Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2021 18 czerwca 2021

Apel o uchwalenie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   Powrót       25 września 2015       Planowanie przestrzenne   

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan apeluje do posłów o zakończenie jeszcze w tej kadencji prac nad projektem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zdaniem Rady OZE zaproponowana nowelizacja ustawy wniesie do polskiego prawodawstwa istotne doprecyzowanie przepisów dotyczących lokalizowania odnawialnych źródeł energii, między innymi poprzez zwiększenie udziału i kontroli mieszkańców nad procesem powstawania inwestycji OZE w ich gminach.

- Rozwiązanie to jest godne obywatelskiego poparcia, również ze względu na to, iż odzwierciedla trendy w tym zakresie panujące w Europie. Nowe przepisy uwzględniają elementy nadające procesowi inwestycyjnemu większej niż dotychczas przejrzystości i stabilności, chociażby poprzez umożliwienie podmiotowi posiadającemu tytuł do gruntu wnioskowanie do Rady Gminy o podjęcie prac nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Również ujednolicenie możliwości prac nad dokumentami planistycznymi takimi jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jest godne poparcia, gdyż zwiększa tempo prac planistycznych na poziomie gminy.

Konfederacja Lewiatan

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Miasto 15-minutowe – analiza wrocławskiego osiedla (09 czerwca 2021)Rzeszów: Bank Światowy pomoże w budowie innowacyjnej strategii rozwoju przestrzennego (31 maja 2021)Rzeszów: Ponad 316 tys. zł na zieleń w mieście (28 maja 2021)Wyrok TSUE w sprawie Turowa – dla jednych wielkie zaskoczenie, dla innych spodziewany fakt (24 maja 2021)Powstanie koncepcja systemu przyrodniczego Zielonej Góry (24 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony