Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Piętnastolecie Polskiej Izby Ekologii

   Powrót       12 listopada 2014       Zrównoważony rozwój   

Polska Izba Ekologii, zrzeszająca 117 polskich podmiotów gospodarczych, obchodzi w tym roku jubileusz piętnastolecia. Uroczysta gala, która odbyła się w Katowicach, została połączona z przedstawieniem laureatów Konkursu „Ekolaury”.

Ten ogólnopolski konkurs PIE organizuje od 2002 r., nagradzając najbardziej skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i samorządy.

Laureatom tegorocznej edycji wręczono aż 17 Ekolaurów i 7 Wyróżnień w dziewięciu kategoriach.

 

Lista Laureatów i Wyróżnionych w 13-edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”

Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Wyróżnienie dla:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o.
Nazwa przedsięwzięcia : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno-Odrzańskie – etap I”.

EKOLAURY dla:

1. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Nazwa przedsięwzięcia: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

2. Gmina Mogielnica 

Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”.

 

Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI

Wyróżnienie dla:

KGHM METRACO S.A. 

Nazwa przedsięwzięcia: „Produkcja kruszyw KGHM Metraco” jako przykład efektywnego zagospodarowania odpadów przemysłowych z hut”.

EKOLAURY dla:

1. Katowicki Holding Węglowy S.A. 

Nazwa przedsięwzięcia : „Rekultywacja, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych działalnością górniczą w kopalniach KHW S.A. wraz z zabudową i uruchomieniem linii technologicznej przeróbki skały płonnej na kruszywa certyfikowane w KWK „Wujek””.

2. SITA Starol Sp. z o.o. 

Nazwa przedsięwzięcia: „Instalacja BIO-COM do biologicznego przetwarzania odpadów w bioreaktorach foliowych”.

 

Kategoria: OCHRONA POWIETRZA

Wyróżnienie dla:

Polski Koks S.A. 

Nazwa przedsięwzięcia: „Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych”.

EKOLAURY dla:

1. Kompania Węglowa S.A. 

Nazwa przedsięwzięcia : „Działania Kompanii Węglowej S.A. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych”
.

2. TAURON Ciepło Sp. z o.o. 

Nazwa przedsięwzięcia : „Przebudowa kotła fluidalnego bloku BC 35 wraz z budową instalacji podawania biomasy”.

 

Kategoria:  EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

Wyróżnienie dla:

TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.

Nazwa przedsięwzięcia: KRS AUTINA ECO 18 kW – ekologiczny stalowy kocioł grzewczy wysokiej klasy energetycznej według najnowszej normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie emisji spalin i bezpieczeństwa użytkowania.

EKOLAURY dla:

1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork 

Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa przechowalni i modernizacja istniejącego budynku wyłuszczarni nasion w Lasowicach Małych”
.

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła 

Nazwa przedsięwzięcia: „Kocioł zgazowujący drewno DEFRO HG”.

 

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wyróżnienie dla:

Dress for Success Poland – Strój dla Sukcesu 

Nazwa przedsięwzięcia:  „Spotkania, warsztaty i publikacje ekologiczne skierowane do kobiet – beneficjentek i wolontariuszy Dress for Success Poland”.

EKOLAURY dla:

1. Urząd Miasta Bydgoszczy 

Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy”.

2. Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A.

Nazwa przedsięwzięcia: Publiczne Kampanie Edukacyjne „W Trosce o Naturę”
.

 

Kategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

EKOLAUR dla:

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Nazwa przedsięwzięcia : „Kompleksowa termomodernizacja, likwidacja płyt azbestowo-cementowych typu „acekol” z elewacji oraz modernizacja infrastruktury c.o. w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

 

Kategoria: OCHRONA PRZYRODY

Wyróżnienia dla:

1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie 

Nazwa przedsięwzięcia : „Budowa zbiornika retencyjnego Regolowiec w leśnictwie Haraszowskie”
.

2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew 


Nazwa przedsięwzięcia : „Tradycyjne bartnictwo w Lasach Parczewskich”.

EKOLAUR dla:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu 

Nazwa przedsięwzięcia : „Restytucja jesiotra ostronosego”
.

 

Kategoria: GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

EKOLAUR dla:

Gmina Gorzyce 
Nazwa przedsięwzięcia : „Zielona i przyjazna Gmina Gorzyce”
.

 

Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

EKOLAURY dla:

1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

Nazwa przedsięwzięcia: „Działania na rzecz nowoczesnej ochrony środowiska – badania Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) katalizatorem nowoczesnego zarządzania ochroną środowiska”.

2. HALDEX S.A. 

Nazwa przedsięwzięcia : „55 lat działalności Haldex S.A. na rzecz ochrony środowiska”.

3. PTTK Zarząd Główny 

Nazwa przedsięwzięcia: „Całokształt działalności podejmowanej przez PTTK na rzecz ochrony środowiska”.

4. Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. 

Nazwa przedsięwzięcia: „Proekologiczna działalność ZEC SA w ostatnich latach”.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony