Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

CSIRE jednak w 2025 roku? Pojawił się projekt autopoprawki rządowej

   Powrót       22 maja 2023       Energia   

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt autopoprawki rządowej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz innych ustaw UC74 (druk sejmowy druk nr 3237). Zmiany przewidują m.in. przesunięcie o rok wdrożenia systemu informatycznego CSIRE.

Do Sejmu trafił projekt ustawy Prawa Energetycznego, który zakłada wdrożenie przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE. 24 maja odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu. W międzyczasie na stronach RCL pojawił się projekt autopoprawki rządowej, która zakłada zmiany m.in. we wdrożeniu Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

CSIRE w 2025 roku. OSD mają problemy

Jak czytamy w Ocenie Regulacji Skutków (OSR) załączonej do poprawki, ta ma na celu przesunięcie o rok wejścia w życie przepisów dotyczących uruchomienia CSIRE, jak również odpowiednio poszczególnych etapów przygotowujących do tego uruchomienia. Według obecnych przepisów uruchomienie procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE jest planowane na 1 lipca 2024 r.

- W styczniu 2023 r., w ramach monitoringu przygotowań OSD do wdrożenia CSIRE, do Prezesa URE wpłynęły informacje pięciu największych operatorów wskazujące na problemy, które w ich ocenie poważnie utrudniają przygotowanie OSD do migracji danych inicjalnych jak również do współpracy z CSIRE po jego planowanym uruchomieniu w lipcu 2024 r. pracach grup roboczych, w których prezentowane są zadania składające się na projekt uruchomienia CSIRE oraz harmonogramy ich realizacji – czytamy.

W dalszych wyjaśnieniach wskazano, że „podczas prac w grupach roboczych okresowo raportowane są zmiany, przesunięcia w harmonogramach, przy utrzymaniu niezmienionej daty uruchomienia systemu. Powoduje to nieuniknione spiętrzenie zadań i rosnące ryzyko braku możliwości niezakłóconego i terminowego wdrożenia systemu (np. testowanie systemu). Przesunięcie uruchomienia systemu poparł prezes URE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwo Obrotu Energią.

Ponadto w autopoprawce znalazły się zapisy obejmujące zmiany dotyczące Platformy Paliwowej, wyizolowanych obszarów systemu gazowego, odpisu na Fundusz, biogazowni, sprawozdawczości z realizacji planów łańcuchów dostaw dla projektów morskich farm wiatrowych.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe regulacje mogą zamrozić rynek obrotu gwarancjami pochodzenia (29 maja 2023)W Sejmie pojawiła się nowelizacja Prawa energetycznego. Niebawem pierwsze czytanie (17 maja 2023)Projekt wprowadzenia taryf dynamicznych. Kto na nich skorzysta? (28 kwietnia 2023)Redukcje mocy OZE mogą być częstsze, potrzebne są nowe narzędzia (26 kwietnia 2023)CSIRE nadchodzi wielkimi krokami – szansa dla rynku energii i OZE (24 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony