Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2022 27 listopada 2022

Destrukt asfaltowy nie będzie już dłużej odpadem

Podpisano rozporządzenie, które pozwoli na szerszą skalę ponownie wykorzystywać destrukt asfaltowy. Mowa o średnio 36 tys. tonach (dotąd) odpadów rocznie. Oszczędności mają sięgnąć 400 mln zł.

   Powrót       25 października 2021       Odpady   

Standardy legalizowania destruktu asfaltowego jako materiału budowlanego coraz bliżej. W czwartek Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podpisał rozporządzenie ws. określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego(1). Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) podaje, że zmiana przyniesie 400 mln zł oszczędności. Jednak obok kwestii finansowej, nie mniej ważna jest racjonalizacja gospodarowania destruktem asfaltowym. Rozporządzenie to pierwsza jaskółka uproszczeń w kwestii utraty statusu odpadów dla innych materiałów. - Mamy to! Pierwsze w Polsce rozporządzenie w zakresie utraty statusu odpadu. Szlaki przeciera kruszywo asfaltowe, uznawane m.in. przez WIOŚ i GIOŚ dotychczas jako odpad. Kruszywo to posłuży wkrótce jako pełnowartościowy materiał do budowy dróg – pisze na LinkedIn Katarzyna Wolny-Tomczyk(2), partner w ECO LEGAL.

Czemu potrzebna była zmiana?

Dotąd uznawanie destruktu za odpad powodowało szereg wyzwań na placach budowy. Od wystawienia (i drukowania w terenie) w krótkim czasie sporej liczby kart przekazania odpadu, przez wgrywanie informacji do Bazy Danych o Odpadach, po ważenie destruktu z dokładnością do części tysięcznych. Więcej o tych wyzwaniach pisaliśmy w artykule: Co ma BDO do budowy dróg? Więcej niż się na pozór wydaje.

Poprzedni stan prawny powodował też zablokowanie możliwości ponownego wykorzystania destruktu. Jakie jest jego zastosowanie? Może zastąpić kruszywo w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz służyć utwardzaniu poboczy, podbudów drogowych, zjazdów czy dróg serwisowych. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w infografice (ramka) tylko w latach 2018-2019 niewykorzystanych pozostało 72 tys. ton, czyli, uśredniając, 36 tys. ton rocznie.

Czytaj też: Destrukt asfaltowy według prawa to odpad, a nie produkt uboczny. Logiki cyrkularnej w tym za grosz

Trzeba spełnić kryteria jakościowe, choć jest wyjątek

Utrata statusu odpadu odbywać się będzie po spełnieniu konkretnych kryteriów jakościowych. Te zawarto w projekcie rozporządzenia. Powinny one zapewniać, że „destrukt asfaltowy otrzymany w wyniku procesu odzysku spełnia wymogi techniczne przemysłu budownictwa drogowego, jest zgodny z istniejącymi przepisami i normami, które mają zastosowanie do produktów, oraz nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzkie” – czytamy w komunikacie MKiŚ. Podstawę do opracowania wytycznych stanowiła norma PN-EN 13108-8:.

Jak wynika z komunikatu, gdy maszyny i urządzenia działające w miejscu wytworzenia destruktu asfaltowego z frezowania od razu poddają go recyklingowi, nie ma konieczności analiz jakościowych. Jeśli zatem wykorzystuje się urządzenie, które jednocześnie frezuje i kładzie nową nawierzchnię, nie ma mowy o wytwarzaniu odpadów.

Projekt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5, który wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, aby umożliwić posiadaczom odpadów destruktu asfaltowego dostosowanie lub wprowadzenie systemu gospodarowania.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Rządowe Centrum Legislacyjne zatrzymało się jak na razie na poprzednim etapie procedowania projektu. Zmiany widoczne śledzić można pod poniższym linkiem, a akt prawny – po opublikowaniu – dostępny będzie w newsletterze Teraz Środowisko.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338851/katalog/12725738#12725738
2/ Cytat za postem:
https://www.linkedin.com/posts/katarzyna-wolny-tomczyk-783aab59_goz-utratastatusuodpadu-kruszywoasfaltowe-activity-6858143487225839616-Y1SB

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Innowacje są kluczowe dla dekarbonizacji gospodarki (16 listopada 2022)Plastik wypływa z Europy. Ale nie tylko Stary Kontynent sobie nie radzi (25 października 2022)Projekt ustawy ws. usuwania zagrożenia, jakie stwarzają wielkoobszarowe tereny poprzemysłowe (26 lipca 2022)Analizy matryc środowiskowych wody, ścieków, gleby, odpadów. Perspektywa Laboratorium Eurofins (25 maja 2022)Sposób na recykling odpadów chemicznych? Przerabiać je na leki (28 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony