Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Co w praktyce oznacza dla użytkownika tryb produkcyjny pełnej wersji BDO?

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy uruchomił wczoraj w trybie produkcyjnym pełną wersję BDO. Użytkownicy zyskają dostęp do nowych funkcji, które będą mogli przetestować przed oficjalnym startem systemu 1 stycznia 2020 r.

   Powrót       17 grudnia 2019       Odpady   

Mianowicie w okresie od produkcyjnego uruchomienia systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) do końca grudnia 2019 r. użytkownicy podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze BDO będą mogli skorzystać z funkcji związanych z modułami elektronicznych wniosków i ewidencją odpadów. Oznacza to, że użytkownicy podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze BDO będą mogli:

 • powiązać użytkownika zalogowanego przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze BDO,
 • dodawać użytkowników głównych i podrzędnych,
 • zweryfikować kompletność danych znajdujących się w systemie w zakresie danych identyfikacyjnych podmiotu oraz miejsc prowadzenia działalności,
 • dodawać nowe miejsca prowadzenia działalności oraz edytować nazwy istniejących miejsc,
 • zweryfikować poprawność integracji poprzez API(1) BDO,
 • zapoznać się z funkcjami modułu ewidencji odpadów m.in. poprzez tworzenie i obsługę roboczych kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz roboczych kart ewidencji i wpisów w kartach na rok 2019,
 • zaplanować, zatwierdzić karty przekazania odpadów (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) na rok 2020 i wygenerować dla nich potwierdzenie,
 • zapoznać się z funkcjami modułu wniosków, m.in. poprzez tworzenie wniosków roboczych (bez możliwości wysłania).

Użytkownicy podmiotów nieposiadających wpisu w Rejestrze BDO, po zalogowaniu do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, czyli potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez Węzeł Krajowy, będą mogli utworzyć roboczy wniosek rejestrowy – wysłanie wniosku będzie możliwe w 2020 roku.

- Znaczna większość podmiotów gospodarczych powinna już mieć konto w Rejestrze-BDO. Od 16 grudnia br. użytkownicy przedsiębiorstw nieposiadających wpisu w Rejestrze-BDO, po zalogowaniu do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, czyli potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez Węzeł Krajowy, będą mogli utworzyć roboczy wniosek rejestrowy – wysłanie wniosku będzie możliwe w 2020 roku. Pragnę przypomnieć, że od 1 stycznia brak konta w BDO uniemożliwi prowadzenie jakichkolwiek działań w obszarze gospodarki odpadami. A działalność w tym obszarze bez wymaganego wpisu do Rejestru-BDO zagrożone jest karą do 1 miliona złotych – powiedział Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Które dane nie będą usuwane z systemu?

Konta użytkowników oraz miejsca prowadzenia działalności dodane w systemie od momentu produkcyjnego uruchomienia systemu, tj. 16 grudnia 2019 r., nie będą usuwane przez administratora systemu.

Z systemu nie będą usuwane:

 • karty przekazania odpadów zaplanowane na rok 2020 – karty w statusie „Planowana”, „Zatwierdzona” i „Potwierdzenie wygenerowane”,
 • karty przekazania odpadów komunalnych zaplanowane na rok 2020 – karty w statusie „Planowana”, „Zatwierdzona” i „Potwierdzenie wygenerowane”,
 • wnioski rejestrowe o statusie „Robocze” – wnioski, które zostały wypełnione w systemie przed 1 stycznia 2020 r., ale nie zostały złożone.

Zgodnie z ustawą o odpadach obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania wniosków za pośrednictwem BDO obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku, w związku z tym z systemu zostaną usunięte:

 • wszystkie karty przekazania odpadów i karty przekazania odpadów komunalnych, które zostały wystawione na rok 2019,
 • wszystkie karty ewidencji i wszystkie wpisy, które zostaną w tych kartach wprowadzone.

Duma i obawy

- Jestem dumny, że resort środowiska jest twórcą tak zaawansowanego w skali Unii Europejskiej systemu integrującego informacje o wytwarzających, transportujących, przetwarzających i zagospodarowujących odpady z rzeczywistymi danymi o strumieniu odpadów. Nadrzędnym celem Bazy jest uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w Polsce, lepszy nadzór i planowanie. W skrócie: chodzi nam o rzeczywistą ochronę środowiska i efektywny odzysk i recykling surowców. Jestem przekonany, że BDO w kształcie dostępnym od 1 stycznia spełni pokładane w niej oczekiwania – stwierdził Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu.

Tymczasem dla podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji, BDO jest wyzwaniem i źródłem obaw, co nie zmienia faktu, że idea ograniczania szarej strefy w branży odpadowej poprzez wprowadzenia rejestru jest powszechnie akceptowana. Przypomnijmy, że Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt rozporządzenia, które, jeśli wejdzie w życie, zwolni z obowiązku rejestracji w BDO mikroprzedsiębiorców, za sprawą ustalenia nowych, bardziej realnych limitów wyłączeń odpadów podlegających rejestracji. Szerzej o projekcie pisaliśmy tutaj.

Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły BDO, tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Interfejs programowania aplikacji, interfejs programistyczny aplikacji, API (od ang. application programming interface).

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontrole objęły tylko 14,6% spalarni. Urzędy pod lupą NIK (05 kwietnia 2024)Transparentność i bezpieczeństwo obrotów odpadami. Głosy z ministerstwa i branży o zmianach w BDO (04 kwietnia 2024)Nowe narzędzie do wystawiania i obsługi wniosków DPR. Oszczędność czasu, brak błędów i automatyzacja (20 marca 2024)Zagrożenia dla rozwoju sektora gospodarki odpadami. Apel (13 marca 2024)ROP na dwa tempa, segregacja BiR i mapa drogowa dla porzuconych odpadów niebezpiecznych (06 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony