Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.07.2021 31 lipca 2021

EkoSfera – eksperckie debaty online już w przyszłym tygodniu

   Powrót       06 listopada 2020       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Konferencja EkoSfera to dziesięć wyjątkowych debat o zróżnicowanej tematyce począwszy od transformacji energetycznej, adaptacji do zmian klimatu po elektromobilność, OZE na rozszerzonej odpowiedzialności producentów i gospodarce obiegu zamkniętego skończywszy.

EkoSfera – wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku ze względu na przełożenie targów konferencja odbywać się będzie się w formule on-line w dniach 9-10 listopada.

EkoSfera to konferencja, podczas której odbędzie się cykl eksperckich debat dotyczących tematów bliskich resortowi klimatu i środowiska. Jestem przekonany, że dyskusje, które 9 i 10 listopada będziecie mogli Państwo śledzić online, zrealizują swój cel i przybliżą pełne spektrum wyzwań, z którymi aktualnie się mierzymy oraz szans, jakich upatrujemy w danych kierunkach rozwojowych i innowacyjnych technologiach – zauważa Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Podczas dwudniowej konferencji poruszane będą tematy dotyczące sprawiedliwej transformacji energetycznej w kontekście ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu. Istotnymi zagadnieniami będzie adaptacja do zmian klimatu i zwiększenie odporności miast na wyzwania klimatyczne, a także rozszerzona odpowiedzialność producentów. Uczestnicy konferencji zastanowią się nad rolą Climate Change Office – nowego zawodu, który zaczyna funkcjonować w sferze biznesu. Postarają się również odpowiedzieć na pytanie: czy bez energetyki jądrowej można uratować planetę. Drugiego dnia konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące odnawialnych źródeł energii, offshore, elektromobilności i gospodarki obiegu zamkniętego.

Podczas dwudniowego wydarzenia odbędzie się także prezentacja laureatów konkursów: „Produkt w obiegu”, „GreenEvo” oraz „Miasto z Klimatem” i „Dom z Klimatem”.

Kluczowe wyzwania

W jaki sposób sprawić, aby polska transformacja była sprawiedliwa i innowacyjna? Czy ciepłownictwo może być elementem systemu energetycznego? Jak budować lokalne bezpieczeństwo energetyczne? Jak skutecznie osiągnąć założone ambicje „Zielonego Ładu”? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy debaty inaugurującej EkoSferę.

Każde miasto mierzy się ze specyficznymi dla swojej struktury i uwarunkowań zagrożeniami klimatycznymi. W szczególny sposób skutki zmian klimatu widoczne są na obszarach zurbanizowanych, gdzie charakter i intensywność zabudowy zwiększają zagrożenia klimatyczne lub powodują nowe zjawiska specyficzne dla miast. Podczas panelu „Miasto z klimatem – adaptacja do zmian klimatu i zwiększenie odporności miast na wyzwania klimatyczne” poruszone zostaną kwestiezwiększenia odporności miast na wyzwania klimatyczne.

Panel „Climate Change Officer - zawód/kompetencje przyszłości” będzie dotyczył nowego zawodu, który zaczyna funkcjonować w sferze biznesu – eksperta od spraw klimatu działającego albo samodzielnie albo w ramach stanowiska związanego ze zrównoważonym rozwojem. Dyskusja będzie dotyczyła odpowiedzialności klimatycznej firm i działań podejmowanych w tym zakresie.

Zadaniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest odpowiednie przydzielenie odpowiedzialności za odpady opakowaniowe i zwiększenie ich przydatność do recyklingu. Czy potrzebny jest regulator? Za co powinni płacić producenci? Jak zachęcić do ekoprojektowania? Odpowiadać na te pytania będą uczestnicy debaty „Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów”.

Energetyka jądrowa to radykalne obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. Przykłady dużych, uprzemysłowionych i wysokorozwiniętych państw i regionów dowodzą, że energetyka jądrowa przyczynia się do skutecznej dekarbonizacji elektroenergetyki. Nad rolą polskiej energetyki jądrowej zastanowią się prelegenci debaty „Czy bez energetyki jądrowej można uratować planetę?”.

Istotne kierunki

Uczestnicy panelu „Energetyczna rewolucja offshore na Morzu Bałtyckim jako element polityki klimatycznej UE” będą rozmawiać na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w kontekście zapowiadanej strategii UE dotyczącej morskiej energii odnawialnej.

Nad szansami i wyzwaniami dla polskiego rynku elektromobilności zastanowią się prelegenci debaty „Transformacja elektryczna i wodorowa - kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego i nie tylko”. Panel dotyczył będzie realizowanych oraz planowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce, w tym planowanych do wydatkowania na ich realizację środków w latach 2020 – 2030.

Panel „GreenEvo – zielone światło dla technologii” to jedno z licznych działań w projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Projekt ma na celu budowanie potencjału polskich technologii środowiskowych, w tym także wsparcie transferu zagranicznego tych rozwiązań. Zaproszeni goście, przedstawiciele administracji publicznej, biznesu i świata nauki, wypowiedzą się na temat zielonych technologii, ich roli w polityce klimatycznej, możliwości oraz perspektyw dla ich rozwoju.

Podczas panelu poświęconego odnawialnym źródłom energii poruszone zostaną kwestie planowanych ofert finansowych, finansowania inwestycji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, MŚP, roli edukacji w zwiększaniu świadomości społecznej, a także zmian zapotrzebowania na energię i zmian profilu jej zużywania.

Podczas panelu „Systemowe wdrażanie modeli GOZ – Jak zwiększyć odzysk i ponowne wykorzystanie surowców w Polsce?” omówiona zostanie m.in. obecna sytuacja ponownego wykorzystania surowców oraz etap rozwoju GOZ w Polsce. Uczestnicy debaty zastanowią się nad potrzebą zmian systemowych umożliwiających rozwój modeli GOZ w Polsce prowadzących do efektywniejszego wykorzystania surowców.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Transmisja odbędzie się równolegle na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na Facebooku Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Facebooku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na www.poleco.pl

Konferencja EkoSfera sfinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: MTP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Poleco, Eco-Trends i GreenPower przełożone na październik 2021 r. (19 października 2020)Laureaci zakwalifikowani do II etapu IV edycji Konkursu „Produkt w Obiegu” (07 października 2020)Rusza czwarta edycja konkursu PRODUKT W OBIEGU (01 września 2020)POLECO z rozbudowaną ofertą OZE (17 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony