Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Sygnity Forecasting: prognozowanie wytwarzania i zapotrzebowania na energię firmy Sygnity S.A.
Wirtualny magazyn energii elektrycznej, bilansowanie OZE i klastrów oraz autokonsumpcja w innych PPE firmy IEN ENERGY

Dla kogo 1 mld zł z NFOŚiGW?

a+a-    Powrót       03 sierpnia 2016       Powietrze i klimat   

NFOŚiGW stworzył nowy program, który przewiduje środki na inwestycje w ciepłownie geotermalne, a także na termomodernizację budynków dotąd nieobjętych wsparciem. Przeznaczono na niego 1 mld zł.

Wspierane w programie działania mają na celu poprawę jakości powietrza. Wnioski na Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych można będzie składać od 8 sierpnia do 16 grudnia 2016 r. Jeśli chodzi o Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, wnioski są przyjmowane od 1 sierpnia do 30 grudnia br. W ramach całego programu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział do 300 mln zł dotacji i do 700 mln zł preferencyjnych pożyczek.

Wsparcie na inwestycje w ciepłownie geotermalne

Wśród inwestycji wspieranych w ramach części pierwszej znajdą się: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej; modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł, a przewidziana forma finansowania to pożyczka preferencyjna lub pożyczka na zasadach rynkowych bądź inwestycja kapitałowa. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest udokumentowana możliwość odbioru energii cieplnej (w tym możliwość podłączenia źródła do istniejącej sieci ciepłowniczej). Oferta nie dotyczy rekreacyjnego wykorzystania wód geotermalnych ani też balneologii.

Termomodernizacja budynków pominiętych w innych programach

W ramach drugiej części programu finansowana będzie termomodernizacja m.in. takich budynków, jak obiekty zabytkowe, muzea, hospicja, akademiki, kościoły, placówki prowadzące działalność leczniczą czy oświatową. Jak wyjaśniono w komunikacie NFOŚiGW, obiekty te nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia w innych programach i z tego powodu niniejszy program dedykowany jest właśnie im. Budżet konkursu także opiewa na kwotę 500 mln zł, a ubiegać się można o dotację lub preferencyjną pożyczkę.

Fundusz napisał ponadto w komunikacie, że w związku z dostosowywaniem propozycji programowych w zakresie odnawialnych źródeł energii do nowych regulacji prawnych zamierza promować stabilne źródła OZE. Obok energii z wód geotermalnych i biogazowni wymieniono również energię pochodzącą z małych elektrowni wodnych.

Ewa Szekalska: Dziennikarz, redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Termomodernizacja: tak, ale z głową (20 września 2017)Pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (17 sierpnia 2017)Tylko 220 z 6 tys. firm wykonało audyt energetyczny (04 lipca 2017)Program antysmogowy od jesieni (06 czerwca 2017)Kodeks urbanistyczno-budowlany na ukończeniu (19 maja 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
UV: najbardziej ekonomiczna i przyjazna środowisku metoda dezynfekcji wody