Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.05.2021 10 maja 2021

Emisje z transportu nie przestają rosnąć

Emisje GHG związane z transportem wzrosły od 1990 r. aż o 19,4 proc. By odwrócić ten trend, potrzeba rozwiązań technologicznych i infrastrukturalnych, ale także zachęt do korzystania ze zrównoważonych środków transportu – stwierdzono w raporcie EEA.

   Powrót       30 grudnia 2015       Transport   
Nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska "TERM 2015: Ocena 15 lat integracji transportu i polityki ochrony środowiska" analizuje ewolucję sektora transportu (towarowego i pasażerskiego) i jego wpływu na środowisko od 2000 r.

Sektor transportu wpływa na środowisko na różne sposoby. Powoduje nie tylko emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, ale także jest głównym źródłem hałasu w środowisku; prowadzi też do fragmentacji siedlisk.

Unia Europejska poprzez swoją politykę doprowadziła do znaczących ulepszeń w kwestii oddziaływania transportu na środowisko - na przykład samochody osobowe i dostawcze sprzedawane w Europie zużywają coraz mniej paliwa na kilometr, emitując przy tym mniej dwutlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza. Z drugiej jednak strony coraz większa liczba Europejczyków kupuje samochody, przemierza nimi większe niż kiedyś dystanse, a także kupuje towary importowane z różnych zakątków świata.

Niechlubny sektor gospodarki

Z danych zawartych w raporcie wynika, że emisje gazów cieplarnianych związane z transportem wzrosły o 19,4 proc. od roku 1990. Jest to jedyny spośród liczących się Europie sektorów gospodarczych, z którego emisje GHG wzrosływ tym okresie.

W 2013 r. emisje z transportu były równe prawie jednej czwartej całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE (jednej piątej z wyłączeniem lotnictwa międzynarodowego i transportu morskiego). Transport lotniczy jest najszybciej rozwijającym się rodzajem transportu pasażerskiego.

Pomimo polityki unijnej mającej na celu zachęcanie do korzystania z przyjaznych środowisku środków transportu, dominującym sposobem przemieszczania się pozostaje transport samochodowy. Emisje z samochodów osobowych stanowiły 45 proc. emisji z sektora transportowego, a z ciężarowych – kolejne 20 proc.

Zachęty finansowe wpłynęły na popularność diesli

W wyniku wprowadzenia przez Unię uregulowań prawnych, związane z transportem emisje trzech najważniejszych zanieczyszczeń powietrza: SOx, NOx i pyłów zmniejszyły się w okresie od 2000 do 2013 roku. Niemniej w raporcie wspomniano, że zwłaszcza poziomy emisji NOx z samochodów osobowych typu diesel, a także emisji CO2 różnią się, jeśli chodzi o wyniki „oficjalne” i te rejestrowane podczas normalnej eksploatacji pojazdów.

W okresie od 2000 do 2013 r. udział oleju napędowego w energii zużywanej przez transport drogowy znacząco wzrósł. Powodem były zachęty finansowe ze strony wielu rządów europejskich do korzystania z napędu Diesla. Liczba pojazdów elektrycznych wzrosła, ale dalej stanowi minimalny odsetek (0,07 proc.) całkowitej floty samochodów osobowych.

Hałas drogowy, tak w miastach, jak i poza nimi, jest nadal najważniejszym źródłem hałasu w środowisku na terenie Unii Europejskiej. Na hałas przekraczający 55 dB Lden(1) było potencjalnie narażonych w 2012 r. około 125 milionów osób.

Jak stwierdzono w raporcie, ​gruntowna dekarbonizacja sektora transportu wymaga nie tylko rozwiązań technologicznych (np. zwiększanie efektywności energetycznej, inteligentne systemy transportowe), ale także polityk (w tym cenowych) stymulujących zmiany postaw (m.in. w kierunku wybierania zrównoważonych środków transportu). Konieczne będą także inwestycje infrastrukturalne - tu Unię Europejską czekają wyzwania dotyczące choćby rozwoju transportu kolejowego.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Lden to wskaźnik ogólnego poziomu hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej, służący do określenia ogólnej dokuczliwości związanej z narażeniem na działanie hałasu.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Żelistrzewo: Rusza budowa innowacyjnego dworca (07 maja 2021)Trwa konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd (06 maja 2021)Polski Cyfrowy Operator Logistyczny m.in. uszczelni system kontroli transportu odpadów (06 maja 2021)Jak NIK ocenia działalność spółek komunalnych w województwie lubelskim? Wyniki kontroli (06 maja 2021)Stacje tankowania wodoru powstaną w Poznaniu i Katowicach (04 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony