Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.05.2021 12 maja 2021

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych

   Powrót       13 października 2015       Ryzyko   

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych. Ta inicjatywa ma zachęcać rządy i społeczeństwa do przeciwdziałania klęskom naturalnym i minimalizowania ich skutków.

Klęski naturalne, takie jak: powodzie, susze, huragany itp., występują w ostatnim czasie z coraz większą częstotliwością. Przyczyną nasilenia tego typu zjawisk są m.in. zmiany klimatu. Konieczne jest zatem podjęcie działań adaptacyjnych, które obok ograniczenia strat, mogą również stymulować wzrost innowacyjności gospodarki oraz pozytywnie wpływać na stan środowiska i jakość życia ludzi.

O tym, jak przygotować się na zmiany klimatu w Polsce, mówi Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)(1), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 2013 roku. Działania adaptacyjne zawarte w dokumencie obejmują zarówno przedsięwzięcia techniczne, np. budowę niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, jak i zmiany regulacji prawnych, np. w systemie planowania przestrzennego ograniczające możliwość zabudowy terenów zagrożonych powodziami.

Realizacją wskazań SPA 2020 jest m.in. projekt dotyczący adaptacji największych polskich miast do zmian klimatu. Jego celem jest stworzenie planów adaptacyjnych zawierających propozycje rozwiązań zwiększających odporność na zmiany klimatu. Dla włodarzy mniejszych miast, które nie biorą udziału w tym projekcie, Ministerstwo Środowiska opracowało Podręcznik adaptacji dla miast. Zawiera on wytyczne do przygotowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dostosowanych do lokalnych uwarunkowań i potrzeb(2).

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku w celu zwrócenia uwagi na potrzebę zapobiegania klęskom żywiołowym i łagodzenia ich katastrofalnych skutków oraz właściwego, międzynarodowego przygotowywania do ich odpierania.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Przypisy

1/ Pełna treść "Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020"
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1425-Strategiczny-plan-adaptacji-zmiany-klimatu-do-roku-2020.pdf
2/ Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem adaptacji dla miast
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1425-podrecznik-adaptacji-dla-miast.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co mówią dane o fotowoltaicznym boomie? (10 maja 2021)Rekrutacja do II edycji Climate Leadership zamknięta. Uczestnicy rozpoczęli pracę indywidualną nad projektami (07 maja 2021)ROP w wykazie prac legislacyjnych RM (04 maja 2021)Światowa Unia Ochrony Przyrody: ochrona środowiska redukuje ryzyko konfliktów zbrojnych (29 kwietnia 2021)Kongres PORT PC 2021 „Pompy ciepła na fali renowacji” w czerwcu (29 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony