Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Coraz większa rola miast w zarządzaniu środowiskiem

   Powrót       04 listopada 2014       Planowanie przestrzenne   

Miasta zaczynają odgrywać coraz większą rolę w zarządzaniu środowiskiem - ocenił wiceminister środowiska Piotr Otawski. Dodał, że aglomaracje muszą sobie poradzić m.in. z poprawą jakości powietrza, oszczędnością energii czy ochroną przeciwpowodziową.

Zielone Miasta

We wtorek w siedzibie resortu środowiska Otawski wręczył statuetki przedstawicielom polskich miast wyróżnionych w konkursie "Zielone Miasta – w stronę przyszłości!".

"Zielonymi Miastami" zostały Gdańsk, Bydgoszcz, Chojnice i Tczew. Gdańsk został wyróżniony za budowę i modernizację systemu odprowadzania wód opadowych, który ma pomagać w ochronie wód Zatoki Gdańskiej. Bydgoszcz wygrała w kategorii "efektywność energetyczna w budownictwie" za budowę centrum demonstracyjnego OZE. Chojnice i Tczew wyróżniono za realizację projektów zwązanych z zielenią miejską: rewitalizacji Parku 1000-lecia w Chojnicach i ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną w Tczewie.

Przy okazji wręczenia nagród wiceminister podkreślił, że miasta będą odgrywały coraz większą rolę w polityce środowiskowej. Wskazał, że władze samorządowe jak i włodarze miast będą musieli się zmierzyć m.in. z problemem oszczędności energii, gospodarką odpadami, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, czy zapewnieniem dobrej jakości życia dla mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza.

Stąd idea konkursu. To pokazuje rzeczywisty problem i kierunek w którym należy podążać - podkreślił.

Obecna podczas wydarzenia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak dodała, że miasta będą odgrywały kluczową rolę w adaptacji do zmian klimatycznych. Nie mówimy tylko o odziaływaniu zanieczyszczeń na środowisko, ale w jaki sposób zaadaptować się do tych zmian, które już zaszły, które są już nieodwracalne. To jest jedno z wyzwań, na które miasta powinny odpowiadać w przyszłości - zaznaczyła.

Aż do 120 mld zł możliwych strat

Według rządowego strategicznego planu adaptacji do zmian klimatu (SPA 2020), Polska będzie musiała wydać ponad 80 mld zł na przystosowanie się do zmian klimatycznych. Według dokumentu w poprzedniej dekadzie (lata 2001-2010) straty wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. powodzi czy susz, wyniosły w Polsce 54 mld zł. Autorzy raportu prognozują, że przy braku odpowiednich inwestycji przystosowujących do zmian klimatycznych, w latach 2011-2020 straty te mogą sięgnąć 86 mld zł, a między 2021 i 2030 rokiem - ponad 120 mld zł.

Przedstawicielka NFOŚiGW przypomniała, że fundusz do 2020 roku będzie chciał przeznaczyć na politykę środowiskową, w tym pożyczki i dotacje na proekologiczne inwestycje w miastach 10 mld zł.

Celem konkursu "Zielone Miasta" była promocja działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Był on skierowany do aglomeracji, które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się nowatorskimi, wysoce ekologicznymi rozwiązaniami. Do udziału w konkursie zgłosiło się 60 gmin i miast. Kapituła konkursu przyznała 4 nagrody główne i 32 wyróżnienia. (PAP)

©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony