Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.07.2022 07 lipca 2022

58,3 mln zł na gospodarkę wodną i ochronę przeciwpowodziową w Lubuskiem

W mijającym roku Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wydał na inwestycje ponad 58,3 mln zł. Największą była odbudowa prawie 6 km wału Odry na terenie gminy Bojadła, która kosztowała 26,7 mln zł.

   Powrót       16 grudnia 2015       Woda   

Dane na ten temat przekazał PAP rzecznik zarządu województwa lubuskiego Michał Iwanowski.

W Gorzowie Wlkp. w tym roku zakończono modernizację części Kanału Siedlickiego i budowę stacji pomp z kanałami pomocniczymi. Celem projektu było zabezpieczenie dzielnicy Zakanale, której mieszkańcy zmagali się z podtopieniami przy wysokim stanie Warty i długotrwałych opadach deszczu. Inwestycja współfinansowana przez samorząd miasta kosztowała 13,9 mln zł. Planowana jest tam również budowa systemu odprowadzania wód opadowych.

W gminie Sulechów za ponad 2,8 mln zł zmodernizowano jeden z kanałów. W Małomicach przebudowano zbiornik służący małej retencji (3,1 mln zł), a w gminie Nowa Sól zmodernizowano obiekty hydrotechniczne na rzece Biała Woda (5,5 mln zł). W 2015 r. zakończyła się także odbudowa części Kanału Prostego w pobliżu Witnicy.

- To niektóre przykłady zakończonych w tym roku inwestycji. Część z nich poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców terenów nadrzecznych, inne wpłyną na bardziej efektywne wykorzystanie gruntów przez rolników - powiedziała PAP marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Różne źródła funduszy

Dodała, że najważniejszym źródłem finansowania inwestycji przeciwpowodziowych i melioracyjnych był Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z którego pochodziło ponad 48,5 mln zł. Pozostałe środki to dotacje z Budżetu Państwa, wkłady powiatów, gmin i miast oraz dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejne plany inwestycyjne

W nowym roku samorząd regionu zamierza wykonać kilka kolejnych inwestycji, m.in. obwałowania prawostronne rzeki Nysy na wysokości miejscowości Przewóz, zmodernizować wał w rejonie wsi Kiełcz nad Odrą, wybudować nową przepompownię w rejonie Skwierzyny nad Wartą i zmodernizować stację pomp „Będów”. Te zadania mają być współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W 2016 r. planowane jest również rozpoczęcie prac w ramach wartego 250 mln zł projektu ochrony przeciwpowodziowej położonych nad Odrą Słubic. Inwestycja ma potrwać do trzech lat. Przyszłoroczne prace będą kosztować 39,6 mln zł. Inwestycja ma być finansowana z pożyczki z Banku Światowego lub z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z tego samego źródła będą pochodzić pieniądze na wykonanie na ochronę przeciwpowodziową Nowej Soli i terenów poniżej Krosna Odrzańskiego. Wartość tej inwestycji to 210 mln zł. W 2016 r. ma zostać przeprowadzona procedura przetargowa, a pierwsze prace ruszyć w 2017 r. - poinformowała marszałek.

70 proc. pozostaje w złym stanie

Wały przeciwpowodziowe mające podstawowe znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej woj. lubuskiego znajdują się na 22 rzekach i kanałach, w tym wszystkich głównych rzekach przepływających przez województwo, tj. na Odrze, Warcie, Noteci, Bobrze, Kwisie i Nysie Łużyckiej o łącznej długości 818 km. Chronią one przed powodzią tereny o powierzchni prawie 130 tys. ha, na których znajduje się 17 miast i 287 wsi.

Przeprowadzone przed rokiem przeglądy wykazały, że w stanie dobrym znajduje się 239 km wałów (29,22 proc. ogólnej długości). W stanie mogącym zagrażać bezpieczeństwu jest 434 km (53,05 proc.), natomiast stan 145 km wałów (17,73 proc.) zagraża bezpieczeństwu zlokalizowanych za nimi miejscowości.

Urzędnicy zastrzegli, że po tegorocznych inwestycjach trwa kolejny przegląd stanu wałów i te dane w przyszłym roku zostaną uaktualnione. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rzeszów: Kluczowe inwestycje dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w ramach Stop powodzi! (03 czerwca 2022)Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów: Zwiększenie ochrony przesiwpowodziowej mieszkańców (13 grudnia 2021)Finał konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dot. zarządzania gospodarką wodną (19 listopada 2021)Oświęcim: Powstał kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej miasta i jego okolic (17 listopada 2021)Ponad 50 mln zł na nowoczesne technologie dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej (19 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony