Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Dwie ważne instytucje dołączyły do EMAS

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zostały wpisane do rejestru EMAS. W tym gronie jest obecnie prawie 60 polskich organizacji oraz blisko 4 tys. w całej UE.

   Powrót       05 stycznia 2016       Zrównoważony rozwój   

Dołączenie RDOŚ w Lublinie do rejestru systemu ekozarządzania i audytu EMAS potwierdza, że ekologiczna administracja zaczyna nabierać wymiaru praktycznego. Wdrożenie systemu trwało około roku. Dokonano w tym czasie wstępnego przeglądu środowiskowego, przeprowadzono audyty wewnętrzne, a także przygotowano urząd do zewnętrznej weryfikacji.

Na stronie urzędu pojawiły się dziś najważniejsze informacje dotyczące zasad wdrożonego systemu zarządzania i audytu EMAS oraz cele i zadania środowiskowe, zawarte w deklaracji środowiskowej RDOŚ w Lublinie.

Agnieszka Skitał, pełnomocnik ds. EMAS regionalnej dyrekcji w Lublinie podkreśla, że podczas wdrażania systemu EMAS położono nacisk na aspekty pośrednie, co stanowiło novum w dotychczasowym podejściu do systemu EMAS. - Aspekty pośrednie znaczące stanowią najważniejsze zadania regionalnej dyrekcji, które właśnie w sposób pośredni mają wpływ na środowisko. Poprzez wydawane rozstrzygnięcia regionalna dyrekcja chce eliminować i ograniczać negatywny wpływ na środowisko inwestycji (...). Takie podejście reprezentował nie tylko RDOŚ w Lublinie, ale wszystkie regionalne dyrekcje ochrony środowiska w Polsce - wyjaśnia.

Rzeczywiście, w rejestrze EMAS widnieje już RDOŚ w Poznaniu, w Warszawie, w Rzeszowie, Białymstoku i Katowicach. W listopadzie ub. roku do rejestru dołączyła również RDOŚ w Łodzi.

Przykład dla pozostałych urzędów

Również wpisana właśnie do rejestru RDOŚ w Bydgoszczy działa zgodnie ze swoją misją. Postawiła sobie za cel sprawne, skuteczne, transparentne i etyczne wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i poprawę jego stanu, a także zachowanie dziedzictwa przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Bydgoszczy Włodzimierz Ciepły jest przekonany, że jego pracownicy realnie przyczyniają się do zachowania wartości przyrodniczych oraz poprawy stanu środowiska w regionie. - Liczymy, że za naszym przykładem inne instytucje i przedsiębiorstwa z Kujaw i Pomorza będą chciały dołączyć do grona organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS – wyraża nadzieję.

Wdrożenie sytemu EMAS jest wynikiem realizacji przez obie regionalne dyrekcje projektu systemowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EMAS jest obecnie jedynym systemem zarządzania środowiskowego z publicznie dostępnym rejestrem wpisanych do niego organizacji oraz prowadzonym przez administrację publiczną.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Robocza wersja zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską przekazana do UNESCO (25 marca 2024)PSE: Grzegorz Onichimowski nowym prezesem zarządu (01 marca 2024)Krzysztof Bolesta sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (05 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony