Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

EKO Technologie dla przedsiębiorstw XXI wieku

Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna to słowa klucze definiujące współczesne przedsiębiorstwo XXI wieku. Działania firmy nie są już oceniane tylko przez pryzmat zysków i strat, lecz również przez wkład w ochronę środowiska i dobro wspólne.

   Powrót       20 października 2023       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Inwestycje w nowoczesne technologie, to odpowiedź na rosnące wymagania społeczne i ekologiczne, ale także sposób na konkurencyjność, optymalizację procesów i tworzenie wartości dodanej w biznesie.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

Przedstawiamy technologie będące osiągnięciem polskich firm, które zostały wyróżnione i są wspierane w ramach programu „GreeenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii”. Inicjatywa ta promuje i wspomaga rozwój innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, które stanowią odpowiedź na współczesne wyzwania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Dzięki wsparciu programu GreeenEvo polskie technologie mają szansę na sukces nie tylko na rodzimym rynku, ale również za granicą, promując Polskę jako lidera w dziedzinie zielonych innowacji. Więcej informacji o programie oraz możliwościach współpracy można znaleźć na oficjalnej stronie GreeenEvo.

Sultech — od odpadów niebezpiecznych do ekologicznych rozwiązań budowlanych

Firma Marbet Wil prezentuje technologię Sultech, która przekształca odpady niebezpieczne w użyteczne i bezpieczne produkty, wpisując się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. To innowacyjne podejście charakteryzuje się 100% recyklingiem oraz niską emisją CO2, a przy tym nie wykorzystuje wody, cementu ani innych substancji chemicznych.

Zoptymalizowane rozwiązania techniczne i technologiczne

Firma Marbet Wil wdrożyła autorskie, opatentowane rozwiązania techniczne i technologiczne, które umożliwiają odzysk odpadów niebezpiecznych poprzez ich stabilizację za pomocą polimeru siarki Sulstar i przekształcenie ich w produkty przeznaczone dla budownictwa kolejowego, drogowego i hydrotechnicznego. Technologia Sultech stanowi odpowiedź na problem odpadów stałych takich jak pyły, popioły, piaski czy żużle, eliminując konieczność ich deponowania na składowiskach.

Odzyskajmy koszty i tereny zielone

Technologia Sultech eliminuje koszty i problemy związane z przechowywaniem odpadów niebezpiecznych i uwalania tereny zarezerwowane wcześniej pod składowiska tego typu. Dzięki niej odpady przekształcane są w bezpieczne i użyteczne wyroby, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na korozję wywołaną kwasami, ściekami, wodą morską czy solanką.

Ekologia i ekonomia idą w parze

Korzyści płynące z technologii Sultech są wielowymiarowe. Najważniejsze to eliminacja kosztów składowania odpadów, uwolnienie cennych terenów oraz przekształcenie odpadów w wartościowe materiały budowlane. Otrzymany na bazie tych ostatnich termoplastyczny kompozyt Sultech może znaleźć zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym, drogowym i kolejowym, w postaci odwodnień, umocnień brzegowych, krawężników, barier drogowych, płyt drogowych i wielu innych elementów.

Ekologicznie i praktycznie

Technologia Sultech naprawdę odpowiada na wyzwania związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska, bo jest nie tylko efektywna, ale też przyjazna dla środowiska, przyczyniając się do obniżenia emisji CO2. To rozwiązanie, które łączy innowacyjność z praktycznym zastosowaniem i przekształca problem w szansę na bardziej zrównoważoną przyszłość.

Podsumowanie

Technologia Sultech opracowana przez firmę Marbet Wil stanowi kolejny krok w kierunku zrównoważonej gospodarki odpadami, skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw poszukujących ekologicznych rozwiązań. Wspierając ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, Sultech przekształca problem odpadów niebezpiecznych w wartościowe produkty budowlane, jednocześnie przyczyniając się do redukcji kosztów i odzysku terenów. Taka innowacyjność podkreśla, jak technologie eko stają się nie tylko odpowiedzią na współczesne wyzwania ekologiczne, ale też praktycznym narzędziem dla przedsiębiorstw dążących do zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne zarządzanie magazynowaniem cieczy — 2AK TankControl od Petroster-Serwis

2AK TankControl to zaawansowany system stworzony przez firmę Petroster-Serwis, który dzięki wykorzystaniu sieci czujników cieczy i pary umożliwia skuteczną kontrolę magazynowania i przesyłu cieczy niebezpiecznych i wybuchowych, takich jak paliwa czy alkohole. System ten dostarcza działom ochrony środowiska i utrzymania ruchu precyzyjne narzędzie do monitorowania i zabezpieczenia tych substancji. Przedsiębiorcy otrzymują nie tylko możliwość odczytywania danych z systemów kontrolnych, ale również ich zapis oraz generowanie raportów.

Zaawansowana technologia monitoringu

2AK TankControl korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym bezprzewodowej transmisji danych, co eliminuje potrzebę stosowania kabli i pozwala na elastyczne dostosowywanie systemu do różnorodnych uwarunkowań środowiskowych. Do informacji gromadzonych w chmurze można dostać się zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej. System ten jest też kompatybilny z czujnikami bezprzewodowymi, mierzącymi m.in. temperaturę, wilgotność czy ciśnienie, przez co dostarcza kompletny obraz sytuacji dla danej lokalizacji.

Kluczowe zalety systemu

Niewątpliwie jednym z największych atutów 2AK TankControl jest intuicyjność i prostota odczytu danych o ilości cieczy w zbiornikach. Inne korzyści to zdalna praca w technologii chmurowej, łatwa obsługa czujników za pomocą przeglądarki internetowej, czy zarządzanie bezpieczeństwem przeciwwybuchowym. Co więcej, dzięki niemu możliwe jest ograniczenie emisji szkodliwych par do atmosfery oraz przeprowadzanie analiz danych dotyczących bezpieczeństwa instalacji, co jest niezwykle ważne w kontekście dbałości o środowisko naturalne.

Międzynarodowe zastosowanie 2AK TankControl

System 2AK TankControl cieszy się międzynarodowym uznaniem i jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa z różnych sektorów – od przemysłowego, poprzez paliwowy, aż po spożywczy. Jego niezawodność doceniło już wiele krajów europejskich i afrykańskich. Potwierdza to uniwersalność rozwiązania oraz jego skuteczność w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w procesie magazynowania cieczy.

Podsumowanie

Technologie, które zapewniają zarówno bezpieczeństwo jak i dbałość o środowisko, stają się kluczowym elementem nowoczesnego przemysłu. 2AK TankControl od firmy Petroster-Serwis udowadnia, że można skutecznie łączyć innowacyjność z odpowiedzialnością za środowisko, dostarczając tym samym narzędzie niezastąpione w dzisiejszych realiach przemysłowych.

Energia z odpadów na miarę XXI wieku

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska są dzisiaj priorytetem dla wielu branż. Firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp. K. prezentuje innowacyjną technologię termicznego przekształcania odpadów medycznych, przemysłowych, weterynaryjnych i niebezpiecznych opartą na piecu obrotowym z komorą dopalania połączonym z kotłami odzyskowymi i układem oczyszczania spalin.

Proces termicznego przekształcania odpadów

Proces rozpoczyna się w piecu obrotowym, znanym również jako komora zgazowania, gdzie następuje spalanie odpadów i ich rozpad na produkty stałe i gazowe. Gaz powstający w komorze zgazowania przechodzi następnie do komory dopalania, zwanej również termoreaktorem.

Jak to działa?

Technologia składa się z kilku kluczowych elementów, w tym instalacji do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady, systemu załadunkowego, komory zgazowania, komory dopalania z kominem awaryjnym, układu do odbioru i transportu żużli i popiołów, kotłów odzyskujących, systemu uzdatniania wody, systemu dozowania środków chemicznych do korekty wody zasilającej, układu pomp zasilających kocioł odzysknicowy, układu nawilżania spalin i chłodzenia spalin, systemu dozowania sorbentu, układu oczyszczania spalin za pomocą filtra workowego z układem odbioru pyłu, wentylatora wyciągowego, komina wylotowego, systemu monitoringu ciągłego, stanowiska pomiarowego z króćcami na kominie oraz centralnego systemu sterowania procesem. Wynikiem tego skomplikowanego procesu jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej.

Korzyści technologii

Instalacja termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii cieplnej lub elektrycznej wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które spełniają wysokie standardy emisyjne. Nie tylko unieszkodliwia odpady, lecz także je redukuje. Co więcej, wyprodukowaną energię można wykorzystać do potrzeb własnych zakładów, a jej nadwyżki sprzedać. Technologia spełnia wymagania najlepszych dostępnych technik BAT zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Kto może skorzystać z tej technologii?

Instalacje tego typu znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie priorytetem jest zarówno gospodarka odpadami, jak i wykorzystanie wyprodukowanej energii cieplnej lub elektrycznej. Szerokie spektrum potencjalnych odbiorców obejmuje m.in. przemysł, gminy, szpitale czy miejsca wytwarzania odpadów niebezpiecznych.

Sukcesy wdrożenia — kilka przypadków

Jednym z pionierów w tej dziedzinie jest PPM PROMONT, który do tej pory zrealizował 11 kompletnych instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Kilka przykładów wdrożeń to:

● 2019, Saba Sp. z o.o. – Płock: Instalacja do przekształcania odpadów medycznych z odzyskiem energii cieplnej o wydajności 1000 kg/h.

● 2019, Farmutil HS SA – Śmiłowo: Instalacja do przekształcania odpadów medycznych i zwierzęcych o wydajności 3500 kg/h.

● 2016, Promarol-Plus Sp. z o.o. – Ciepielówek: Instalacja o wydajności 1250 kg/h.

● 2015, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka – Bydgoszcz: Instalacja o wydajności 400 kg/h.

Podsumowanie

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i jednocześnie wzrastającego zagrożenia odpadami technologie oferowane przez firmę Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp. K. stanowią ważny krok w kierunku skutecznego zarządzania odpadami. Zaawansowana technologia termicznego przekształcania nie tylko skutecznie unieszkodliwia odpady, ale wykorzystuje je z powodzeniem jako źródło energii cieplnej. Proces zgazowania w piecu obrotowym, połączony z efektywnym odzyskiem energii w kotłach odzyskniczych, jest zarówno ekonomicznie opłacalny, jak i ekologicznie zrównoważony. Z licznych wdrożeń na terenie Polski wynika, że technologia ta nie tylko spełnia rygorystyczne standardy emisyjne i technologiczne, ale także przyczynia się do zrównoważonej gospodarki odpadami w różnych sektorach, od przemysłu po opiekę zdrowotną.

Kompaktowe Bioreaktory Trójfazowe — przyszłość ekologicznych rozwiązań przemysłowych

Technologia KBT opracowana przez firmę Ekoinwentyka sp. z o.o. to nowoczesne podejście do problemu zanieczyszczeń powietrza w sektorze przemysłowym. Jej główną zaletą jest wykorzystanie naturalnych procesów biodegradacji, które zachodzą w przyrodzie przy udziale mikroorganizmów, przez co gwarantuje to wysoką efektywność ekologiczną i daje wymierne korzyści ekonomiczne – w porównaniu z wieloma dostępnymi na rynku technologiami, KBT oferuje znacznie niższe koszty eksploatacyjne.

Atuty prowadzenia procesu w warunkach optymalnych

Kluczem do sukcesu jest proces utrzymany w temperaturze zaledwie 30°C. Dzięki temu, zużycie energii jest minimalne, a koszty operacyjne utrzymują się na niskim poziomie. Co więcej, technologia nie wymaga stosowania kosztownych katalizatorów, a sama instalacja charakteryzuje się niską awaryjnością i jest w pełni zautomatyzowana, co znacznie obniża koszty związane z obsługą.

W trosce o czystość powietrza

Technologia KBT skutecznie oczyszcza powietrze wydostające się z hal produkcyjnych, komór lakierniczych czy kominów wentylacyjnych, spełniając rygorystyczne wymogi przepisów Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska i w znaczny sposób redukując emisję Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów. Dla przedsiębiorców oznacza to niższe opłaty emisyjne i eliminację ryzyka ponoszenia kar za ich przekroczenie.

Automatyzacja na najwyższym poziomie

Wysoki stopień automatyzacji oraz możliwość monitoringu on-line w znacznym stopniu ogranicza potrzebę zatrudniania dodatkowych pracowników, dając również pewność, proces przebiega prawidłowo i efektywnie, co przekłada się na jakość usług i zadowolenie klienta.

Wysoka jakość i trwałość

Technologia KBT to też gwarancja długiego okresu eksploatacji urządzeń, szacowanego na 20 lat, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz optymalnych warunków pracy instalacji, w tym odnawialnej flory bakteryjnej.

Ekologia i ochrona środowiska przede wszystkim

Głównym celem wdrożenia technologii KBT jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko. W dobie globalnych wyzwań klimatycznych troska o ekologię i odpowiedzialność za naszą planetę stają się priorytetem. Technologia KBT odpowiada na te wyzwania, gwarantując czystość ekologiczną prowadzonych procesów oraz eliminację drugorzędnych zanieczyszczeń.

Podsumowanie

Współczesny świat biznesu stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami, z których jednym z najważniejszych jest odpowiedzialność za środowisko. Jak pokazuje technologia Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych firmy Ekoinwentyka sp. z o.o., możliwe jest połączenie innowacyjnych rozwiązań przemysłowych z dbałością o ekologię. Dzięki niej przedsiębiorstwa przyczyniają się do zachowania zdrowia naszej planety jednocześnie, odnosząc korzyści ekonomiczne wynikające z niższych kosztów eksploatacyjnych i zgodności z regulacjami środowiskowymi. Inwestycje technologie eko to dla firm krok w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Innowacyjna technologia w walce z wtórnym pyleniem

Jednym z największych wyzwań współczesnego przemysłu jest problem wtórnego pylenia substancji lotnych na składowiskach. Firma PPHU AGATA Jacek Jagiełło przedstawiła innowacyjne rozwiązanie tego problemu — technologię celluguard.

Celluguard — jak to działa?

Technologia celluguard polega na hydrodynamicznym pokryciu powierzchni pylących elastyczną, zbrojoną i płynną powłoką. W przeciwieństwie do metod tradycyjnych (pokrywanie wodą czy masami bitumicznymi) eko-zbrojenie jest bardziej trwałe i aktywnie reaguje na zmiany pogodowe. Taką powłokę można stosować nawet na pochyłych powierzchniach skarp czy nasypów.

Kluczowe korzyści celluguard

Technologia celluguard daje wiele korzyści, ponieważ gwarantuje najwyższą skuteczność zabezpieczenia dzięki eko-zbrojeniu i długim terminom przydatności, od jednego aż do dwunastu miesięcy. Jako rozwiązanie w pełni biodegradowalne, technologia jest przyjazna dla środowiska, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości powietrza w okolicach składowisk i ograniczenia nieprzyjemnych zapachów. Celluguard chroni też gleby przed erozją wodną i wietrzną. Prosta i jednorazowa aplikacja technologii sprawia, że jest ona też ekonomiczna, obniżając zużycie wody i koszty eksploatacji.

Kto już korzysta z celluguard?

Technologia celluguard zyskała uznanie i zaufanie wielu czołowych przedsiębiorstw w Polsce. Jest stosowana m.in. na składowisku odpadów poflotacyjnych KGHM Polska Miedź S.A., w elektrociepłowniach ENEA, w Fabryce Opon Michelin, a także w kopalniach TAURON Wydobycie czy w Lafarge. Technologia znalazła również zastosowanie w wielu morskich portach rozładunkowych.

Podsumowanie

W obliczu rosnących wyzwań przemysłowych dotyczących jakości powietrza i dbałości o środowisko, innowacyjne rozwiązania, takie jak technologia celluguard, stają się kluczem do zrównoważonego rozwoju. Celluguard udowadnia, że odpowiedzialność ekologiczna może iść w parze z przemysłową wydajnością. Szerokie zastosowanie tej technologii w czołowych przedsiębiorstwach w Polsce pokazuje, że jest to rozwiązanie nie tylko innowacyjne, ale przede wszystkim sprawdzone. Firma PPHU AGATA przez wdrożenie celluguard przyczynia się do tworzenia zdrowszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla przemysłu.

Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za jego treści odpowiada wyłącznie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Parlament przyjmuje nowe przepisy o odbudowie zasobów przyrodniczych (28 lutego 2024)Planowanie przestrzenne: know-how od ekspertów MRiT (27 lutego 2024)Certyfikacja CO2 coraz bliżej. Wstępne porozumienie unijnych instytucji (26 lutego 2024)Warstwa PZRP w nowej odsłonie wtyczyki QGIS Wód Polskich (26 lutego 2024)Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony