Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Destrukt asfaltowy nie będzie już dłużej odpadem

Podpisano rozporządzenie, które pozwoli na szerszą skalę ponownie wykorzystywać destrukt asfaltowy. Mowa o średnio 36 tys. tonach (dotąd) odpadów rocznie. Oszczędności mają sięgnąć 400 mln zł.

   Powrót       25 października 2021       Odpady   

Standardy legalizowania destruktu asfaltowego jako materiału budowlanego coraz bliżej. W czwartek Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podpisał rozporządzenie ws. określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego(1). Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) podaje, że zmiana przyniesie 400 mln zł oszczędności. Jednak obok kwestii finansowej, nie mniej ważna jest racjonalizacja gospodarowania destruktem asfaltowym. Rozporządzenie to pierwsza jaskółka uproszczeń w kwestii utraty statusu odpadów dla innych materiałów. - Mamy to! Pierwsze w Polsce rozporządzenie w zakresie utraty statusu odpadu. Szlaki przeciera kruszywo asfaltowe, uznawane m.in. przez WIOŚ i GIOŚ dotychczas jako odpad. Kruszywo to posłuży wkrótce jako pełnowartościowy materiał do budowy dróg – pisze na LinkedIn Katarzyna Wolny-Tomczyk(2), partner w ECO LEGAL.

Czemu potrzebna była zmiana?

Dotąd uznawanie destruktu za odpad powodowało szereg wyzwań na placach budowy. Od wystawienia (i drukowania w terenie) w krótkim czasie sporej liczby kart przekazania odpadu, przez wgrywanie informacji do Bazy Danych o Odpadach, po ważenie destruktu z dokładnością do części tysięcznych. Więcej o tych wyzwaniach pisaliśmy w artykule: Co ma BDO do budowy dróg? Więcej niż się na pozór wydaje.

Poprzedni stan prawny powodował też zablokowanie możliwości ponownego wykorzystania destruktu. Jakie jest jego zastosowanie? Może zastąpić kruszywo w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz służyć utwardzaniu poboczy, podbudów drogowych, zjazdów czy dróg serwisowych. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w infografice (ramka) tylko w latach 2018-2019 niewykorzystanych pozostało 72 tys. ton, czyli, uśredniając, 36 tys. ton rocznie.

Czytaj też: Destrukt asfaltowy według prawa to odpad, a nie produkt uboczny. Logiki cyrkularnej w tym za grosz

Trzeba spełnić kryteria jakościowe, choć jest wyjątek

Utrata statusu odpadu odbywać się będzie po spełnieniu konkretnych kryteriów jakościowych. Te zawarto w projekcie rozporządzenia. Powinny one zapewniać, że „destrukt asfaltowy otrzymany w wyniku procesu odzysku spełnia wymogi techniczne przemysłu budownictwa drogowego, jest zgodny z istniejącymi przepisami i normami, które mają zastosowanie do produktów, oraz nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzkie” – czytamy w komunikacie MKiŚ. Podstawę do opracowania wytycznych stanowiła norma PN-EN 13108-8:.

Jak wynika z komunikatu, gdy maszyny i urządzenia działające w miejscu wytworzenia destruktu asfaltowego z frezowania od razu poddają go recyklingowi, nie ma konieczności analiz jakościowych. Jeśli zatem wykorzystuje się urządzenie, które jednocześnie frezuje i kładzie nową nawierzchnię, nie ma mowy o wytwarzaniu odpadów.

Projekt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5, który wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, aby umożliwić posiadaczom odpadów destruktu asfaltowego dostosowanie lub wprowadzenie systemu gospodarowania.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Rządowe Centrum Legislacyjne zatrzymało się jak na razie na poprzednim etapie procedowania projektu. Zmiany widoczne śledzić można pod poniższym linkiem, a akt prawny – po opublikowaniu – dostępny będzie w newsletterze Teraz Środowisko.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338851/katalog/12725738#12725738
2/ Cytat za postem:
https://www.linkedin.com/posts/katarzyna-wolny-tomczyk-783aab59_goz-utratastatusuodpadu-kruszywoasfaltowe-activity-6858143487225839616-Y1SB

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu i dużych gospodarstw hodowlanych. Porozumienie PE (13 marca 2024)Eneris Surowce przejmuje Grabplast i intensyfikuje działania na rzecz zamykania obiegu w gospodarce odpadami (12 stycznia 2024)Ponowne użycie tekstyliów jest możliwe. Garść wskazówek przed selektywną zbiórką (22 grudnia 2023)Kruszywa syntetyczne z odpadów niebezpiecznych? Tak, opatentowana technologia i certyfikowany produkt (16 listopada 2023)Nowe rozporządzenie ułatwi realizację obowiązku sprawozdawczości wytwórcom biogazu lub biometanu (17 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony