Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.02.2024 26 lutego 2024

Do końca 2016 roku będzie działać w Polsce 6 nowych spalarni odpadów

Postępuje budowa sześciu spalarni odpadów o łącznej wydajności ok. 1 mln ton. Powstają one w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Koninie i Białymstoku. Po ich uruchomieniu potencjał odzysku energii z odpadów komunalnych wzrośnie 20-krotnie.

   Powrót       13 listopada 2014       Odpady   

Budowa sześciu spalarni odpadów pozwoli na coraz lepsze dostosowanie gospodarki odpadami do wymogów prawa polskiego i unijnego, przyczyni się po poprawy czystości środowiska, zmniejszy ilość odpadów składowanych. Wszystkie sześć projektów jest dofinansowanych ze środków Funduszu Spójności w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt najbardziej wydajny

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów realizowany przez Krakowski Holding Komunalny w Krakowie to projekt w założeniu najbardziej wydajny spośród wszystkich sześciu - będzie on przetwarzał 220 tys. ton odpadów rocznie. Oprócz tego będzie produkował energię elektryczną i cieplną na potrzeby Miasta Krakowa w ilości wystarczającej do zasilania komunikacji miejskiej. Odzysk energii zawartej w odpadach pozwoli na produkcję ok. 65 tys. MW energii elektrycznej i ok. 280 tys. MW energii cieplnej. Obecnie budowa jest zaawansowana w około 55 proc., a spalarnia ma być gotowa w listopadzie 2015 r. Całkowite koszty realizacji projektu wyniosą brutto ok. 826 mln zł, dofinansowanie unijne to ok. 372 mln zł.

Projekt realizowany na zasadzie PPP

Prawie tak samo dużym pod względem wydajności projektem (ma utylizować 210 tys. ton odpadów rocznie) jest Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów w Poznaniu. To projekt wyjątkowy, bo realizowany na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego między miastem a spółką celową SITA Zielona Energia. Całkowita jego wartość to 925 mln zł brutto. Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości ok. 330 mln zł w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, chociaż wciąż czeka na decyzję KE w sprawie ostatecznej kwoty wsparcia. Spalarnia będzie przetwarzać odpady z Poznania oraz dziewięciu gmin ościennych. Ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2016 r., a w 2041 r. zostanie przekazana Miastu Poznań w związku z wygaśnięciem umowy o PPP. W procesie spalania odpadów będzie powstawać energia elektryczna, która trafi do krajowej sieci dystrybucyjnej, a także cieplna, która będzie przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przychody ze sprzedaży energii będą przekazywane miastu.

Na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Również w Bydgoszczy postępują prace przy budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Do obiektu powstającego na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego będą trafiać odpady z terenów Bydgoszczy i Torunia wraz z 15 okolicznymi gminami. Wydajność zakładu wyniesie 180 tys. ton rocznie. Firma ProNatura, która realizuje projekt, planuje zakończenie inwestycji w III kwartale 2015 r. W procesie przekształcania odpadów wyprodukowana zostanie energia cieplna w ilości około 648 tys. GJ / rok (180 000 MWh / rok) oraz  energia elektryczna w ilości 54 tys. MWh / rok. Łączna wartość projektu wynosi 522 mln zł, w tym kwota unijnego wsparcia to 255,4 mln zł.

EcoGenerator obsłuży Szczecin i kilkadziesiąt gmin

Przed końcem 2015 roku planowane jest również uruchomienie EcoGeneratora, czyli Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Projekt realizuje miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Spalarnia będzie przetwarzała rocznie 150 tys. ton odpadów komunalnych. Służyć będzie nie tylko mieszkańcom Szczecina, ale także kilkudziesięciu innych gmin woj. zachodniopomorskiego (obszar zamieszkały łącznie przez ponad 1,2 mln ludzi wytwarzających rocznie ok. 400 tys. odpadów). Maksymalna moc spalarni w kogeneracji wyniesie 32 MW energii cieplnej i 7,5 MW energii elektrycznej. W skali roku szczeciński zakład zapewni energię elektryczną i ciepło około 30 tys. gospodarstw domowych. Wartość całego projektu wynosi 711 mln zł., przy czym dotacja unijna wyniosła 255 mln zł.

Poziom emisji będzie widoczny w internecie

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi realizuje spalarnię, która będzie obsługiwać Konin oraz 35 gmin subregionu konińskiego - w sumie około 400 tys. mieszkańców. Wydajność obiektu wyniesie 94 tys. ton odpadów rocznie. Termiczna utylizacja odpadów umożliwi wytworzenie 6,8 MW energii elektrycznej oraz 15,5 MW energii cieplnej. Inwestycja ma być oddana do użytku w grudniu 2015 roku. Ciekawostką jest, że na stronie internetowej spalarni będzie można obserwować poziom emisji spalin. Wartość całego projektu to prawie 381 mln zł, w tym dotacja z UE wynosi 154,5 mln zł.

Pozwoli na ogrzanie ok. 870 domów jednorodzinnych

Ostatnia ze spalarni, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, powstaje w Białymstoku i będzie utylizować rocznie 120 tys. ton odpadów. Instalacja będzie też dostarczać energię elektryczną - ponad 38 tys. MWh rocznie oraz cieplną - do 360 tys. GJ, co ma pozwolić na zasilenie prądem ok. 16 tys. gospodarstw domowych i ogrzanie ok. 870 domów jednorodzinnych. Do zakładu będą trafiały odpady z Białegostoku oraz dziewięciu ościennych gmin - terenu zamieszkiwanego przez 390 tys. osób. Wartość projektu to prawie 483 mln zł brutto, a dofinansowanie unijne wynosi 210 mln zł. Inwestor – PUHP Lech – planuje zakończyć budowę spalarni na przełomie 2015 i 2016 roku.

Odpady w procesie termicznego przetwarzania mogą być poddane unieszkodliwieniu lub odzyskowi z zachowaniem jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska. Zaletą termicznego przekształcania odpadów ma być ich całkowite usunięcie z obiegu ekologicznego.

Spalarnie odpadów obowiązują odrębne, znacznie bardziej restrykcyjne niż inne tego typu instalacje ograniczenia dotyczące emisji szkodliwych substancji. Stosowane w nowoczesnych spalarniach rozwiązania techniczne i technologiczne z nawiązką te wymagania spełniają.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Olsztyn. Trwa szacowanie strat po pożarze w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (20 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)Olsztyn. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów rozpoczyna produkcję energii (02 lutego 2024)„Ryzyko inwestowania w gospodarkę odpadami jest ogromne” - gospodarka odpadami A.D. 2024 (16 stycznia 2024) Tarnów. Jest decyzja środowiskowa dla budowy miejskiej spalarni odpadów (03 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony