Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Rosnący apetyt Chin na mięso - wpływ na środowisko

Dieta ludzi zmienia się podobnie na całym świecie – coraz mniej w niej zbóż, a coraz więcej mięsa, nabiału i warzyw. Trend ten utrzyma się przez najbliższych 10 lat, nie pozostając bez wpływu na handel międzynarodowy i tym samym na środowisko.

   Powrót       29 stycznia 2015       Zrównoważony rozwój   
Uprawa soi.

Niebagatelne znaczenie ma rosnące zapotrzebowanie na żywność w samych tylko krajach azjatyckich, a zwłaszcza w podlegających intensywnej urbanizacji Chinach. Do 2020 r. udział krajów rozwijających się w całkowitej konsumpcji mięsa ma szansę zwiększyć się do 63 proc.(1)

Chiny potrzebują soi

Ponieważ rośnie popyt na wieprzowinę i drób, zwiększa się też produkcja mięsa, która wymaga coraz więcej paszy (głównie śruty sojowej i kukurydzy). Tymczasem gros krajów azjatyckich nie dysponuje wystarczającą powierzchnią gruntów i zasobami wody, by dalej zwiększać produkcję roślin przeznaczonych na paszę. Będzie to generować zapotrzebowanie na zboże z importu. Chiny importowały w 2001 r. 13 mln ton soi, a w 2013 r. już ponad 60 mln ton, stając się najważniejszym importerem tego surowca na świecie. Import soi przez Chiny stanowi 65 proc. światowego handlu tą rośliną. Soję kraj ten importuje głównie z USA, Brazylii i Argentyny.

Wzrost produkcji soi wpłynie na środowisko

Największy potencjał produkcyjny i eksportowy, jeśli chodzi o soję, ma Ameryka Południowa. Dane Rabobanku mówią o tym, że produkcja soi w Ameryce Południowej może wzrosnąć o 30 proc. w ciągu najbliższych 10 lat. Obecnie podejmuje się już działania mające zwiększyć wydajność zdegradowanych pastwisk, tak by uwolnić tereny pod dodatkowe uprawy. Jednak to nie wystarczy. Tak duży wzrost produkcji nie obędzie się bez wpływu na środowisko, ponieważ przestrzeń pod uprawę soi można pozyskać albo wycinając lasy deszczowe, albo ingerując w regiony przyrody podlegające szczególnej ochronie.

100 mld euro na rozbudowę sieci transportowej

Aby mógł dalej rozwijać się handel między Azją a Ameryką Południową, konieczna będzie rozbudowa infrastruktury transportowej partnerów handlowych Azji i polepszenie logistyki. Brazylia to kraj praktycznie całkowicie uzależniony od transportu drogowego, przez co koszt przewiezienia ziarna soi z plantacji do portu w Brazylii jest pięć razy wyższy niż np. w USA i jednocześnie najwyższy na świecie. Rząd brazylijski uruchomił w związku z tym w 2012 r. krajowy program polegający na rozbudowie dróg, portów i szlaków wodnych wart 290 mld reali brazylijskich (prawie 100 mld euro). Także Argentyna przewiduje inwestycje transportowe, związane przede wszystkim z pogłębieniem rzeki Parany.

Globalne i lokalne problemy środowiskowe

W jaki sposób ucierpi na tym środowisko? Działania człowieka związane z rozwojem transportu wpływają na środowisko bezpośrednio i pośrednio, jednocześnie na różnych poziomach – zarówno lokalnym (hałas, smog), jak i globalnym (zmiany klimatu). Nie należy zapominać również o problemach w skali całego kontynentu, kraju czy regionu (zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze). Również transport morski nie jest obojętny dla środowiska – wiąże się nie tylko z emisją gazu cieplarnianego, ale także generuje zanieczyszczenia olejowe czy jest źródłem tzw. zanieczyszczeń akustycznych. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) podliczyła, że emisja dwutlenku węgla generowana przez transport morski była w 2007 r. równa 3,3 proc. całkowitej emisji spowodowanej działalnością człowieka. Organizacja przewiduje jednocześnie, że emisja ta może wzrosnąć do 72 proc. w 2020 r., jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania zaradcze.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Christopher L. Delgado; Rising Consumption of Meat and Milk in Developing Countries Has Created a New Food Revolution; The Journal of Nutrition 11/2003.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ESRS E3: Przedsiębiorstwa a ślad wodny (28 listopada 2023)Wielka Brytania opóźnia zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi (21 września 2023)Badania potwierdzają: dieta przyjaźniejsza dla planety wydłuża życie (27 lipca 2023)Miasta oświetlone przez glony i bakterie. Science fiction czy realna perspektywa? (05 października 2022)Co wybrać w sklepie? 57 tys. produktów pod lupą Oksfordu (18 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony