Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Powstanie biopaliwo z osadów ściekowych oraz poużytkowych poliolefin

   Powrót       09 marca 2015       Odpady   

G-Energy planuje nabyć 40 proc. udziałów spółki Improve Research Consulting, w wyniku czego ma dojść do wdrożenia technologii wytwarzania stałego biopaliwa wtórnego policarbon na bazie komunalnych osadów ściekowych pofermentacyjnych z dodatkiem biomasy oraz poużytkowych poliolefin.

Warunkowa umowa między G-Energy SA i Improve Research Consulting Sp. zo.o. została podpisana w Toruniu. G-Energy ma zapłacić za udziały łącznie 1,6 mln zł. Jak podała w komunikacie spółka G-Energy, transakcja ma być przeprowadzona w ciągu najbliższych pięciu lat, a jej planowany wynik to m.in. wdrożenie projektu pod nazwą „Innowacyjna technologia wytwarzania biopaliwa policarbon przy wykorzystaniu osadów ściekowych oraz poużytkowych poliolefin”.

Spółka Improve Research Consulting jest właścicielem Zakładu Badawczo-Rozwojowego Politerm, który posiada wyłączne prawo do patentu pn. Sposób Wytwarzania Biopaliwa z osadów pofermentacyjnych, zwłaszcza pościekowych, polegający na uśrednieniu wilgotnych osadów pościekowych i odpadów komunalnych o charakterze organicznym i połączeniu ich z odpowiednio rozdrobnionymi poliolefinami, a następnie poddaniu ich obróbce termicznej w obecności tzw. "żywej pary wodnej" . Spółka posiada także wyłączne prawo do innowacyjnego know-how oraz zgłoszonego wynalazku na urządzenie do wytwarzania biopaliwa z komunalnych osadów pościekowych, osadów i wytłoków owocowych oraz poużytkowych poliolefin (rodzaj tworzyw sztucznych).

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum składającego się z międzynarodowych jednostek badawczych oraz podmiotów gospodarczych. Liderem projektu będzie spółka Politerm, także w ramach Unijnych Programów Innowacyjnych Technologii Horizon 2020 (WASTE-6a-2015 Eco-innovative solutions). Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 10 mln euro.

Wysoka kaloryczność i niska emisja

Biopaliwo policarbon można będzie wykorzystywać w przemyśle cementowym w procesie produkcji klinkieru portlandzkiego oraz w energetyce zawodowej do opalania kotłów pyłowych i fluidalnych. Jego cechy to wysoka kaloryczność, niski wskaźnik emisji CO2 oraz innych związków (chloru, siarki, fosforu. metali ciężkich, w tym rtęci), niska wilgotność, odpowiednie uziarnienie.

Wynikiem prac badawczo-wdrożeniowych ma być również doświadczalna instalacja do produkcji biopaliwa policarbon o parametrach odpowiadających wymaganiom potencjalnych odbiorców.

Płatność ustalonej ceny, a następnie przejęcie własności zakupionych udziałów przez spółkę G-Energy nastąpi po spełnieniu wymienionych w umowie warunków zapewniających płynne przeprowadzenie transakcji i zakończenie inwestycji. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza 20 proc. wartości kapitałów własnych G-Energy.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Innowacje na rzecz GOZ: biowęgiel, biorafineria i platforma handlu polimerami (12 października 2021)Rusza polsko-chiński projekt w celu stworzenia biopaliwa z osadów ściekowych (16 lipca 2021)Daleszyce: Nowoczesna oczyszczalnia ścieków oddana do użytku (30 czerwca 2021)Technologia otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych nagrodzona (28 czerwca 2021)ZSP ostrzega przed skutkami planowanych zmian w zagospodarowaniu osadów ściekowych (15 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony