Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

BioCNG i bioCO2. Wiadomo, jakie będą produkty biometanowni w Brodach

   Powrót       21 grudnia 2023       Energia   

Już wkrótce zainteresowani biometanem nie będą musieli jeździć za granicę, żeby zobaczyć, jak pracuje biometanownia. Pod Poznaniem, w efekcie przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Innowacyjna biogazownia”, powstaje pierwsza polska instalacja tego rodzaju. Trwają ostatnie przygotowania do jej uruchomienia. Finansowanie inwestycji zapewniły Fundusze Europejskie.

O postępach w przygotowaniu do eksploatacji pierwszej w Polsce biometanowni, która powstaje w Brodach na Wielkopolsce dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, usłyszeli uczestnicy 8. edycji Kongresu Biogazu (...).

Jakie będą produkty biometanowni w Brodach?

W swoim wystąpieniu pt. „Pierwsza biometanownia w Polsce – studium przypadku” Miłosz Krzymiński z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kierownik projektu „Innowacyjna biogazownia”, omówił zasady wyścigu technologicznego w ramach przedsięwzięcia badawczego inspirowanego strategią Europejskiego Zielonego Ładu. Przedstawił najważniejsze wymagania stawiane opracowywanej technologii oraz wyjaśnił, w jaki sposób zostały one spełnione w przypadku instalacji w Brodach. Finalnym efektem przedsięwzięcia jest technologia zademonstrowana w pełnej skali (...). Projekt realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy z nich odbywał się w latach 2021-2022. W toku prac badawczo-rozwojowych opracowano i wybudowano wtedy 6 mikroinstalacji biogazu rolniczego. W wyniku testów technologii do etapu drugiego zakwalifikowany został Instytut Energii Barczewo Sp. z o.o., którego technologia w największym stopniu spośród konkurujących mikroinstalacji spełniła postawione wymagania.

O projekcie w Brodach pisaliśmy rónież w publikacji Teraz Środowisko: Biogaz w Polsce 2023

Jak akcentował prelegent, dzięki zlokalizowaniu projektu na terenie należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, partner strategiczny zyskał w Brodach centrum badawczo-rozwojowe w zakresie badania procesów fermentacji metanowej i badań związanych z produkcją biogazu z różnych substratów w różnych technologiach.

Kluczowe elementy pierwszej biometanowni

Na opracowanie i budowę pierwszej w Polsce biometanowni wykonawca drugiego etapu przedsięwzięcia miał rok.

– Było to bardzo trudne wyzwanie, ale jesteśmy już w fazie przygotowania do uruchomienia procesu technologicznego – powiedział Miłosz Krzymiński.

Jak wyjaśnił, w instalacji demonstracyjnej Instytut Energii Barczewo Sp. z o.o. zaprojektował dwie stalowe komory fermentacyjne z autorskim systemem mieszania. Dla zapewnienia bezodorowości przewidziano halę z podciśnieniem do przyjęcia i rozładunku substratów stałych i ciekłych, z której powietrze kierowane jest na biofiltr w celu jego oczyszczania z substancji złowonnych. W hali znajduje się również węzeł rozdrabniania, higienizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i dozowania substratów do procesu.

Czytaj też: Opatentowane technologie instalacji biogazowych czekają na wdrożenie

Rozładunek substratów płynnych także następuje w hali przyjęcia substratów, jednak są one magazynowane w podziemnych i hermetycznych zbiornikach. W odrębnej hali, również pracującej w podciśnieniu, następuje separacja masy przefermentowanej na frakcję stałą i ciekłą. Frakcja stała jest następnie waloryzowana do nowego typu bionawozów. Frakcja ciekła masy pofermentacyjnej także będzie magazynowana w zamkniętym zbiorniku pofermentacyjnym, a następnie wykorzystywana na polach uprawnych RGD Brody. Instalacja wyposażona została ponadto w zbiornik biogazu pozwalający na magazynowanie paliwa gazowego przez 6 godzin. Kluczowy element instalacji to układ uzdatniania biogazu do biometanu w technologii membranowej. Demonstrator technologii będzie wyposażony w stację sprężania biometanu i stację tankowania bioCNG do magazynów mobilnych.

Produktami końcowymi technologii „Innowacyjnej biogazowni” są:

- sprężony biometan w postaci bioCNG,

- sprężony bioCO2,

- stały nawóz organiczno-mineralny w postaci łatwego do dystrybucji granulatu,

- płynny nawóz organiczny do wykorzystania na potrzeby miejscowego gospodarstwa oraz energia elektryczna i cieplna na potrzeby własne.

– Chciałbym podkreślić, że technologia w naszym przedsięwzięciu została opracowana przez przedsiębiorstwo ze 100 proc. kapitału polskiego. 100 proc. środków na B+R trafiło do polskiej firmy, a 73 proc. CAPEX demonstratora technologii to środki wydane w Polsce. Co istotne, uczestnik przedsięwzięcia opracował we własnym zakresie bądź zaprojektował kluczowe elementy nowatorskiej technologii – podsumował Miłosz Krzymiński, kierownik projektu „Innowacyjna biogazownia”.

Jednocześnie wskazał, że w świetle analiz dokonanych za pomocą Symulatora Polskiego Systemu Energetycznego, w Polsce do wystabilizowania systemu elektroenergetycznego opartego w 100 proc. o odnawialne źródła energii (OZE) niezbędne jest ok. 2 mld m3 biometanu. Symulacje te wskazują na rolę i znaczenie biometanu w dojściu do celu, jakim jest bezemisyjna gospodarka.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje już nowe konkursy w obszarze nowoczesnych technologii dla sektora biogazu i biometanu. Zainteresowani mogą się wciąż zgłaszać do udziału w spotkaniach w ramach trwających konsultacji rynkowych w tej sprawie.

Źródło: NCBR

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prawidłowe mieszanie to wyzwanie (11 kwietnia 2024)Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego (09 kwietnia 2024)Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie się zwiększać (08 kwietnia 2024)Jak minimalizować biogazowe ryzyka inwestycyjne? (08 kwietnia 2024)Biogospodarka to konieczny kierunek dla przedsiębiorstwa rolno-spożywczego (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony