Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK zostało przyjęte

   Powrót       23 kwietnia 2021       Planowanie przestrzenne   

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zostało przyjęte przez pełnomocnika rządu ds. CPK, wiceministra infrastruktury Marcina Horałę.

SSL obejmuje łącznie prawie 2 tysiące stron opracowań i załączników, których podstawą są korytarze dla nowych linii kolejowych, których długość sięgać będzie prawie 1800 km, a także dróg ekspresowych na terenie 630 gmin w różnych częściach Polski. W ramach dwóch etapów ogólnopolskich konsultacji mieszkańcy zgłosili prawie 160 tys. uwag i wniosków.

Tysiące zgłoszonych uwag

W lutym ubiegłego roku spółka CPK przedstawiła do konsultacji społecznych pierwszą wersję dokumentu, która zawierała plany korytarzy stanowiących ramy przestrzenne dla tzw. trasowań, czyli wyznaczenia proponowanych przebiegów dla nowych linii kolejowych, które zostaną ustalone na kolejnych etapach inwestycji, w szczególności w ramach przygotowywanych umów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.

Podczas pierwszej tury uzgodnień SSL, które odbyły się między 10 lutego a 10 marca 2020 r., mieszkańcy i samorządowcy zgłosili ponad 146 tys. uwag. Na tej podstawie spółka CPK opublikowała w sierpniu ubiegłego roku raport, w którym odniosła się do zgłoszeń dotyczących korytarzy dla inwestycji CPK. Następnie projekt SSL poddany został strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w ramach której odbył się drugi etap konsultacji społecznych, który miał miejsce od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku. W trakcie tych działań mieszkańcy mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem SSL, uwzględniającym część uwag z pierwszego etapu konsultacji, a także ze sporządzoną do tego projektu prognozą oddziaływania na środowisko. W efekcie do spółki CPK wpłynęło prawie 13 tys. kolejnych uwag i wniosków.

Inwestycje objęte w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym:

  • port lotniczy wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym,
  • kolejowe inwestycje towarzyszące, na które składają się nowe odcinki linii kolejowych i infrastruktura badawcza,
  • inwestycje drogowe, których budowa związana jest z powstaniem CPK,
  • pozostałe inwestycje towarzyszące, takie jak linie i stacje elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu i magazynowania paliw czy węzły przesiadkowe integrujące nowe stacje i przystanki kolejowe z transportem publicznym.

Sprawdź: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Przyjęcie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego znacząco przybliża spółkę CPK do etapu określenia lokalizacyjnych wariantów inwestycji, wystąpienia o decyzję środowiskową, a docelowo do projektowania. Podczas przygotowań do budowy kolejowych szprych CPK priorytetem jest zminimalizowanie wpływu inwestycji na ludzi i środowisko.

Kolejnym etapem będą konsultacje w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, których finalnym efektem będzie jeden wybrany wariant inwestorski jako kluczowy wkład do uzyskania decyzji środowiskowej.

Źródło: MI

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rada Ministrów przyjęła nowelizację Programu utrzymaniowego infrastruktury kolejowej (11 stycznia 2021)CPK: 32 mln zł dla Arup Polska za wykonanie analizy środowiskowej dla lotniska i węzła kolejowego (30 listopada 2020)Podpisano umowę ws. budowy nowego szlaku kolejowego na Śląsku (07 lutego 2020)Zarząd spółki Centralny Port Komunikacyjny wybrany (11 grudnia 2018)Łódź: Zielone EXPO w 2024 roku (26 marca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony