Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Energa wyda w tym roku ok. 180 mln zł na innowacje

Grupa Energa w minionych trzech latach przeznaczała od 170 do 180 mln zł na badania, rozwój i innowacje. Szacuje, że w tym roku kwota może być podobna. Celem inwestycji jest m.in. wzrost sprawności wytwarzania energii.

   Powrót       15 lutego 2016       Energia   

Biuro prasowe Grupy Energa podało PAP, że w ostatnich trzech latach spółka na działalność związaną z badaniami, rozwojem i innowacjami (B+R+I) przeznaczała około 2 proc. skonsolidowanych kosztów swojej działalności. Stanowiło to średnio od 170 do 180 mln zł każdego roku. Grupa szacuje, że w 2016 roku kwota może być podobna lub nawet nieco wyższa.

Jak podała Grupa Energa, celem realizowanych projektów B+R+I jest zdobycie przewagi konkurencyjnej i trwały rozwój firmy, który związany jest ze wzrostem sprawności wytwarzania energii i obniżaniem jego kosztów a także z zapewnieniem niezawodności dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym wzrastającym udziale źródeł rozproszonych, jak OZE czy małe instalacje przydomowe.

Perspektywy rozwoju

Za najbardziej perspektywiczne dla rozwoju innowacyjne kierunki Grupa określiła inteligentne sieci (smart grid), inteligentne wytwarzanie i zarządzanie energią (smart city), magazynowanie energii, mobilność elektryczną, czy też nowe technologie w zakresie źródeł wytwórczych (w tym OZE). W tych obszarach Grupa realizuje projekty związane m.in. z AMI (inteligentne liczniki), z DSR (zarządzanie popytem na energię elektryczną), magazynowaniem energii oraz e-mobility.

Podano, że szczegółowe kierunki działań określi aktualizowana obecnie strategia Grupy Energa. Jak wyjaśniono celem zarządzania popytem na energię elektryczną (DSR) jest wyrównanie zużycia energii w systemie, bez wielkich wahań i nadwyżek energii w systemie. Może to robić np. poprzez zachęcenie wielkich odbiorców do przesunięcia godzin zużycia energii np. z pory szczytu energetycznego.

Na zarządzanie ilością zużywanej energii ale też planowanie jej zużycia pozwalają inteligentne liczniki (AMI), które umożliwiają odbiorcom bieżące monitorowanie zużywanej energii oraz zdalne przesłanie informacji o zużyciu do producenta i dystrybutora energii. Liczniki pozwalają też na szybsze zlokalizowanie awarii. Podano, że na terenie działania spółki Energa-Operator zamontowanych zostało 800 tys. inteligentych liczników spośród ok. 3 mln klientów.

Największa farma PV i zdalnie zarządzany dom

Grupa Energa zrealizowała pilotażowe wdrożenie inteligentnej sieci energetycznej w ramach projektu "Smart Toruń". Objął on modernizację sieci, wytwarzanie energii, oświetlenie uliczne, a także zarządzanie popytem na energię. W ramach projektu w miejscowości Wygoda (gm. Czernikowo) została oddana do eksploatacji (w 2015 r.) największa w Polsce elektrownia fotowoltaiczna o mocy 3,77 MWp. Zmodernizowano sieć elektroenergetyczną i zamontowano ponad 92 tys. liczników zdalnego odczytu, a w gminie Chełmża zainstalowano inteligentne oświetlenie uliczne z wykorzystaniem opraw ze źródłami energooszczędnego LED. Zrealizowany projekt pozwala testować zastosowane innowacyjne technologie.

Do marca 2017 roku Grupa Energa realizować będzie pilotażowy projekt Living Lab, w ramach którego 300 gospodarstw domowych w Gdyni testuje najnowsze pilotażowe rozwiązania do zarządzania i świadomego zużycia energii elektrycznej. Odbiorcy, którzy otrzymali tablet z odpowiednim oprogramowaniem, mogą na bieżąco obserwować zużycie energii, a dzięki odpowiedniemu urządzeniu (włożonemu do gniazdka) mogą zdalnie włączyć lub wyłączyć pralkę czy inny sprzęt. Niektóre z gospodarstw uczestniczących w projekcie testują też OZE jak np. miniturbiny wiatrowe lub panele fotowoltaiczne. Projekt pozwala na sprawdzenie zachowań konsumentów energii i pokazuje, jak mogą oszczędzać energię i wykorzystywać nowoczesne technologie.

Pilotażowa kogeneracja dla gmin

Energa w ramach konsorcjum z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN opracowała technologię produkcji energii elektrycznej i ciepła (tzw. kogeneracja) z biomasy oraz odpadów komunalnych i rolniczych. Opracowane rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w gminach produkujących prąd i ciepło na własne potrzeby. Pilotażowe instalacje są teraz poddawane badaniom eksploatacyjnym a pilotażowy układ kogeneracyjny uruchomiono w Żychlinie. Zakończony w ub. roku projekt badawczy był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Grupa Energa jest liderem jednego z czterech partnerstw powstałych w woj. pomorskim jako Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Zakłada się, że Energa wraz z czołowymi instytucjami naukowymi i podmiotami gospodarczymi z Pomorza będzie szukała rozwiązań w zakresie: magazynowania energii (istotne szczególnie przy OZE), inteligentnych sieci, e-mobility (samochody elektryczne) i OZE. Na realizację tych projektów Energa może ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego, w ramach którego na innowacje do 2020 roku przeznaczono ok. miliarda złotych.

Międzynarodowa praca nad smart grid

Energa jako członek konsorcjum w Programie Horizon 2020 wraz z firmami Iberdrola (Hiszpania), EDP (Portugalia) i Vattenfall (Szwecja) w ramach wspólnego projektu UPGRID chcą stworzyć cztery pilotażowe systemy inteligentnej sieci m.in. z wykorzystaniem rozproszonych źródeł oraz inteligentnych liczników. Projekt ma się zakończyć w 2017 roku.

Grupa Energa to jedna z czterech największych krajowych grup energetycznych. Wytwarza, handluje i przesyła zarówno energię elektryczną jak i cieplną dla ponad 2,9 mln klientów inywidualnych i biznesowych. Eksploatuje ponad 184 tys. km linii energetycznych, którymi rocznie przesyła łącznie 20,9 TWh energii. Ich sieć dystrybucyjna obejmuje obszar blisko 75 tys. km kw., co stanowi około 24 proc. powierzchni kraju. Całkowita moc elektryczna zainstalowana we wszystkich elektrowniach grupy wynosi 1,36 GW. 16-procent energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Skarb Państwa ma 52,52 proc. udziałów, pozostali akcjonariusze 48,48 proc. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Termin zgloszeń do tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto upływa 30. czerwca (17 czerwca 2024)Dziś rusza program „Moja Elektrownia Wiatrowa” (17 czerwca 2024)Drugi etap reformy Rynku Bilansującego wszedł w życie 14 czerwca br. (17 czerwca 2024)Dariusz Marzec nowym prezesem PTEZ (13 czerwca 2024)Agrowoltaika i farmy pływające – przyszłość dla rolnictwa? (13 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony