Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Nowe zmiany legislacyjne dotyczące decyzji w zakresie gospodarki odpadami dla firm

Dla wielu firm następne miesiące to okres planowania i aktualizowania decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Ze względu na zbliżające się aktualizacje, należy spodziewać się, że wiele organów będzie obciążonych dodatkową ilością pracy.

   Powrót       14 listopada 2022       Odpady       Artykuł promocyjny   

Aby usprawnić ten proces 18 października br. weszła ustawa zmieniająca terminy składania wniosków.

Z dniem 23 stycznia 2016 r. decyzje z zakresu gospodarki odpadami, wydane przed dniem wejścia w życia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.) traciły ważność. Prowadzenie postępowań administracyjnych, których celem jest uzyskanie nowej decyzji rozpoczęło się w latach 2014-2015, tak, aby zdążyć przed ostatecznym terminem.

Już wkrótce zakończy się 10-letni okres, na jaki (w większości przypadków) były wydawane decyzje z zakresu gospodarowania odpadami.

Planując aktualizowanie, rozszerzanie lub uzyskiwanie nowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami, warto pamiętać o tym, że wiele podmiotów będzie musiało przystąpić do tego procesu. Trzeba więc założyć, że z pewnością wpłynie to na obciążenie zadaniami organów administracji.

Dlatego też w dniu 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022, poz. 2127). Wprowadziła ona m.in. zmiany w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach w zakresie art. 43, 45, 52, 53, 54 oraz 55, czyli:

  • terminów ważności (art. 43, art. 45, ust. 2),
  • procedur aktualizacji i uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów (art. 52, art. 54, ust. 1),
  • procedur aktualizacji i uzyskiwania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów (art. 53, art. 54, ust. 2),
  • zmiany w przepisach dotyczących zabezpieczenia roszczeń (art. 45, ust. 1, art. 55).

W "Ocenie skutków regulacji" powyższej ustawy, odniesiono się do kwestii wygaśnięcia prawomocnych decyzji dotyczących gospodarki odpadami. Dokument mówi, że jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące przed upływem czasu na jaki zostało mu wydane zezwolenie, złoży wniosek o wydanie nowego zezwolenia, posiadane zezwolenie nie wygasa po upływie czasu na jaki zostało wydane. Nie przestaje ono obowiązywać do czasu wydania nowej decyzji administracyjnej albo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Dodane zostały również przepisy doprecyzowujące stosowanie ww. rozwiązania w celu objęcia nim możliwe szerokiego zbioru przedsiębiorców, również tych, którzy złożyli wnioski o wydanie nowych decyzji przed wejściem w życie projektowanej ustawy.

Jako wyjaśnienie takiego rozwiązania napisano:

„Z uwagi na fakt, że natłok prowadzonych przez marszałków województw i starostów spraw ma złożony, ale tymczasowy charakter zasadne jest tymczasowe obowiązywanie proponowanych przepisów. Zatem aby w sposób długotrwały nie zaburzyć systemu wydawania decyzji, w tym nie stwarzać zachęt do nieuzasadnionego przedłużania postępowań administracyjnych – proponowane w projekcie rozwiązanie ma obowiązywać do dnia 31 grudnia 2025 r.”

Więcej o tym jak przygotować się do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz jakich dodatkowych dokumentów będą potrzebować poszczególne podmioty, będzie można dowiedzieć się z nowego ebooka Stena Recycling, który będzie miał premierę już wkrótce.

Stena RecyclingArtykuł powstał we współpracy z firmą Stena Recycling.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wprowadzenie gospodarki cyrkularnej może zmniejszyć obecną emisję CO2 o połowę. Rusza konkurs Stena Recycling (22 października 2021)Nowe zasady magazynowania odpadów od stycznia 2021 (12 stycznia 2021)Zmierzamy ku pełnemu wykorzystaniu plastikowych odpadów (22 lutego 2018)Jeśli kawa w kapsułkach, to tylko aluminiowych (16 marca 2016)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony