Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Czy będzie kolejna wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej?

   Powrót       26 kwietnia 2019       Planowanie przestrzenne   

Ministerstwo Środowiska przygotowało nowe plany urządzenia lasu dla puszczańskich nadleśnictw: Białowieży, Hajnówki i Browska. Plany te obowiązywałyby do końca 2021 roku.

MŚ proponuje, by w trzech puszczańskich nadleśnictwach doszło do usunięcia  łącznie 154 tys. m sześc. drzew, co stanowi 0,6 proc. zasobów drzewostanu, jaki znajduje się na wskazanym obszarze. W tym 72 proc. z nich (112 tys. m sześć.) zostanie usunięte poza właściwym obszarem Puszczy Białowieskiej na porolnych lasach w Browsku oraz terenie jednostki wojskowej.

Projekty aneksów zostaną przekazane do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Następnie zostaną one wyłożone do wglądu i konsultacji społecznych przez puszczańskie nadleśnictwa, a konsultacje publiczne będą trwały 21 dni.

Plany a zagrożenie pożarowe

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska stwierdził, że zagrożenie pożarowe w puszczy jest "ogromne", ale aby leśnicy mogli działać, muszą zostać przyjęte nowe plany urządzenia lasu dla puszczańskich nadleśnictw. Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska zapewniła, że leśnicy nie będą prowadzili prac w rezerwatach i Białowieskim Parku Narodowym.

Od 2014 roku obszar całej puszczy - po stronie polskiej i białoruskiej znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W związku z wpisem na listę światowego dziedzictwa podzielona została na cztery strefy UNESCO. Są to: strefa 0 (ochrona ścisła), strefa I (rezerwaty przyrody i ochrona czynna w ramach Parku Narodowego), strefa II (pozostałe lasy wyłączone z użytkowania), strefa III (aktywna ochrona bioróżnorodności i krajobrazu).

Stanowisko organizacji pozarządowych

Decyzje w sprawie aneksów dotyczących dalszej wycinki w Puszczy Białowieskiej muszą być zgodne z rekomendacjami UNESCO - przekonuje WWF. A to oznacza, że bez przygotowania planu zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO, dokumenty, takie jak aneksy do planów urządzenia lasu, nie mogą zostać przyjęte.

Resort środowiska zapewnił z kolei, że cięcia mają ominąć Białowieski Park Narodowy i puszczańskie rezerwaty. Mają być prowadzone wzdłuż dróg, a także w tzw. III strefie UNESCO oraz w strefie buforowej, gdzie takie działania są dozwolone przez UNESCO. Pozyskanie drewna w III strefie UNESCO ma wynieść ponad 42 tys. m sześc, natomiast poza strefami: 112 tys. m sześc. (w tym 41 tys. m sześc. na terenie jednostki wojskowej).

Przeciwko planom wycinki protestują ekolodzy i alarmują, że jeśli wycinka ruszy, Puszcza Białowieska może znaleźć się na Liście Dziedzictwa w Zagrożeniu.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pogodzić ochronę przyrody z turystyką. O wizji dla Puszczy Białowieskiej (26 marca 2024)Robocza wersja zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską przekazana do UNESCO (25 marca 2024)Apel o prace nad ustawą o Puszczy Białowieskiej. NGOs: 89% Polek i Polaków za większą ochroną (08 marca 2024)Rośnie populacja żubrów w Puszczy Białowieskiej. Dane BPN (20 lutego 2024)NIK: potrzebny jest jeden spójny dokument dotyczący zarządzania Puszczą Białowieską (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony