Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

6 miesięcy na rejestrację w Bazie Danych o Odpadach

Choć póki co nie można w niej znaleźć żadnych danych, data utworzenia bazy ma spore znaczenie praktyczne. Od tej pory tykać zaczyna bowiem zegar odliczający czas na rejestrację wszystkich zobowiązanych do tego firm.

   Powrót       25 stycznia 2018       Odpady   

Pod adresem bdo.mos.gov.pl jest już dostępna internetowa Baza Danych o Odpadach (BDO). Do jej uzupełniania zobowiązani są marszałkowie województw, ale dopiero na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis. 6-miesięczny termin na ich przesłanie dotyczy m.in. wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, a także wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe. - Dzisiaj zaczyna się zupełnie nowy rozdział w historii gospodarki odpadami w Polsce - słychać w mediach społecznościowych. O celach, jakie przyświecały polskiemu ustawodawcy w związku z utworzeniem Bazy, pisaliśmy tutaj.

Baza internetowa, ale wnioski papierowe

Jak zostało już wskazane powyżej, przedsiębiorcy mają 6 miesięcy (tj. do 24 lipca br.) na przesłanie marszałkom w formie papierowej stosownych wniosków o wpis. To dlatego w Bazie nie możemy dziś znaleźć jeszcze żadnych danych. Będzie ona bowiem uzupełniana wraz z napływającymi do marszałków informacjami. Wzór wniosku o wpis określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Przedsiębiorcy mogą skorzystać również ze wzorów (1)dostępnych na stronie internetowej BDO w formie edytowalnego dokumentu (doc.) Należy go wypełnić, wydrukować oraz przesłać właściwemu marszałkowi w formie papierowej (nie za pośrednictwem poczty e-mail).

Opłaty niższe niż przewidywano

W trakcie prac nad Bazą kwestią sporną była przez długi czas wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, do których uiszczenia zobowiązani będą od tego roku przedsiębiorcy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. wysokość stawki opłaty rejestrowej dla mikroprzedsiębiorców wynosi ostatecznie 100 zł, zaś dla pozostałych przedsiębiorców - 300 zł. Te same wysokości stawek dotyczą opłaty rocznej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwotna wersja rozporządzenia zawierała stawki znacznie wyższe, tj 150 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 850 zł dla pozostałych. O zwolnieniach z konieczności uiszczania opłat pisaliśmy szczegółowo tutaj.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Wnioski do pobrania
https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

BDO na sterydach, czyli digitalizacja w świecie odpadów (02 listopada 2022)Holistyczne zarządzanie odpadami. Założenia i praktyka (21 października 2022)Legalizacja kolektorów ścieków w dobie wzmożonych kontroli rzek – co raportować i jak? (11 października 2022)Nowe technologie na wyciągnięcie ręki JST. Będzie dotacja na ich testowanie (05 października 2022)Inicjatywa #EndPlasticPollution, czyli jak przerwać zanieczyszczanie świata plastikiem (27 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony