Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Budżet Bociana większy o 120 mln zł

85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – tyle mogą w 2015 r. uzyskać beneficjenci programu Bocian wspierającego rozproszone, odnawialne źródła energii. Do 570 mln zł wzrósł w tym roku budżet programu.

   Powrót       26 stycznia 2015       Energia   

Program NFOŚiGW oferuje dofinansowanie w formie pożyczek dla projektów obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę instalacji OZE. Jest skierowany do przedsiębiorców. Celem Bociana jest ograniczenie lub wyeliminowanie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła.

Same pożyczki, bez dotacji

Maksymalna kwota pożyczki to 40 mln zł, przy czym dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczek jest wyliczane na podstawie 3-miesięcznego WIBOR, jednak wysokość oprocentowania nie może być niższa niż 2 proc.

Nasz program przewiduje tylko niskooprocentowane pożyczki bez możliwości umorzenia. Tu nie ma dotacji – mówi prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha. Chodzi o to, aby pomoc Funduszu nie wypierała docelowych aukcji. Jeżeli na etapie inwestycyjnym ktoś uzyskałby wysokie wsparcie ze środków publicznych, mogłoby to blokować możliwość skorzystania z systemu aukcyjnego, który daje wsparcie na etapie eksploatacyjnym. A pomoc publiczna na obu etapach będzie docelowo sumowana – wyjaśniła prezes Funduszu.

W ubiegłym, 2014 roku, budżet programu wynosił ok. 450 mln zł. Środki te, przeznaczone na lata 2015-2020, z perspektywą wydatkowania do 2023 r., zwiększono w tym roku do 570 mln zł. Pożyczka nie może wynieść więcej niż więcej niż 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu i nie więcej niż 40 mln zł.

Problem z oceną wniosków

Obecnie trwa nabór wniosków. Na razie są to nabory wolne, co oznacza, że wnioski nie są porównywane między sobą na zasadzie konkursu. Generalnie staramy się odstępować od konkursów. W programie Bocian chcemy, bo można było przyjść z gotowym projektem i zostać jak najszybciej usatysfakcjonowanym – powiedziała prezes. Dodała również, że cel obsługi na 2015 rok to 120 dni od momentu złożenia wniosku.

Ocena wniosków, które wpłynęły w ubiegłym roku, jeszcze się nie zakończyła. Mamy na razie zawarte dwie umowy, ale na pomocy regionalnej. Polska ma problem z oceną wniosków dotyczących pomocy horyzontalnej, ponieważ zmieniły się przepisy pomocy publicznej – poinformowała Monika Żółkowska, z-ca koordynatora programu Bocian.

Rozproszone źródła

Rodzaje przedsięwzięć wspierane przez program Bocian to:

  • elektrownie wiatrowe od 40 kWe do 3 MWe;

  • systemy fotowoltaiczne od 40 kWp do 1 MWp;

  • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, od 5 MWt do 20 MWt;

  • małe elektrownie wodne od 300 kWt do 5 MW;

  • źródła ciepła opalane biomasą od 300 kWt do 20 MWt;

  • wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300 kWt do 2MWt wraz z akumulatorem ciepła o mocy od 3 MWt do 20 MWt;

  • biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy od 40 kWe do 2 MWe;

  • instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej;

  • wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy od 40kWe do 5 MWe.

Dodatkowo w ramach programu mogą być wspierane instalacje hybrydowe, systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł.

Ewa Szekalska: Dziennikarz
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony