowało, iż działalność rybacka na obszarze Morza Bałtyckiego stała się nierentowna.

W czwartek w siedzibie ministerstwa odbyło się spotkanie, podczas którego porozumiano się ze środowiskami rybackimi i zakończono spór. Po uwzględnieniu propozycji przedstawicieli sektora akwakultury i mając na uwadze równowagę między potrzebami branż śródlądowej i morskiej, zapadła decyzja o pozostawieniu do dyspozycji hodowców karpia kwoty 50,99 mln euro. Kwota ta niewątpliwie pozwoli zrekompensować hodowcom koszty związane z prowadzoną działalnością ekologiczną i tym samym zwiększy rentowności gospodarstw rybackich. Wspólnie wypracowana wysokość rekompensaty, w ramach zawartego ze środowiskiem kompromisu, na poziomie 779 zł do 1 ha powierzchni stawu na 1 rok stanowi wsparcie zbliżone do tego, które było udzielone w ramach działań wodno-środowiskowych w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

Ogłoszenie naboru wniosków planowane na przełom stycznia i lutego

Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków w zakresie Pakietu 1 – podstawowego oraz Pakietu 2 – rozszerzonego, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizacje działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

Źródło: Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

800 mln ludzi może stracić źródło utrzymania w konsekwencji niezrównoważonego rybołówstwa (27 listopada 2018)Rada ustaliła limity połowów na następne dwa lata (20 listopada 2018)Ekolodzy apelują o zakończenie nadmiernych połowów na Bałtyku (15 października 2018)KE zachęca do ponownego wykorzystywania wody w rolnictwie. Będą nowe przepisy (29 maja 2018)Gospodarka wodna przechodzi w ręce innego ministerstwa (12 stycznia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony