Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Branża MEW chce odblokowania obiektów piętrzących

   Powrót       24 lutego 2016       Woda   

Branża małej hydroenergetyki domaga się wypracowania reguł udostępniania inwestorom urządzeń piętrzących wodę, tak by można je było wykorzystać do produkcji energii. Oczekuje, że nowy projekt Prawa wodnego będzie zawierał uregulowania w tym zakresie.

Obecnie wykorzystanie energetyczne obiektów piętrzących zinwentaryzowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej pozostaje na poziomie 4,5 proc., więc jest bardzo nieduże. Tymczasem o korzyściach wynikających z odblokowania pozostałych obiektów piętrzących Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) mówi od dawna.

Korzyści dla inwestora, Skarbu Państwa i środowiska

Wykorzystanie hydroenergetycznego potencjału piętrzeń przynosi wymierne korzyści nie tylko wytwórcom energii w małych elektrowniach wodnych (MEW), ale również Skarbowi Państwa. Udostępnienie jazu inwestorowi oznacza redukcję kosztów utrzymania urządzenia piętrzącego oraz rzeki w zasięgu oddziaływania elektrowni. Wiąże się również z dodatkowymi przychodami do budżetu państwa z tytułu dzierżawy urządzeń, budowli i gruntów pod wodami przez operatorów elektrowni. Ponadto uruchamianie MEW przy zaniedbanych jazach przyczynia się do odbudowy małej retencji oraz poprawy stanu technicznego infrastruktury wodnej. TRMEW podkreśla również, że wykorzystanie istniejących jazów pozwala na wytwarzanie energii w małych odnawialnych źródłach przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum wpływu takich inwestycji na środowisko. Wykorzystana zostaje już istniejąca przegroda na rzece, którą z reguły inwestor udrażnia, wykonując - przy okazji budowy MEW - przepławkę dla ryb.

TRMEW krytykuje system konkursów ofert

Obecnie gospodarowanie urządzeniami wodnymi przez poszczególne jednostki administrujące mieniem Skarbu Państwa odbywa się na zasadzie całkowitej dowolności. Część instytucji (np. wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych) ogłasza nieskuteczne konkursy ofert, niektóre urzędy wydają wstępne zgody na użytkowanie budowli inwestorom, którzy złożyli w tej sprawie wnioski. Są też instytucje, które już od kilku lat wcale nie udostępniają obiektów.

W opinii TRMEW planowany w projekcie ustawy Prawo wodne system konkursów ofert jest nieskuteczny. Podstawowym mankamentem jest tu kryterium wyboru oferty, czyli najwyższa wartość czynszu dzierżawnego, wyrażonego w procentach od wartości wyprodukowanej energii. Bardzo często uczestnicy takich konkursów składają nierealne, bo zbyt wygórowane oferty, stąd nagminne jest niedotrzymywanie zawartych umów i blokowanie obiektów piętrzących.

Poza tym konkursy nie uwzględniają kwestii własności gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Jeśli takie grunty są własnością prywatną, to wynik konkursu nie przesądza o możliwości zrealizowania inwestycji.

Pozwolenie wodnoprawne i opłata nieprzekraczająca 6 proc. przychodów

Branża MEW postuluje, aby szczególnie w odniesieniu do najmniejszych obiektów warunkiem oddania w użytkowanie nieruchomości oraz urządzeń związanych z piętrzeniem wody było posiadanie przez użytkownika pozwolenia wodnoprawnego. Taka zasada obowiązuje w stosunku do oddawania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi.

Stawka opłat za użytkowanie piętrzeń powinna być zdaniem TRMEW z góry określona. Z analiz Towarzystwa wynika, że inwestycje w małe elektrownie wodne będą w obecnych warunkach rentowne, gdy opłata roczna za użytkowanie budowli piętrzącej nie będzie przekraczać 6 proc. wartości przychodów netto z tytułu wyprodukowanej energii elektrycznej (z uwzględnieniem przychodów z praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w aktualnym systemie wsparcia).

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

237 m3 wody na 1 MWh w Elektrowni Skawina. O mokrych długach termicznych elektrowni w Światowy Dzień Wody (22 marca 2024)Dodatkowe 2 mld zł - zwiększenie środków w programie „Energia dla wsi” (12 lutego 2024)Usługi ekosystemowe ponad funkcje gospodarcze. Jak mądrze zarządzać wodami w Polsce? (20 grudnia 2023)MEW na rzece Noteć z dofinansowaniem 9,7 mln zł (18 grudnia 2023)Kolejne podejście do stopnia w Siarzewie. Rząd ogłosił nowy program (13 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony