Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

"Czysta energia dla wszystkich": nowy pakiet unijny sprzyjający OZE

KE przygotowuje zmiany dot. kształtu rynku energii elektrycznej w UE. Więcej współpracy oraz swobodniejszy przepływ prądu między krajami, a także zachęty cenowe, by wspierać źródła odnawialne. Na niektórych rozwiązaniach Polska może stracić.

   Powrót       22 listopada 2016       Energia   

Pakiet regulacji, do których dotarła PAP, KE nazwała "Czysta energia dla wszystkich". Projekty mają zostać przedstawione w grudniu. Wśród nich będą: propozycja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, projekt dyrektywy o wspólnych zasadach na wewnętrznym rynku energii elektrycznej, a także rozporządzenia dotyczące Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zarządzania unią energetyczną oraz ws. rynku energetycznego. Cel, jaki przyświecał Komisji, to stworzenie ram prawnych, dzięki którym UE będzie się stawała światowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zmiany w prawie, by zwiększyć spadające inwestycje w OZE

Ustanowiony w 2014 r. przez szefów państw i rządów UE cel udziału energii odnawialnej (OZE) w miksie energetycznym wynosi co najmniej 27 proc. na 2030 r. Z analiz Komisji wynika, że samodzielne działania państw członkowskich, bez zmian w prawie UE, pozwolą na osiągnięcie nieco ponad 24 proc. Dlatego KE chce, by państwa członkowskie mogły stosować krajowe systemy wsparcia energetyki odnawialnej, ale we wspólnych ramach unijnych. Ma to dać pewność inwestorom, by angażowali się w projekty OZE. W ostatnich latach inwestycje w źródła odnawialne w UE spadały. W 2015 wynosiły 48,8 mld dolarów, o 60 proc. mniej niż w 2011 r.

Innym filarem pakietu ma być propozycja dotycząca kształtu rynku energii elektrycznej w UE. Obecne regulacje wywodzą się z trzeciego pakietu energetycznego z 2009 r. Przewiduje on m.in. dostęp stron trzecich do sieci przesyłowych, wolny wybór dostawców dla konsumentów, zniesienie barier sprzedaży energii ponad granicami, nadzór niezależnych regulatorów nad rynkiem, a także ich współpracę wewnątrz UE w ramach agencji ACER. Wszystko to poprawiło pozycję klientów, którzy mają większy wybór na bardziej konkurencyjnym rynku.

Komisja Europejska uznała jednak, że dalsze zmiany zachodzące w sektorze energetyki, zwłaszcza wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym, wymagają nowych przepisów. U źródeł tego podejścia jest brak stabilności i przewidywalności, jeśli chodzi o wytwarzanie energii z wiatru czy słońca.

Pralka uruchomi się sama na dany sygnał cenowy

KE chce, by poprzez sygnały cenowe i niezakłóconą możliwość przesyłu energii, gdziekolwiek jest ona potrzebna, rozładowywać te "korki energetyczne". Na przykład w razie silnego wiatru na północy Europy ma pojawić się sygnał cenowy, który "powie" inteligentnemu licznikowi, że może teraz pobrać więcej energii za niższą stawkę. Rozwiązania techniczne, które pozwalają na takie zarządzanie, już są. Sklepy mogą np. schłodzić wcześniej wodę, aby zapewnić chłód do klimatyzatorów, pralka czy zmywarka też może się uruchomić sama, gdy tylko nadejdzie sygnał o niższych cenach energii.

Niższe rachunki, lepsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a więc i dbałość o środowisko to zalety nowego pakietu legislacyjnego. Nieoficjalnie źródła w KE przyznają jednak, że będą i przegrani takiej koncepcji.

Polska przegra, bo trzyma się produkcji energii z węgla

Jednym z nich będzie Polska. Dlaczego? Bo gdy na Zachodzie inwestowano w energetykę ze źródeł odnawialnych, w Polsce ciągle trzymano się tradycyjnego modelu zakładającego produkcję elektryczności z węgla. A gdy nowe regulacje umożliwią klientom, dużym zakładom przemysłowym, sieciom handlowym, ale też milionom gospodarstw domowych skorzystanie z tańszej (w przypadku Polski - niemieckiej) energetyki ze źródeł odnawialnych, pieniądze z rachunków popłyną za naszą zachodnią granicę. Oczywiście polski system energetyczny nie upadnie, ale jego efektywność będzie niższa. Zwłaszcza że potrzebne będzie dotowanie tradycyjnych elektrowni, aby utrzymywały w rezerwie moc na wypadek braku możliwości skorzystania z energii odnawialnej (brak wiatru, słońca).

Efektywne sygnały cenowe zapewnią odpowiednie wykorzystanie istniejących zasobów generacyjnych - podkreślono w projekcie dyrektywy, który widziała PAP. KE wskazuje, że w pełni zintegrowany system energetyczny dla różnego rodzaju odbiorców w UE pozwoli uniknąć kosztów zapewnienia zapasowych mocy wytwórczych.

Nowe przepisy mają wprowadzić też takie same unijne zasady dla konsumentów, którzy również będą wytwarzać energię (np. z paneli fotowoltaicznych na dachach domów). KE chce zagwarantować, by w całej Europie możliwe było wytwarzanie elektryczności na własne potrzeby i sprzedawanie poprzez sieci nadwyżek innym.

Regionalne centra operacyjne złożone z operatorów sieci z kilku krajów

Nowe unijne przepisy mają też wzmocnić współpracę regionalną. Obecnie niektóre połączenia energetyczne (interkonektory) pomiędzy państwami członkowskimi wykorzystywane są zaledwie w 25 proc., m.in. dlatego, że kraje nie mogą się porozumieć co do stref cenowych czy zniesienia innych ograniczeń. W niektórych kwestiach współpraca operatorów krajowych jest już obowiązkowa. Teraz KE chce ją rozszerzyć, a także utworzyć regionalne centra operacyjne (składające się z operatorów sieci z kilku krajów). W ich ramach decydowanoby o kwestiach, co do których fragmentaryczne, krajowe działania mogłyby negatywnie wpłynąć na rynek i konsumentów. Planowane jest też wzmocnienie roli Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

Według źródeł PAP ostateczny kształt projektów wciąż jest ustalany. Zmieniać się mogą jednak ich poszczególne elementy, a nie cała ich filozofia.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony