Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2023 27 stycznia 2023

Ciechanów kończy z chaosem reklamowym

Przedstawiciele samorządów ze Związku Miast Polskich dyskutowali w piątek w Ciechanowie o reklamach w krajobrazie miejskim. Miasto to jako pierwsze w Polsce przyjęło uchwałę porządkującą reklamy i wprowadziło opłatę reklamową.

   Powrót       12 września 2016       Planowanie przestrzenne   

Jak podkreślił prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, głównym celem uchwalonych tam regulacji jest uporządkowanie chaosu reklamowego. - Reklamy muszą funkcjonować w przestrzeni miejskiej, tego nie da się uniknąć, ani kwestionować, ważne jest jednak to, by swoją formą nie szpeciły, nie straszyły. W kontekście zachowania estetycznego wyglądu miasta jest to niezwykle istotne - powiedział PAP Kosiński, który jest zarazem sekretarzem zarządu Związku Miast Polskich.

Ogólnopolska konferencja "Ustawa krajobrazowa. Reklamy w krajobrazie miejskim: pierwsze doświadczenia, propozycje rozwiązań" zgromadziła ok. 200 osób, w tym architektów i urbanistów.

Prezydent Ciechanowa ocenił, iż na razie jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o potrzebie dalszych regulacji, dotyczących porządkowania reklam na terenie miasta. - Regulacje są wdrażane. Część, jak opłata reklamowa, będzie funkcjonować od przyszłego roku. Musimy sprawdzić, jak to wszystko działa w praktyce, wtedy okaże się, czy konieczne będą inne mechanizmy, czy obecne uwarunkowania wystarczą - dodał Kosiński.

Regulacje z inicjatywy mieszkańców

Uchwałę o zasadach umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, ich wielkości, standardach jakościowych i rodzajach materiałów z jakich mogą być wykonane radni Ciechanowa przyjęli w kwietniu. Pozwoliła na to obowiązująca od września 2015 r. ustawa krajobrazowa, która m.in. definiuje pojęcie reklamy, szyldu i krajobrazu, w tym kulturowego i priorytetowego. Ustawa umożliwia samorządom uchwalanie lokalnego kodeksu reklamowego, który określa zasady lokalizacji różnego rodzaju nośników reklam i szyldów, a także wprowadza kary za nielegalne reklamy.

Przyjęte przez radnych Ciechanowa rozwiązania, zostały opracowane m.in. na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta, którzy ostatecznie opowiedzieli się za koniecznością wprowadzenia szczegółowych zasad dotyczących umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Czas na dostosowanie istniejących tablic i urządzeń reklamowych do uchwalonych regulacji to 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

Nie więcej niż 20 proc. elewacji pokrytych reklamą

Uchwała określa warunki oraz wyznacza miejsca, w których reklamy mogą się pojawiać. Zabrania m.in. instalowania ich na zabytkach, w strefie do 20 metrów od pomników przyrody, na terenach cmentarzy i ich ogrodzeniach, a także wzdłuż ulic w taki sposób, który zakłóca odczytanie znaków drogowych lub ogranicza widoczność kamer monitoringu miejskiego. Zapisy uchwały zabraniają także umieszczania reklam na drzewach, w szpalerach drzew oraz w sposób pogarszający warunki wegetacji roślin. Banery reklamowe nie mogą być rozpinane między obiektami budowlanymi, roślinnością, ogrodzeniami, barierami ochronnymi i ekranami akustycznymi.

Regulacje przyjęte w Ciechanowie zezwalają natomiast na montowanie reklam na niektórych ogrodzeniach, ale pod warunkiem, że powierzchnia ich ekspozycji nie przekroczy trzech metrów kwadratowych. Możliwe będą także reklamy na budynkach, ale o powierzchni nie większej niż 20 metrów kw. oraz nie większej niż 20 proc. powierzchni elewacji. Zgodnie z uchwałą, tablice i urządzenia reklamowe powinny być tak wkomponowane w elewację, by nie zasłaniały istotnych i charakterystycznych jej elementów. Reklamy z elementami podświetlanymi nie mogą być uciążliwe dla mieszkańców budynków. Właściciele wszystkich tablic lub urządzeń reklamowych są zobowiązani do utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Zapisy uchwały o zasadach umieszczania reklam na terenie Ciechanowa zostały wcześniej zaopiniowane m.in. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Sejmie fala ustaw odblokowujących wiatraki. Posłowie zostają z jedną (25 stycznia 2023)Integracja generacji rozproszonej opartej na OZE – wnioski z Projektu DRES2Market (24 stycznia 2023)Jak działa GZM? Ocena NIK pozytywna, ale z minusem (05 stycznia 2023)Co będzie się liczyć w 2023 r.? Zieleń (04 stycznia 2023)Zmiany prawne 2023 r. Co czeka samorządy w kwestiach związanych ze środowiskiem? (03 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony