Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.02.2024 24 lutego 2024

BDO: już 16 grudnia produkcyjne uruchomienie systemu

Obecnie trwa pilotaż systemu Bazy Danych o Odpadach. IOŚ zapowiedział jednak, że na 16 grudnia 2019 r. planowane jest jego produkcyjne uruchomienie. Wystartuje wtedy finalna wersja, dokładnie ta sama, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

   Powrót       13 grudnia 2019       Odpady   

Produkcyjne uruchomienie systemu oznacza zakończenie pilotażu i implikuje stwierdzenie, że raczej nie ma co liczyć na przedłużenie o kilka miesięcy wejścia w życie BDO.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu, zgodnie z zapisami ustawowymi. Do ewentualnego przełożenia terminu wejścia w życie obowiązku potrzebna jest zmiana ustawowa, a taka inicjatywa musiałaby wyjść z Ministerstwa Klimatu (MK). Nie udało nam się dziś jednak uzyskać informacji z MK w tej kwestii.

Przedsiębiorcy apelują o wydłużenie terminu

Przedsiębiorcy popierają ideę BDO, która będzie istotnym elementem systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Jednak wnioskują o więcej czasu na wdrożenie. - Przesunięcie o kilka miesięcy wdrożenia modułu do ewidencji odpadów BDO zwiększy szanse na integrację systemu za pomocą API z dotychczas używanymi w wielu firmach aplikacjami lub programami do ewidencji odpadów. Dzięki temu firmy nadal będą mogły korzystać z wielu dodatkowych funkcjonalności, które mają te programy, a których nie ma w BDO, bo nie są wymagane przepisami prawa, ale ułatwiają funkcjonowanie gospodarującym odpadami (np. generowanie wszelkiego rodzaju raportów, karty ewidencji odpadów, sumowanie odpadów itp.) – wskazuje Konfederacja Lewiatan.

Długa lista argumentów PIOIRO

Również Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań wystosowała pismo w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu. Jak wyjaśnia Konrad Nowakowski, prezes PIOIRO, wprowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO od 1 stycznia 2020 r. w ocenie przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do tego, będzie obarczone wieloma ryzykami. Nasze uzasadnione obawy wiążą się z wieloma aspektami, począwszy od nieprzygotowania firm transportowych – ich problemy z możliwością dostosowania (koszty zakupu komputerów, wyposażenia w urządzenia mobilne, szkolenie pracowników) do nowych wymogów, poprzez brak procedury awaryjnej w przypadku awarii dostępu do Internetu i tym samym niedostępności BDO, czy wreszcie brak wprowadzenia przez Marszałków do bazy BDO wszystkich miejsc wytwarzania odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji – wyjaśnia prezes.

Problematyczny jest również handel internetowy, który wprowadza produkty i opakowania na rynek na dużą skalę, większą niż wynika z szacunków.Tymczasem nie było wystarczającej kampanii edukacyjnej w tej kwestii. Dlatego wprowadzenie BDO z obecnymi zapisami wysokich kar za brak wpisu w rejestrze dla małych podmiotów będzie argumentem dla nich, aby nadal pozostać w szarej strefie – zauważa.

Rejestrować się, czy nie rejestrować?

Kontrowersje wobec listy podmiotów zobowiązanych do rejestracji nie cichną.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Generalna zasada jest taka, że obowiązkowi zgłoszenia nie podlegają firmy wytwarzające odpady komunalne lub takie, które wytwarzają niewielkie ilości innych odpadów, określonych w rozporządzeniu z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. - Aby korzystać z wyłączenia, nie można przekroczyć wskazanych parametrów, nie są to jednak duże wielkości, bo zwolnienie obejmują np. – rocznie 5kg tonerów, żarówek, zużytego sprzętu elektronicznego razem wzięte. Może będzie to wystarczające dla prowadzenia jednoosobowej działalności, ale osobiście rekomenduję wszystkim zarejestrowanie się – dodaje prezes Nowakowski.

Wskazuje przy tym, że przy tak skonstruowanych przepisach, BDO obejmuje wszystkich prowadzących nawet drobną działalność usługową czy działalność administracyjno-biurową, kancelarie prawne, biura rachunkowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, z wyłączeniem odpadów komunalnych (resztki jedzenia z pokoju socjalnego), ale zużyty sprzęt (komputery, kopiarki, zniszczarki etc.) podlega pod wymogi w rejestracji BDO.

Rok okresu przejściowego

Przedsiębiorcy wnioskują, aby Ministerstwo dopuściło możliwość, by firma wpisana w BDO mogła odbierać odpady od niezarejestrowanego podmiotu w pierwszym roku funkcjonowania systemu, a baza byłaby sukcesywnie uzupełniana. – Rekomendujemy, aby profesjonalne firmy mogły wystawić KPO w wersji planowanej za faktycznego wytwórcę i mu ją udostępnić. W ten sposób nieprofesjonalista mógłby np. uzyskać informację, pod jakim kodem odpadu oddać makulaturę, zużyte filtry, lub kartridże drukarskie (takie nazwy nie występują w katalogu odpadów) oraz kto ma je odebrać i gdzie dane odpady mają trafić (wytwórca odpadu może przecież korzystać z usług osób trzecich i nie musi mieć specjalistycznej wiedzy w kwestii obiegu odpadów) – wyjaśnia prezes PIOIRO.

Wskazuje przy tym, że zasadne jest wprowadzenie uproszczonej procedury dla MŚP. - Dla MŚP do 1 MG powinien być dedykowany prosty moduł, który potrafił będzie obsłużyć nawet pracownik nieposiadający dużej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami. Dlatego też wnioskujemy o zwolnienie MŚP wytwarzających do 1MG odpadów do 30 czerwca 2020 roku z obowiązku wpisu do BDO – konkluduje prezes Nowakowski.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wiceszefowa MKiŚ: będzie nowela ustawy kaucyjnej, choć system ma ruszyć od 2025 r. (15 lutego 2024)Gdańsk/ Inspektorzy Ochrony Środowiska nałożyli milionową karę za nielegalne zbieranie odpadów (22 stycznia 2024)BDO i inwentaryzacja nielegalnych składowisk wśród priorytetów Anity Sowińskiej (17 stycznia 2024)34% opakowań z papieru i tektury. Ilościowe dane o gospodarce opakowaniami w 2021 r. od IOŚ-PIB (08 stycznia 2024)Nowe nabory w obszarze ochrony środowiska. MKiŚ zatrudnia (05 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony