Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.09.2022 30 września 2022

Działasz na rzecz adaptacji do zmian klimatu? Do zdobycia 30 tys. zł

   Powrót       01 marca 2016       Ryzyko środowiskowe   

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza instytucje z województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego do udziału w konkursie grantowym "Razem dla klimatu".

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, lasów państwowych i innych – wystarczy, że są zainteresowane działalnością na rzecz ekologii i adaptacji do zmian klimatu.

Zgłaszane do konkursu projekty mogą obejmować działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, konkursy, warsztaty, quizy, gry terenowe itp.), ale też inwestycyjne z elementem edukacyjno-informacyjnym. W drugim przypadku jednak muszą być przeprowadzane na terenach ogólnodostępnych, niebędących własnością prywatną.

W konkursie przewidziano sześć kategorii tematycznych:

  • woda i gleby - adaptacja do zmian klimatu, w tym zagospodarowanie wód opadowych, mała retencja z uwzględnieniem uwarunkowań przepisów UE (w tym ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej); przykład takich działań to sadzenie drzew na obszarach narażonych na krótkotrwałe powodzie i erozję gleb czy też obniżenie trawników w stosunku do ulic i chodników
  • rolnictwo i leśnictwo - dostosowanie gospodarowania, w tym produkcji rolnej i gospodarki leśnej do zmian klimatu, np. zdalny system przesyłania informacji na temat szkodników i chorób na plantacjach roślin uprawnych na danym terenie
  • gospodarka - ochrona przed skutkami zmian klimatu - infrastruktura, transport, budownictwo; przykładem może być pomiar emisji gazów cieplarnianych przez dany obiekt
  • plany adaptacji do zmian klimatu - kompleksowe plany adaptacji do zmian klimatu, jak np. projekt Adaptcity
  • inne - łączące kilka działań z różnych tematów i wykraczające poza w.w. zagadnienia.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej konkursu.

W ramach projektu można otrzymać dotacje od 5 do 30 tys. zł. Nabór do konkursu rozpoczyna się 19 marca i potrwa do 2 kwietnia 2016 r. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wycieki z gazociagów Nord Stream a klimat. Komentarze ekspertów (30 września 2022)Przedsiębiorstwa wod-kan w grupie podmiotów wrażliwych? Jest wniosek w tej sprawie (28 września 2022)W biopaliwach nowe otwarcie? (27 września 2022) Granty dla młodych innowatorów sektora OZE w ramach programu Science ONDE Flow Innovation Academy (26 września 2022)Wsparcie dla zwiększenia udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych na rynku gazu (23 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony