Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierownik Wydziału Nadzoru nad Realizacją Inwestycji PGW Wody Polskie
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

ARiMR włącza się w program retencji wód. Wnioski o dotacje można składać do 20 kwietnia

a+a-    Powrót       24 lutego 2020       Woda   

Stosownie do art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r. [Źródło: MRiRW]

[Zaktualizowano 24 kwietnia 2020 r.]


PGW Wody Polskie uprościło procedury wodnoprawne dla rolników ubiegających się o dofinansowanie z ARiMR. Dzięki współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi beneficjenci, którzy zdecydują się na inwestycje objęte dofinansowaniem, mają dokonywać jedynie zgłoszenia wodnoprawnego. Nowe procedury w sposób istoty skracają drogę urzędową i czas oczekiwania na decyzję administracyjną.

[Zaktualizowano 1 kwietnia 2020 r.]


Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycję w nawadnianie gospodarstw. Wnioski można składać od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 roku.

Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania i jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Czytaj: Pierwszy krok do zminimalizowania skutków suszy to naprawa szkód wyrządzonych naturze

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł, gdzie refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha, który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych. Dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Poznań: W sierpniu ruszy modernizacja brzegów Warty (13 lipca 2020)Program Moja Woda: Czy beneficjent może korzystać z dotacji samorządowych na retencję? (10 lipca 2020)Zieleń miejska w praktyce (07 lipca 2020)Moja Woda to nie remedium na wszystkie problemy gospodarki wodnej, ale impuls do wzmocnienia lokalnej retencji (07 lipca 2020)Program „Moja Woda”, czyli 100 mln zł na 20 tys. przydomowych instalacji retencjonujących wodę (02 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony