Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

CSIRE jednak w 2025 roku? Pojawił się projekt autopoprawki rządowej

   Powrót       22 maja 2023       Energia   

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt autopoprawki rządowej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz innych ustaw UC74 (druk sejmowy druk nr 3237). Zmiany przewidują m.in. przesunięcie o rok wdrożenia systemu informatycznego CSIRE.

Do Sejmu trafił projekt ustawy Prawa Energetycznego, który zakłada wdrożenie przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE. 24 maja odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu. W międzyczasie na stronach RCL pojawił się projekt autopoprawki rządowej, która zakłada zmiany m.in. we wdrożeniu Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

CSIRE w 2025 roku. OSD mają problemy

Jak czytamy w Ocenie Regulacji Skutków (OSR) załączonej do poprawki, ta ma na celu przesunięcie o rok wejścia w życie przepisów dotyczących uruchomienia CSIRE, jak również odpowiednio poszczególnych etapów przygotowujących do tego uruchomienia. Według obecnych przepisów uruchomienie procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE jest planowane na 1 lipca 2024 r.

- W styczniu 2023 r., w ramach monitoringu przygotowań OSD do wdrożenia CSIRE, do Prezesa URE wpłynęły informacje pięciu największych operatorów wskazujące na problemy, które w ich ocenie poważnie utrudniają przygotowanie OSD do migracji danych inicjalnych jak również do współpracy z CSIRE po jego planowanym uruchomieniu w lipcu 2024 r. pracach grup roboczych, w których prezentowane są zadania składające się na projekt uruchomienia CSIRE oraz harmonogramy ich realizacji – czytamy.

W dalszych wyjaśnieniach wskazano, że „podczas prac w grupach roboczych okresowo raportowane są zmiany, przesunięcia w harmonogramach, przy utrzymaniu niezmienionej daty uruchomienia systemu. Powoduje to nieuniknione spiętrzenie zadań i rosnące ryzyko braku możliwości niezakłóconego i terminowego wdrożenia systemu (np. testowanie systemu). Przesunięcie uruchomienia systemu poparł prezes URE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwo Obrotu Energią.

Ponadto w autopoprawce znalazły się zapisy obejmujące zmiany dotyczące Platformy Paliwowej, wyizolowanych obszarów systemu gazowego, odpisu na Fundusz, biogazowni, sprawozdawczości z realizacji planów łańcuchów dostaw dla projektów morskich farm wiatrowych.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Projekt. Od lipca elastyczni prosumenci będą premiowani (11 kwietnia 2024)Co zmieni nowelizacja Prawa energetycznego? Jest podpis Prezydenta RP (17 sierpnia 2023)Prosument wirtualny. Lokalne korzyści, prawne niejasności (21 czerwca 2023)CSIRE w 2025 r., interkonektory tylko dla operatorów – posłowie za zmianą Prawa energetycznego (16 czerwca 2023)Nowe regulacje mogą zamrozić rynek obrotu gwarancjami pochodzenia (29 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony