Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dorzecza Odry zagrożone

W efekcie opóźnień przy „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej dla Odry” nie poprawiło się od powodzi w 1997 r. bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dorzecza Odry. Zwłoka w realizacji Projektu skutkuje wzrostem kosztów o prawie 250 mln euro – ocenia NIK.

   Powrót       16 grudnia 2014       Woda   
Lewy brzeg Odry na wysokości Maślic

Prace wykonane dotychczas przy „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej dla Odry” nie chronią ani przed skutkami wezbrań podobnych do tych z lipca 1997 r., ani nie eliminują ryzyka skutków powodzi o skali takiej jak w 2010 r.

Projekt obejmujący głównie Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego i budowę Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz okazał się zbyt trudny do zakończenia w terminie. Na przestrzeni 2013  r. nie zdołano nadrobić opóźnień sięgających około trzech lat.

Grudzień 2017 r. również mało realny

Te kluczowe dla Projektu inwestycje pierwotnie miały zostać oddane do użytku odpowiednio w 2008 r. i w 2011 r., jednak podczas ostatniej kontroli NIK na koniec w 2013 r. okazało się, że zagrożony jest nawet kolejny termin – grudzień 2017 r. Mimo upływu 94 proc. czasu pierwotnie przewidzianego na realizację Projektu, zaawansowanie prac na koniec 2013 r. wyniosło zaledwie 4 proc., a zaawansowanie finansowe zadań realizowanych w ramach Projektu utrzymywało się wciąż na niskim poziomie i wyniosło nie więcej niż 24 proc.

Kontrola wykazała też, że nie zakończono prac przygotowawczych umożliwiających rozpoczęcie dwóch najważniejszych zadań inwestycyjnych, które stanowią ponad 94 proc. wartości całego Projektu. W odniesieniu do przebudowy kanału przeciwpowodziowego w dolinie Widawy realizowanego w ramach modernizacji nie przystąpiono nawet do wyłonienia wykonawców robót budowlanych.

Koszty Projektu rosną

Dotychczasowa zwłoka w realizacji Projektu dla Odry skutkuje wzrostem kosztów jego wykonania z kwoty 505 mln euro do 749,6 mln euro. Brakujące 244 mln euro będą musiały zostać pokryte ze środków budżetu państwa. Jeśli któreś z zadań Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego nie zostanie zrealizowane do połowy grudnia 2015 r., istnieje też ryzyko konieczności zwrotu do budżetu UE środków dofinansowania w wysokości 690 mln zł.

Opóźnienia w realizacji Projektu mają również wpływ na wzrost kosztów obsługi pożyczki zaciągniętej z Banku Światowego i kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy oraz opłaty za gotowość środków. Na koniec 2013 r. koszty obsługi wyniosły ponad 20 mln zł, przy czym sama opłata za gotowość do wypłaty środków z BŚ kosztowała blisko 2 mln euro.

9-miliardowy Program dla Odry 2006

W wyniku powodzi z lipca 1997  r., w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego rząd polski opracował w 2000 r. wieloletni Program dla Odry 2006. Założono, że Program ten będzie realizowany w latach 2002–2016, a łączne nakłady na jego sfinansowanie wyniosą ponad 9 mld zł. Zaciągnięta została w tym celu pożyczka i kredyt w międzynarodowych instytucjach finansowych w łącznej wysokości 345 mln euro. Dwa kluczowe przedsięwzięcia realizowane z tych środków to budowa zbiornika Racibórz oraz modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Zostały one ujęte w „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kraków: Bieżanów chroniony przed powodzią (10 lipca 2023)Jak zaopiekować się wodą w mieście - strategia włodarzy polskich miast (13 kwietnia 2023)Wielostronne porozumienie dla budowy zbiornika Kotlarnia (07 lutego 2023)Stop Powodzi: Od 22 grudnia konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym (10 grudnia 2020)Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (19 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony