Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Czesi stawiają na biometan, a KE to potwierdza

Czeski program budowy oraz rozbudowy biometanowni będzie kosztował 2,4 mld euro. Komisja Europejska zatwierdziła plan pomocy publicznej naszego południowego sąsiada, który chce rozwijać zrównoważoną zieloną energetykę.

   Powrót       03 listopada 2023       Energia   

Program rozwoju biometanowni w Czechach stanowi część narodowej strategii energetyczno-klimatycznej i wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz zmierzającego do uniezależnienia państw unijnych od importu rosyjskich paliw kopalnych planu REPowerEU.

We wniosku przedstawionym KE Czesi poinformowali, że wyprodukowany biometan trafi do sieci gazu ziemnego lub bezpośrednio na stacje paliw i do dystrybutorów, znajdując zastosowanie od ciepłownictwa po transport. Realizacja programu potrwa do 31 grudnia 2025 roku. Producenci ubiegający się o środki będą musieli wykazać spełnienie wymagań sformułowanych w niedawno znowelizowanej dyrektywie RED. Jak czytamy w komunikacie przedstawionym przez Komisję, pomoc będzie skierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw oraz społeczności energetycznych z instalacjami do 6 MW mocy. Pomoc przyjmie postać zaspokajającej lukę w finansowaniu „zielonej premii” (ang. green bonus) za każdą megawatogodzinę wyprodukowanej energii w ciągu 20 lat. Jej wysokość ustali czeski Urząd Regulacji Energetyki.

Czytaj także: Zainteresowanie biometanem nigdy nie było tak duże

Niezbędne minimum

Komisja uznała zgodność czeskiego programu z przyjętymi w 2022 r. unijnymi wytycznymi nt. pomocy publicznej na cele klimatu, ochrony środowiska i energii. Jak stwierdzono, program wspiera rozwój określonej aktywności ekonomicznej, którą jest produkcja zrównoważonego biometanu i działa na zasadzie zachęty finansowej, ponieważ beneficjenci nie podjęliby się takich inwestycji na własną rękę.

Z komunikatu dowiadujemy się, że w ocenie KE program jest „potrzebny i odpowiedni” dla zakończenia zależności od paliw rosyjskich, a także „proporcjonalny” i ograniczony do niezbędnego minimum. „Oferowany poziom pomocy opiera się na wyliczeniu luki w finansowaniu dla referencyjnego projektu. Dodatkowo wsparcie produkcji biometanu będzie opierać się na corocznym monitoringu prowadzonym przez władze, tak aby nie przekroczyć luki w finansowaniu” – czytamy. Ponadto efekty pozytywne mają przeważyć nad negatywnymi. – Program wsparcia w wysokości 2,4 mld euro wzmocni unijną produkcję zrównoważonego biometanu dla sektorów transportu i ciepłownictwa, a także pomoże Czechom osiągnąć cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zakończy przy tym zależność od paliw rosyjskich i wzmocni bezpieczeństwo dostaw gazu. Równocześnie przyjęte środki gwarantują, że naruszenie zasad konkurencji będzie ograniczone – stwierdził komisarz odpowiedzialny za politykę konkurencyjności Didier Reynders.

Kiedy biometanownie w Polsce?

Program znad Wełtawy może budzić uznanie również w Polsce, która w dalszym ciągu czeka na pierwszą „biało-czerwoną” biometanownię. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu Marek Pituła zauważa, że czeska inicjatywa pozwoli wyprodukować dodatkowe ok. 337 mln m3 surowca. – Możemy pozazdrościć Czechom. Przy dobrym systemie wsparcia do końca 2025 r. będą w stanie wybudować 50-70 biometanowni. To trudne, ale wykonalne zadanie – stwierdza Pituła. Jak zauważa nasz rozmówca, polska branża biometanu również potrzebuje analogicznego zastrzyku gotówki. – Jedyny dostępny w tej chwili konkurs, na który czeka wiele projektów, oferuje kwotę 350 mln zł. Potrzebne są środki z KPO oraz REPowerEU – wskazuje prezes PSB.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)Dodatkowe 2 mld zł - zwiększenie środków w programie „Energia dla wsi” (12 lutego 2024)KE zaleca 90% redukcji emisji do 2040 r. MKiŚ mówi o małej przestrzeni do nowych zobowiązań (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony