Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Dorzecze Wisły będzie chronione przed zanieczyszczeniami obszarowymi?

Zakończył się projekt „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” mający na celu poprawę jakości wód zlewni Pilicy i Zalewu Sulejowskiego. Jest szansa, że znajdzie on kontynuację w postaci projektu zintegrowanego dla całego dorzecza Wisły.

   Powrót       19 października 2015       Woda   

Projekt demonstracyjny – EKOROB(1) – dotyczył samego obszaru Zlewni Pilicy, natomiast cały projekt zintegrowany byłby realizowany w całym dorzeczu Wisły w latach 2017-2026. Jego pełna nazwa brzmi ”Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie górnej i środkowej zlewni Pilicy”.

Jak poinformował Wojciech Frątczak, koordynator projektu EKOROB, do Komisji Europejskiej został przekazany wniosek, tzw. concept note i jeśli zostanie on oceniony pozytywnie (Komisja ma czas do końca roku), to będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie nowego projektu. Czas na składanie wniosków to prawdopodobnie koniec marca 2016 roku.

Doświadczenie zdobyte w projekcie zaprocentuje

- Dzięki zakończonemu projektowi wiemy, jak funkcjonują pewne mechanizmy w zarządzaniu zasobami wodnymi i jak należy je wdrażać, żeby z jednej strony budować świadomość ekologiczną uczniów, nauczycieli i ogólnie społeczeństwa; z drugiej strony jak współpracować ze wszystkimi decydentami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną, a także z pracownikami szczebla gminnego, starostwami i urzędami marszałkowskimi - powiedział Wojciech Frątczak.

Pilotażowe działania już w przyszłym roku

- Obecnie staramy się „uszyć garnitur na miarę”, czyli ustanowić odpowiednią hierarchię działań. Sprawdzamy, które działania ujęte w opracowanym programie, w jakiej kolejności i z jakich środków mogą być finansowane w najbliższej perspektywie finansowej. Robimy to we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i mam nadzieję, że pierwsze działania zostaną wprowadzone w przyszłym roku jako tzw. pilotażowe – dodał.

Finansowanie nowego projektu zintegrowanego pochodziłoby z programu Unii Europejskiej LIFE, a także ze środków krajowych i europejskich, w tym z funduszy regionalnych, PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PROW 2014-2020 a także ze środków budżetu państwa, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najbardziej obciążające środowisko obszary rolnicze

Konieczność zmniejszania presji rolniczej na wody podkreśliła podczas zorganizowanej pod koniec września konferencji podsumowującej projekt EKOROB minister Dorota Niedziela, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

EKOROB miał na celu poprawę jakości wód Zlewni Pilicy i potencjału ekologicznego Zalewu Sulejowskiego. Skupiono się w nim na ograniczeniu presji rolniczej i komunalnej, ale zawierał też aspekty edukacyjne, informacyjne i społeczne. Z jednej strony wskazał więc narzędzia dla obszaru zlewni Pilicy pozwalające na zmniejszenie ilości związków fosforu i azotu odprowadzanych ze zlewni do Morza Bałtyckiego, z drugiej włączał społeczności lokalne w system zarządzania zasobami wodnymi, między innymi poprzez szerokie działania edukacyjne.

Jednym z efektów projektu jest „Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych z zlewni Pilicy dla osiągnięcia dobrego potencjału Zbiornika Sulejów”. Poprzez wdrożenie zaplanowanych działań wpłynie on na rzeczywiste zmniejszenie eutrofizacji wód zlewni. Wśród najistotniejszych wyników, jakie uzyskano w ramach realizacji projektu EKOROB, była identyfikacja 20 obszarów użytkowanych rolniczo, które są odpowiedzialne za emisję 51 proc. całkowitego ładunku fosforu i 20 proc. całkowitego ładunku azotu.

Projekt EKOROB był realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, a finansowany przez Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 1,3 mln euro.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełna nazwa projektu to „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” (EKOROB LIFE08 ENV/PL/000519)
http://www.ekorob.pl

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lepszy system żywnościowy jest możliwy – apel do komitetów wyborczych (29 września 2023)Program Hydrostrateg. Dostępne dofinansowanie na projekty wodne (27 września 2023)Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)Szansa na "odbetonowienie". Rusza dofinansowanie dla przestrzeni miejskich (12 września 2023)Jaki procent PKB Polska przeznacza na ochronę środowiska? (05 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony