Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Edukacja ekologiczna z dofinansowaniem

   Powrót       11 maja 2015       Zrównoważony rozwój   

Od dziś można składać wnioski na przedsięwzięcia podnoszące świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw prośrodowiskowych. Dofinansowanie projektów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Konkurs NFOŚiGW ma na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie zachowań proekologicznych poprzez realizację projektów edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych.

Przez miesiąc, od 11 maja do 12 czerwca 2015 r., można składać wnioski z propozycjami przedsięwzięć edukacyjnych w 8 kategoriach tematycznych(1):

  • przeciwdziałanie „niskiej emisji”;
  • woda i jej zasoby w Polsce;
  • ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu;
  • technologie dla ochrony środowiska - edukacyjne centra technologii środowiskowych;
  • adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom;
  • postępowanie z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji przez ostatnich właścicieli;
  • niskoemisyjny rozwój Polski;
  • przyroda, gospodarka, człowiek - programy telewizyjne podnoszące wiedzę w zakresie dziedzictwa przyrodniczego Polski i racjonalnego gospodarowania zasobami oraz nowoczesnych technologii służących ochronie środowiska.

Z dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki mogą skorzystać osoby prawne, jednostki organizacyjne z osobowością lub zdolnością prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W ramach konkursu Narodowy Fundusz przeznaczył 24 mln zł, w tym 20 mln zł na dotacje i 4 mln zł na pożyczki.

Więcej informacji o konkursie na stronie NFOŚiGW(2).

Ministerstwo Środowiska

Przypisy

1/ Szczegółowy opis kategorii:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/847-nabor-dotacje-edukacja-ekologiczna.pdf
2/ Więcej informacji o naborze:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/i-konkurs-2015/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany w rozporządzeniu GBER będą sprzyjać zielonej transformacji (22 marca 2023)Net-Zero Industry Act zapewni technologiczne zaplecze dla transformacji energetycznej (17 marca 2023)Nie ma zielonej transformacji? Nie ma kredytu! Ten mechanizm już działa (15 marca 2023)Powstaje katalog dobrych praktyk hotelarskich (14 marca 2023)Od dziesięciu lat program Eco-Miasto promuje ekologiczne rozwiązania (06 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony