Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Do 30 czerwca ewidencja odpadów będzie mogła być prowadzona poza BDO, czyli w wersji papierowej

31 grudnia 2019 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który wprowadza możliwość, by jeszcze przez pół roku ewidencja odpadów mogła być papierowa, a nie elektroniczna.

   Powrót       02 stycznia 2020       Odpady   

Można odnieść wrażenie, że dzień bez zmiany w sprawie BDO, to dzień stracony! Projekt, o którym mowa, został skierowany przez Marszałka Sejmu do zaaopiniowania przez Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych(1).

Wnioskodawczynią projektu jest Anna Paluch, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, która wyjaśniła, że postulat umożliwiający dopuszczenie jeszcze przez pół roku równoległego prowadzenia papierowej ewidencji odpadów wraz z BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest ważną i potrzebną zmianą. - Szczególnie w kontekście tego, że termin rejestracji upłynął, a zarejestrowało się w BDO jedynie ok. 170 tys. firm, a powinno ok. 300 tys. – mówi Anna Paluch.

Ta kolejna zmiana dotycząca BDO jest też wynikiem zwiększenia katalogu oraz mas odpadów dla podmiotów, które nie muszą prowadzić ewidencji. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Proponowana zmiana wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców.

Prawo (nie) działa wstecz

Co ciekawe, projekt zakłada obowiązywanie przepisów ustawy od 1.01.2020 r. czyli wbrew regule, że prawo nie działa wstecz. Ale jak czytamy w uzasadnieniu do projektu:

Planuje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przepisy te będą mogły być natomiast stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r. Krótkie vacatio legis nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa, ponieważ wprowadzane przepisy nie tylko nie nakładają na użytkowników nowych obowiązków, lecz wręcz ułatwiają sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w sytuacji awarii systemu oraz przez pierwsze pół roku funkcjonowania modułu ewidencji w bazie, czyli do 30 czerwca 2020 r., i tym samym przekazywanie odpadów. Stosowanie przepisów niniejszej ustawy z mocą wsteczną pozwoli posiadaczom odpadów, którzy powinni prowadzić ewidencję odpadów od 1 stycznia 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem BDO, na uzupełnienie tej ewidencji w sposób przewidziany niniejszą ustawą, co pozwoli na uniknięcie sankcji za nieprowadzenie ewidencji odpadów w przypadku posiadacza odpadów, który będzie miał problemy z wypełnieniem obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem BDO”.

Tryb awaryjny

Jak wyjaśnia Konrad Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO), projekt zawiera przepisy „regulujące sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” w formie papierowej (art. 67). Tryb awaryjny dotyczy wyłącznie awarii BDO, a nie problemów z łączem internetowym, dostępem do profilu zaufanego czy banku, co często jest wymagane, aby się uwierzytelnić

- Należy pamiętać, że projekt stanowi również, że do czerwca 2020 r. (art. 236a) będzie dopuszczalne użycie dokumentacji papierowej, jednak cała ta dokumentacja będzie musiała być wprowadzona do BDO do końca lipca 2020 r. – mówi Konrad Nowakowski.

Wskazuje także, że PIOIRO będzie wnioskowało także o inne zmiany, obejmujące m.in. poszerzenie opcji trybu awaryjnego dla innych sytuacji niż awaria BDO, np. awarie prądu uniemożliwiają dostęp do BDO i tym samym nadanie odpadu i karty przekazania odpadów (KPO), czy zgodę na papierową ewidencję za rok 2019, ponieważ obecnie moduł sprawozdawczy nie zawiera sprawozdań za odpady i produkty (jest tylko za odpady komunalne). Warto rozważyć także, aby wzory formularzy znalazły się w rozporządzeniu, a nie w ustawie.

Pierwsze Posiedzenie Sejmu, na którym ten projekt może być omawiany, to 8-9 stycznia br.

Czekamy zatem na rozwój wydarzeń.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Projekt nowelizacji tutaj:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-53-2019/$file/9-020-53-2019.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sytuacja na rynku ZSSE okiem branży (30 marca 2023)Koniec z marnotrawstwem. Czas zwiększyć efektywność gospodarki odpadami (28 marca 2023)Fikcyjny recykling i przemyt odpadów. Raport punktuje szarą strefę w odpadach (22 marca 2023)23. edycja Targów Ekotech pod znakiem innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami (15 marca 2023)Dyrektywa NIS 2: Branża komunalna odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo (15 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony