Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

BDO na sterydach, czyli digitalizacja w świecie odpadów

Obowiązek ewidencji w systemie BDO to wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Rozwiązaniem jest platforma online, która upraszcza obsługę BDO zapewnia narzędzia do prowadzenia efektywnej gospodarki odpadowej. Jakie oferuje udogodnienia i funkcjonalności, wyjaśnia Aleksandra Mikiel z Interzero.

   Powrót       02 listopada 2022       Odpady       Artykuł promocyjny   
Aleksandra Mikiel
Dyrektor Operacyjny w Interzero Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Ponad połowa użytkowników systemu BDO, którzy wzięli udział w badaniu zrealizowanym przez Interzero (wcześniej Interseroh) w 2020 r., negatywnie oceniła jego funkcjonalności. Natomiast sama decyzja o powstaniu Bazy Danych o Produktach, Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) była przyjęta pozytywnie. To pokazuje, że branża dostrzega korzyści płynące z transformacji cyfrowej, a problem stanowi narzędzie. Alternatywą dla niego jest Platforma Odpadowa Interzero, czyli kombajn do zarządzania gospodarką odpadową w firmie połączony z BDO. Z jednej strony uproszczono w niej i zautomatyzowano szereg operacji, które budzą frustrację u użytkowników BDO. Z drugiej zapewniono wiele praktycznych rozwiązań przydatnych w kompleksowym zarządzaniu gospodarką odpadową, takich jak: możliwość zamówienia odbiorów, tworzenie wszelkiego typu raportów, w tym zbiorczych dla np. sieci sklepów, a nawet pełną automatyzację wykorzystującą technologie Internetu Rzeczy.

Prasokontener zamawia odbiór odpadów, a KPO „się” wystawia

W przypadku prasokontenerów i innych maszyn wyposażonych w moduł samodzielnego zgłoszenia podłączonych do Platformy Odpadowej Interzero, urządzenie samo zamawia odbiór, a system wystawia kartę przekazania odpadów (KPO) w BDO. W tym procesie człowiek jest potrzebny tylko w przypadku, jeśli KPO zostanie skorygowana przez podmiot odbierający. Jeżeli jednak zostanie zatwierdzona w systemie BDO, to jedynie osoba w kontrolingu Interzero sprawdza, czy ewidencja odpadów dla danej karty prawidłowo się zaczytała. Brzmi niewiarygodnie? To już się dzieje.

Początki lepszego BDO

Platforma Odpadowa Interzero powstała w 2007 r., czyli na długo przed pojawieniem się BDO. Początkowo była odpowiedzią na zgłaszane przez kontrahentów Interzero potrzeby związane z ujednolicaniem i digitalizacją procesów gospodarki odpadami. Przez lata oprogramowanie zyskało szereg funkcjonalności dostępnych z poziomu trzech modułów: 1. Sprzedaż odpadów, 2. Koordynacja procesów, 3. System operacyjny.

Logowanie do BDO bez profilu zaufanego

Platforma Odpadowa Interzero została zintegrowana z BDO w pierwszych dniach działania tego systemu. Uproszczono i zautomatyzowano szereg operacji, które nastręczają problemów użytkownikom korzystającym z rozwiązania opracowanego przez Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Klienci szczególnie cenią:

  • proste logowanie bez potrzeby uwierzytelnienia profilem zaufanym
  • stabilność systemu, który zapisuje dane w czasie rzeczywistym i aktualizuje je w BDO
  • dostęp do wielu danych w jednym miejscu
  • możliwość zarządzania całą gospodarką odpadową firmy
  • automatyzację wystawiania KPO

Użytkownicy narzędzia Interzero wpisują dane do sytemu raz w jednym miejscu, a potem korzystają z nich, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, np. do tworzenia raportów BDO. Zapisy na karcie przekazania odpadów są tworzone w Platformie Odpadowej bez logowania w BDO. Nie ma więc potrzeby, aby pracownik naszego klienta znał i potrafił obsługiwać system stworzony przez IOŚ-PIB. To upraszcza i przyspiesza pracę, a także pozwala szybko wdrożyć nowych pracowników.

Zdalne zamawianie odbiorów odpadów

Opcje zdalnego zamawiania odbiorów odpadów powiązano z wystaniem KPO. Po zalogowaniu do platformy wystarczy wybrać z listy odpowiedni odpad i kliknąć np. odbiór makulatury. W tym momencie system automatycznie wystawia KPO w BDO, a podmiot odbierający otrzymuje powiadomienie. Znajdzie w nim kompletną informację dotyczącą: rodzaju frakcji odpadów, typu pojemnika i lokalizacji. Tak stworzony system usprawnia komunikację między podmiotem przekazującym a odbierającym, eliminując prawie do zera potrzebę kontaktu telefonicznego czy mejlowego.

Proste zarządzanie złożoną gospodarką odpadową

Platforma Odpadowa Interzero usprawnia również gospodarkę odpadowych dużych firm, posiadających wiele punktów odbioru odpadów. Można w niej między innymi nadać użytkownikom różne poziomy dostępów do danych, przechowywać w cyfrowym repozytorium dokumenty środowiskowe czy generować praktycznie jednym kliknięciem raporty i analizy. Korzystają z nich nie tylko osoby związane stricte z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, ale też działy administracji i finansów.

Dla przykładu, jeśli sieć handlowa ma 300 sklepów w całej Polsce, które dysponują 700 pojemnikami na odpady różnych typów, to system zawiera kompleksowe dane dotyczące: frakcji odpadów oraz kosztu i częstotliwości ich odbioru. Na tej podstawie w prosty sposób można wygenerować raport zawierający zestawienie przychodów i kosztów.

Kolejną funkcjonalnością, której próżno szukać w BDO, jest możliwość zebrania wszystkich danych w jednym pliku. To przysparza wielu problemów np. sieciom handlowym. Policzyliśmy, że przy 200 oddziałach, pracownik który miałby sprawdzić KPO i ewidencję wszystkich placówek, musiałby spędzić nad tym zadaniem tydzień. Natomiast z Platformy Odpadowej Interzero wystarczy ściągnąć plik Excel zawierający kompletne parametry każdej KPO i wszystkich miejsc prowadzenia działalności. To zajmuje najwyżej 30 sekund.

Ewidencja w jednym miejscu

Ważną funkcjonalnością platformy stanowi ewidencja gospodarki odpadami komunalnymi, która jest skomplikowana z powodu działania w Polsce dwóch systemów. Pierwszy bazuje na tzw. deklaracji śmieciowej, drugi to model czysto rynkowy opierający się na komercyjnych umowach. Obecnie mamy zarejestrowanych w platformie odpadowej ponad 800 gmin, z których każda samodzielnie decyduje o systemie. Wystarczy wyobrazić sobie sieć handlową, która działa w 200 gminach, w części z nich musi złożyć deklarację, a w części podpisać umowę komercyjną. W przypadku umów komercyjnych rozlicza się zazwyczaj w harmonogramach cyklicznych, natomiast deklaracje gminne stosują różne modele opłat (z góry, z dołu, miesięcznie, kwartalnie etc.). Po wprowadzaniu danych z deklaracji gminnej do platformy otrzymuje się powiadomienia dotyczące płatności, co bardzo ułatwia i usprawnia cały proces.

Platforma w liczbach

W okresie do końca września użytkownicy wygenerowali za pośrednictwem Platformy Odpadowej ponad 5 tys. kart przekazania odpadów, co w przeliczeniu na akcje zapisu ich w kartach ewidencji odpadów daje ponad 20 tys. czynności. Kontrahenci wykonali również ponad 3400 akcji korygowania kart, co w systemie BDO wymaga wycofania karty i zatwierdzenia jej ze skorygowaną masą, podczas gdy w platformie wystarczy jedno kliknięcie.

Przetestuj bezpłatnie system

Platformę Odpadową można bezpłatnie przetestować przez 3 miesiące. Wystarczy podać liczbę użytkowników, którzy mają otrzymać indywidualne loginy i określić poziomy dostępu do danych. Na czas testów, Interzero przydziela firmie koordynatora, który pomaga, szkoli i identyfikuje indywidualne potrzeby danego biznesu.

Osoby zainteresowane przetestowaniem systemu zapraszamy do kontaktu mejlowego pod adresem: biuro@interzero.pl

Sprawdź także inne cyfrowe rozwiązania Interzero – platformę do zdalnego zawierania umów oraz platformę edukacyjną.

INTERZERO Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Artykuł powstał we współpracy z firmą Interzero

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Będzie spotkanie ws. składowisk odpadów. MSWiA (23 maja 2024)20% odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania w 2022 r. Raport IOŚ-PIB (22 maja 2024)Prace nad uchwałą zmniejszającą ceny za odpady komunalne. Warszawa (21 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)Rozporządzenie o przemieszczaniu odpadów i dyrektywa zaostrzająca prawo środowiskowe wchodzą w życie (20 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony